ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ทั้งหมด 43 โปรแกรม

ราคา :

ช่วงวันเดินทาง

อังคาร-ศุกร์ 02 - 05 เม.ย. 62 เสาร์-อังคาร 06 - 09 เม.ย. 62 พฤหัส-อาทิตย์ 11 - 14 เม.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 12 - 15 เม.ย. 62 เสาร์-อังคาร 13 - 16 เม.ย. 62 อาทิตย์-พุธ 14 - 17 เม.ย. 62 อังคาร-ศุกร์ 23 - 26 เม.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 24 - 27 พ.ค. 62 ศุกร์-จันทร์ 14 - 17 มิ.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 21 - 24 มิ.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62 เสาร์-อังคาร 06 - 09 ก.ค. 62 เสาร์-อังคาร 20 - 23 ก.ค. 62 พฤหัส-อาทิตย์ 25 - 28 ก.ค. 62 พฤหัส-อาทิตย์ 08 - 11 ส.ค. 62 ศุกร์-จันทร์ 23 - 26 ส.ค. 62 เสาร์-อังคาร 07 - 10 ก.ย. 62 เสาร์-อังคาร 14 - 17 ก.ย. 62 เสาร์-อังคาร 21 - 24 ก.ย. 62 เสาร์-อังคาร 28 ก.ย. - 01- ต.ค. 62 พุธ-เสาร์ 02 - 05 ต.ค. 62 อาทิตย์-พุธ 06 - 09 ต.ค. 62 พุธ-เสาร์ 09 - 12 ต.ค. 62 ศุกร์-จันทร์ 11 - 14 ต.ค. 62 พุธ-เสาร์ 16 - 19 ต.ค. 62 เสาร์-อังคาร 26 - 29 ต.ค. 62
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 01 – 04 ก.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,999 - 03 – 06 ก.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,999 - 08 – 11 ก.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,999 - 10 – 13 ก.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,999 - 12 – 15 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 15 – 18 ก.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,999 17 – 20 ก.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,999 19 – 22 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 22 – 25 ก.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,999 24 – 27 ก.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 9,999 26 – 29 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,999 29 ก.ย – 02 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 9,999 01 – 04 ต.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,999 03 – 06 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 06 – 09 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 10,999 08 – 11 ต.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,999 10 – 13 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 13 – 16 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 10,999 15 – 18 ต.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,999 17 – 20 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 20 – 23 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 10,999 22 – 25 ต.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 10,999 24 – 27 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

เสาร์ – อังคาร 05 - 08 ต.ค. 11,111 เสาร์ – อังคาร 19 - 22 ต.ค. 11,111 เสาร์ – อังคาร 26 - 29 ต.ค. 11,111 เสาร์ – อังคาร 09 - 12 พ.ย. 10,999 เสาร์ – อังคาร 23 - 26 พ.ย. 10,999 พฤหัสบดี – อาทิตย์ 26 - 29 ธ.ค. 14,444 เสาร์ – อังคาร 28 - 31 ธ.ค. 18,888
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

พฤหัส – อาทิตย์ 04 – 07 ก.ค. 10,499 อังคาร – ศุกร์ 01 – 04 ต.ค. 11,111 อังคาร – ศุกร์ 08 – 11 ต.ค. 11,999 อังคาร – ศุกร์ 15 - 18 ต.ค. 11,111 อังคาร – ศุกร์ 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 11,111 เสาร์ – อังคาร 02 - 05 พ.ย. 10,999 จันทร์ – พฤหัส 16 - 19 พ.ย. 10,999
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

พฤหัส-จันทร์ 25 - 29 เม.ย.62 14,555 พฤหัส-จันทร์ 16 - 20 พ.ค. 62 13,999 พฤหัส-จันทร์ 04 - 08 ก.ค. 62 12,222 พุธ-อาทิตย์ 10 - 14 ก.ค. 62 12,222 พฤหัส-จันทร์ 18 - 22 ก.ค. 62 12,222 ศุกร์-อังคาร 09 - 13 ส.ค. 62 14,777 ศุกร์-อังคาร 16 - 20 ส.ค. 62 12,222 ศุกร์-อังคาร 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 12,222 พฤหัส-จันทร์ 05 - 09 ก.ย. 62 12,555 พฤหัส-จันทร์ 12 - 16 ก.ย. 62 12,555 พฤหัส-จันทร์ 03 - 07 ต.ค. 62 13,999 พฤหัส-จันทร์ 10 - 14 ต.ค. 62 14,999 อาทิตย์-พฤหัส 13 - 17 ต.ค. 62 14,999
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 13 – 17 ก.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,878 10,878 FULL 14 – 18 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 16 – 20 ก.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 11,878 10,878 21 – 25 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 23 – 27 ก.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 11,878 28 ก.ย – 02 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 03 – 07 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 09 – 13 ต.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 10 – 14 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 17 – 21 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 30 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 31 ต.ค – 04 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 01 – 05 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 02 – 06 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 03 – 07 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 04 – 08 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 05 – 09 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 06 – 10 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 07 – 11 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 08 – 12 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 09 – 13 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 10 – 14 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 11 – 15 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 12 – 16 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 13 – 17 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 14 – 18 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 15 – 19 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 16 – 20 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 17 – 21 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 18 – 22 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 W/L 19 – 23 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 20 – 24 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 21 – 25 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 22 – 26 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 23 – 27 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 24 – 28 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 W/L 25 – 29 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 26 – 30 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 27 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 28 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 29 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 30 พ.ย – 04 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 03 – 07 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 17,878 04 – 08 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,878 05 – 09 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 06 – 10 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,878 07 – 11 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 17,878 08 – 12 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,878 09 – 13 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 15 – 19 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 22 – 26 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 26 – 30 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 22,878 27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 22,878 28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 25,878 29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,878 30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 25,878 31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,878 01 – 05 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,878 02 – 06 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 03 – 07 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 04 – 08 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 W/L 06 – 10 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 11 – 15 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 13 – 17 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 18 – 22 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,878 06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,878 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,878 08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

28 ก.ย – 02 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 03 – 07 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 09 – 13 ต.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 15,878 10 – 14 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 17 – 21 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 30 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 31 ต.ค – 04 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 01 – 05 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 W/L 02 – 06 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 03 – 07 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 04 – 08 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 05 – 09 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 06 – 10 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 07 – 11 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 08 – 12 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 09 – 13 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 10 – 14 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 11 – 15 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 12 – 16 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 13 – 17 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 14 – 18 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 15 – 19 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 16 – 20 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 17 – 21 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 18 – 22 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 19 – 23 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 20 – 24 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 W/L 21 – 25 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 22 – 26 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 23 – 27 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 24 – 28 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 25 – 29 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 26 – 30 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 27 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 28 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 29 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 30 พ.ย – 04 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 03 – 07 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 17,878 04 – 08 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,878 05 – 09 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 06 – 10 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,878 07 – 11 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 17,878 08 – 12 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,878 09 – 13 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 15 – 19 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 22 – 26 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 26 – 30 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 22,878 27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 22,878 28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 25,878 29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,878 30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 25,878 31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,878 01 – 05 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,878 02 – 06 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 03 – 07 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 04 – 08 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 06 – 10 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 11 – 15 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 13 – 17 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 18 – 22 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,878 06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,878 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,878 08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

31สิงหาคม-4กันยายน 62 13,888 1-5 กันยายน 62 12,888 4-8 กันยายน 62 13,888 5-9 กันยายน 62 13,888 7-11 กันยายน 62 12,888 8-12 กันยายน 62 11,888 11-15 กันยายน 62 13,888 12-16 กันยายน 62 13,888 14-18 กันยายน 62 13,888 15-19 กันยายน 62 12,888 18-22 กันยายน 62 14,888 19-23 กันยายน 62 13,888 21-25 กันยายน 62 13,888 22-26 กันยายน 62 13,888 25-29 กันยายน 62 13,888 26-30 กันยายน 62 13,888 28กันยายน-2ตุลาคม 62 13,888 29กันยายน-3ตุลาคม 62 13,888 2-6 ตุลาคม 62 14,888 3-7 ตุลาคม 62 14,888 5-9 ตุลาคม 62 13,888 6-10 ตุลาคม 62 13,888 9-13 ตุลาคม 62 16,888 10-14 ตุลาคม 62 17,888 12-16 ตุลาคม 62 14,888 13-17 ตุลาคม 62 13,888 16-20 ตุลาคม 62 14,888 17-21 ตุลาคม 62 14,888 19-23 ตุลาคม 62 14,888 20-24 ตุลาคม 62 14,888 30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 62 14,888 1-5พฤศจิกายน 62 14,888 6-10 พฤศจิกายน 62 14,888 8-12 พฤศจิกายน 62 14,888 13-17 พฤศจิกายน 62 14,888 15-19 พฤศจิกายน 62 14,888 20-24 พฤศจิกายน 62 14,888 22-26 พฤศจิกายน 62 14,888 27พฤศจิกายน-1ธันวาคม 62 14,888 29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 62 14,888 4-8 ธันวาคม 62 17,888 6-10 ธันวาคม 62 17,888 11-15 ธันวาคม 62 15,888 13-17 ธันวาคม 62 15,888 18-22 ธันวาคม 62 15,888 20-24 ธันวาคม 62 15,888 25-29 ธันวาคม 62 17,888 27-31 ธันวาคม 62 22,888 1-5 มกราคม 63 18,888 3-7 มกราคม 63 15,888 8-12 มกราคม 63 15,888 10-14 มกราคม 63 15,888 15-19 มกราคม 63 15,888 17-21 มกราคม 63 14,888
Nok Scoot

ทัวร์ไต้หวัน XW T38:Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
Code : TCSL280588

  TAIWAN | 0 เข้าชม
เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 02-06 สิงหาคม 2562 ราคา 11,899.- วันที่ 09-13 สิงหาคม 2562 *วันแม่* ราคา 13,899.- วันที่ 16-20 สิงหาคม 2562 ราคา 12,899.- วันที่ 23-27 สิงหาคม 2562 ราคา 12,899.- วันที่ 30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 ราคา 12,899.- วันที่ 06-10 กันยายน 2562 ราคา 12,899.- วันที่ 13-17 กันยายน 2562 ราคา 12,899.- วันที่ 20-24 กันยายน 2562 ราคา 13,899.- วันที่ 27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 ราคา 13,899.- วันที่ 04-08 ตุลาคม 2562 ราคา 13,899.- วันที่ 11-15 ตุลาคม 2562 *วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙* ราคา 16,899.- วันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 ราคา 14,899.-
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 12 – 15 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 9,999 19 – 22 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 9,999 26 – 29 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 10,999 9,999 FULL 03 – 06 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,555 04 – 07 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,555 05 – 08 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,555 10 – 13 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,555 11 – 14 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 12 – 15 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,999 17 – 20 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,555 18 – 21 ต.ค 2562
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

13 – 17 ก.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,900 - 21 – 25 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,900 12,999 - 22 – 26 ก.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 12,900 - 27 ก.ย – 01 ต.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,900 28 ก.ย – 02 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,900 12,999 29 ก.ย – 03 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,900 12,999 04 – 08 ต.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,900 06 – 10 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,900 11 – 15 ต.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,900 18 – 22 ต.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,900 19 – 23 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,900 20 – 24 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,900 25 – 29 ต.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,900 01 – 05 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,900 02 – 06 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,900 03 – 07 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900 08 – 12 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,900 09 – 13 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 15,900 10 – 14 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,900 15 – 19 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,900 16 – 20 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,900 17 – 21 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 24 – 28 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 29 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,900 30 พ.ย – 04 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 14,900 07 – 11 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 16,900 08 – 12 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900 13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,900 14 – 18 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 14,900 15 – 19 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900 21 – 25 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 14,900 22 – 26 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน BT TPE02 SL : มหัศจรรย์ Taipei BY SL 5 วัน 3 คืน
Code : TCSL0605943

  TAIWAN | 9 เข้าชม
BT TPE02 SL : มหัศจรรย์ Taipei BY SL 5 วัน 3 คืน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

ศุกร์ – จันทร์ 06 ก.ย. – 09 ก.ย. 62 12,555 ศุกร์ – จันทร์ 13 ก.ย. – 16 ก.ย. 62 9,999 เสาร์ – อังคาร 14 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 12,555 พฤหัส – อาทิตย์ 19 ก.ย. – 22 ก.ย. 62 12,555 ศุกร์ – จันทร์ 20 ก.ย. – 23 ก.ย. 62 12,555 เสาร์ – อังคาร 21 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 12,555 พฤหัส – อาทิตย์ 26 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 12,555 ศุกร์ – จันทร์ 27 ก.ย. – 30 ก.ย. 62 12,555 พฤหัส – อาทิตย์ 10 ต.ค. – 13 ต.ค. 62 12,555 พฤหัส – อาทิตย์ 24 ต.ค. – 27 ต.ค. 62 12,555
VietJet Air

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ถูก ถูก 4 วัน 3คืน BY VZ ON AUG OCT 19
Code : TCSL2905931

  TAIWAN | 31 เข้าชม
PROGRAM ไต้หวัน ถูก ถูก 4 วัน 3คืน BY VZ ON AUG OCT 19 (เข้าออกไทจง) PROGRAM DETAIL วันที่ กรุงเทพ บิน เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เจียอี้ เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต วันที่ DAY1 กรุงเทพ บิน เมืองไทจง ไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 MITSUI OUTLET วันที่ DAY2 ร้านพายสับปะรด หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอางค์ ตลาดซีเหมินติง วันที่ DAY3 เถาหยวน ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ DAY4 ไทจง ร้านไอศกรีม MIYAHARA เมืองไทจง กรุงเทพ ฯ ( ) FLIGHTS VIET JET AIR DEPARTURE FLIGHT: VZ560 (BKK RMQ 09 00 13 45) ARRIVAL FLIGHT: VZ561 (RMQ BKK 14 30 17 15)
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

พุธ – อาทิตย์ 05 - 09 มิ.ย. พุธ – อาทิตย์ 19 - 23 มิ.ย. ศุกร์ – อังคาร 26 - 30 ก.ค. ศุกร์ – อังคาร 03 - 07 ต.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 17 - 21 ต.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 24 - 28 ต.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. พฤหัสบดี – จันทร์ 07- 11 พ.ย. พฤหัสบดี – จันทร์ 14 – 18 พ.ย. พฤหัสบดี – จันทร์ 21 - 25 พ.ย. พุธ – อาทิตย์ 04 – 08 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 06 – 10 ธ.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 12 – 16 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 13 - 17 ธ.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 19 - 23 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 20 - 24 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 27 - 31 ธ.ค. จันทร์ – ศุกร์ 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

08 – 12 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 14 – 18 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 12,878 15 – 19 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 21 – 25 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 12,878 22 – 26 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 28 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 29 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 04 – 08 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,878 05 – 09 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 06 – 10 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,878 07 – 11 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 17,878 11 – 15 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,878 12 – 16 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 18 – 22 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,878 19 – 23 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 20 – 24 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,878 26 – 30 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 20,878 28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 21,878 29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,878 30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,878 31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 21,878 08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 02 – 06 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,787 03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,787 08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,787 09 – 13 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,787 10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,787 11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 18,787 12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,787 13 – 17 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,787 14 – 18 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 18,787 15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,787 16 – 20 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,787 17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,787 23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,787 24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,787 29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,787 30 เม.ย – 04 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,787 01 – 05 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,787 02 – 06 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 16,787 06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,787
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

พุธ - อาทิตย์ 12 - 16 มิ.ย. พุธ - อาทิตย์ 02 - 06 ต.ค. พุธ - อาทิตย์ 16 - 20 ต.ค. พุธ - อาทิตย์ 23 - 27 ต.ค. พุธ - อาทิตย์ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 06 – 10 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 13 - 17 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 20 - 24 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. พุธ - อาทิตย์ 11 - 15 ธ.ค. พุธ - อาทิตย์ 18 - 22ธ.ค. อังคาร - เสาร์ 24 - 28 ธ.ค. เสาร์ - พุธ 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. อาทิตย์ - พฤหัสบดี 29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

20 – 24 มิ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,999 - 21 – 25 มิ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999 - 02 – 06 ก.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 13,999 - 03 – 07 ก.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999 - 06 – 10 ก.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 - 09 – 13 ก.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 13,999 - 10 – 14 ก.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,999 - 13 – 17 ก.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,999 - 14 – 18 ก.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 17,999 - W/L 16 – 20 ก.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 13,999 - 20 – 24 ก.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 - 21 – 25 ก.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,999 - 23 – 27 ก.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 13,999 - 26 – 30 ก.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,999 - 27 – 31 ก.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,999 - 30 ก.ค – 03 ส.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 13,999 - 02 – 06 ส.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999 - 03 – 07 ส.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 - 05 – 09 ส.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,999 - 08 – 12 ส.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,999 - 09 – 13 ส.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,999 - 10 – 14 ส.ค 2562 เสาร์ - พุธ 17,999 - 12 – 16 ส.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,999 - 16 – 20 ส.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,999 - 17 – 21 ส.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 - 19 – 23 ส.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,999 - 23 – 27 ส.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999 - 24 – 28 ส.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 - 26 – 30 ส.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,999 - 30 ส.ค – 03 ก.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999 - 01 – 05 ก.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,999 - 02 – 06 ก.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,999 - 06 – 10 ก.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999 - 07 – 11 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 - 09 – 13 ก.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 12,999 - 13 – 17 ก.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,999 14 – 18 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 20 – 24 ก.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999 21 – 25 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 23 – 27 ก.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 12,999 27 ก.ย – 01 ต.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,999 28 ก.ย – 02 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,999 02 – 06 ต.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,999 03 – 07 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,999 09 – 13 ต.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 18,999 10 – 14 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 18,999 12 – 16 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 16,999 16 – 20 ต.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,999 17 – 21 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,999 19 – 23 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,999 20 – 24 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,999
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

ศุกร์ – จันทร์ 13 ก.ย. – 16 ก.ย. 62 14,555 พฤหัส – อาทิตย์ 17 ต.ค. – 20 ต.ค. 62 14,555
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

ศุกร์ – พุธ 10 – 15 ก.ค. 62 14,999 ศุกร์ – พุธ 24 – 29 ก.ค. 62 15,555 พุธ – จันทร์ 07 – 12 ส.ค. 62 15,555 พุธ – จันทร์ 09 – 14 ต.ค. 62 17,555 ศุกร์ – พุธ 18 – 23 ต.ค. 62 17,555 จันทร์ – เสาร์ 02 - 07 ธ.ค. 62 16,666 พุธ – จันทร์ 25 - 30 ธ.ค. 62 18,888 ศุกร์ – พุธ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 25,555
Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน AROUND TAIWAN 6วัน 4คืน
Code : TCSL290583

  TAIWAN | 84 เข้าชม
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ☛ กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ *ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่ ก่อนออกเดินทาง* ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
เดินทาง : กรกฎาคม, สิงหาคม, ตุลาคม, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 01 – 06 ต.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 15,555 FULL 05 – 10 ต.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 15,555 10 – 15 ต.ค 2562 พฤหัส - อังคาร 17,555 FULL 19 – 24 ต.ค 2562 เสาร์ - พฤหัส 17,555 22 – 27 ต.ค 2562 อังคาร - อาทิตย์ 16,555 25 – 30 ต.ค 2562 ศุกร์ - พุธ 15,555
Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร BY SL 6 วัน 4 คืน
Code : TCSL2905936

  TAIWAN | 36 เข้าชม
Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร BY SL 6 วัน 4 คืน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว สถานีรถไฟสือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซันซื่อ ☛ ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ • เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •
เดินทาง : ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

31 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 01 – 04 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 02 – 05 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 14,999 07 – 10 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 08 – 11 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 09 – 12 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999 14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 15 – 18 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 16 – 19 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 14,999 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 23 – 26 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 14,999 28 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 30 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,999 04 – 07 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 17,999 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 18,999 07 – 10 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 18,999 08 – 11 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 17,999 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 17,999 14 – 17 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 16,999 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 17,999 21 – 24 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 16,999 26 – 29 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 19,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

03 ก.ค. 62 08 ก.ค. 62 25 17,900 10 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62 25 17,900 24 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 25 18,900 31 ก.ค. 62 05 ส.ค. 62 25 16,900 07 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 25 18,900 14 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 25 17,900 28 ส.ค. 62 02 ก.ย. 62 25 17,900 11 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 25 17,900 25 ก.ย. 62 30 ก.ย. 62 25 16,900 02 ต.ค. 62 07 ต.ค. 62 25 17,900 09 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62 25 17,900 16 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 25 17,900 23 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 25 17,900 30 ต.ค.62 04 พ.ย.62 25 17,900 06 พ.ย.62 11 พ.ย.62 25 17,900 11 พ.ย.62 16 พ.ย.62 25 18,900 13 พ.ย.62 18 พ.ย.62 25 17,900 18 พ.ย.62 23 พ.ย.62 25 18,900 20 พ.ย.62 25 พ.ย.62 25 17,900
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

21-24 กันยายน 62 17,888 5-8 ตุลาคม 62 17,888 9-12 ตุลาคม 62 17,888 10-13 ตุลาคม 62 18,888 21-24 ตุลาคม 62 17,888 23-26 ตุลาคม 62 17,888 27-30 ตุลาคม 62 17,888 2-5 พฤศจิกายน 62 16,888 16-19 พฤศจิกายน 62 17,888 30พฤศจิกายน–3ธันวาคม62 17,888 14 -17 ธันวาคม 62 17,888
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน TG T11:ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
Code : TCSL280587

  TAIWAN | 73 เข้าชม
TG T11:ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ นำท่านชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาร่าไอศครีม ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ +เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

27 – 31 สิงหาคม 2562 ขาไป BR206 (01.45 – 06.35) ขากลับ BR205 (20.45 – 23.30) 20 – 24 กันยายน 2562 ขาไป BR206 (01.45 – 06.35) ขากลับ BR205 (20.45 – 23.30) 03 – 07 ตุลาคม 2562 ขาไป BR206 (01.45 – 06.35) ขากลับ BR205 (20.45 – 23.30) 22 – 26 ตุลาคม 2562 ขาไป BR206 (01.45 – 06.35) ขากลับ BR205 (20.45 – 23.30) 06 – 10 พฤศจิกายน 2562 ขาไป BR206 (02.15 – 06.50) ขากลับ BR205 (20.45 – 23.30)
Eva Air
ช่วงวันเดินทาง

01 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG190801T TG 18,999 ติดต่อเรา 29 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG190829T TG 18,999 ติดต่อเรา 12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG190912T TG 18,999 ติดต่อเรา 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG191017T TG 19,999 ติดต่อเรา 15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG191115T TG 19,999 ติดต่อเรา 23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG191123T TG 19,999 ติดต่อเรา 29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG191129T TG 19,999 ติดต่อเรา 14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG191214T TG 19,999 ติดต่อเรา
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

08 – 14 ต.ค 2562 อังคาร - จันทร์ 22,999 10 – 16 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 22,999 17 – 23 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 22,999 20 – 26 พ.ย 2562 พุธ - อังคาร 19,878 03 – 09 ธ.ค 2562 อังคาร - จันทร์ 22,878 04 – 10 ธ.ค 2562 พุธ - อังคาร 22,878 26 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 พฤหัส - พุธ 29,878 27 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 ศุกร์ - พฤหัส 29,878 05 – 11 ม.ค 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 20,878 14 – 20 ม.ค 2563 อังคาร - จันทร์ 20,878 05 – 11 ก.พ 2563 พุธ - อังคาร 20,878 11 – 17 มี.ค 2563 พุธ - อังคาร 20,878
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

11 - 14 กรกฎาคม 2562 19,999 25 -28 กรกฎาคม 2562 20,999 01 – 04 สิงหาคม 2562 19,999 08 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 09 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 05 – 08 กันยายน 2562 19,999 19 – 22 กันยนยน 2562 19,999 05 – 08 ตุลาคม 2562 20,999 10 – 13 ตุลาคม 2562 23,999 12 – 15 ตุลาคม 2562 23,999 17 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 19 – 22 ตุลาคม 2562 20,999 20 – 23 ตุลาคม 2562 22,999 24 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 25 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 26 – 29 ตุลาคม 2562 20,999 02 – 05 พฤศจิกายน 2562 19,999 07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,999 09 – 12 พฤศจิกายน 2562 19,999 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 19,999 16 – 19 พฤศจิกายน 2562 19,999 21 – 24 พฤศจิกายน 2562 19,999 23 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 19,999 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 05 – 08 ธันวาคม 2562 22,999 07 – 10 ธันวาคม 2562 22,999 12 – 15 ธันวาคม 2562 19,999 14 – 17 ธันวาคม 2562 19,999 19 – 22 ธันวาคม 2562 19,999 21 – 24 ธันวาคม 2562 20,999 26 – 29 ธันวาคม 2562 20,999 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 28,999 31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 28,999
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

19 – 23 กรกฎาคม 2562 BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 24 – 28 ตุลาคม 2562 BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 07 – 11 พฤศจิกายน 2562 BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน T DED WONDERFUL TAIWAN58
Code : TCSL020584

  TAIWAN | 86 เข้าชม
เถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park เถาหยวน ( )
เดินทาง : กรกฎาคม, ตุลาคม, พฤษจิกายน
ช่วงวันเดินทาง

09 – 12 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 22,900 - 13 – 16 ส.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 20,900 - 12 – 15 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 24,999 15 – 18 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 19,900 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 24,999 07 – 10 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 24,999
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 24-29 ต.ค. 62 23,999.- วันที่ 20-25 พ.ย. 62 23,999.-
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน 3 อุทยาน อาลีซัน ทาโระโกะ เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน
Code : TCSL160591

  TAIWAN | 42 เข้าชม
เดินทาง ตุลาคม พฤศจิกายน 2562 อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซัน | ชมความงามตามธรรมชาติอุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก วันที่ 1 วันที่ 2 ( ) (BR206 : 01 45 06 35) เถาหยวน หนานโถว วัดจงไถ่ถาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ วันที่ 3 อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ร้านชา ไทจง ตลาดกลางคืน วันที่ 4 เดินทางไทเป Germanium Power วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน เข้าที่พัก วันที่ 5 อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ร้านคอสเมติค ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 อาบน้ำแร่ ภายในห้องพัก วันที่ 6 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว DUTY FEE ซื่อหลินไนท์ ไต้หวัน ( เถาหยวน) ( ) (BR205 : 20 45 23 30 น )
เดินทาง : ตุลาคม, พฤษจิกายน
ช่วงวันเดินทาง

09 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR190810W BR 24,999 ติดต่อเรา 23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR190824W BR 23,999 ติดต่อเรา 14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6 วัน GQ1TPEBR190915W BR 23,999 ติดต่อเรา 09 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR191010W BR 24,999 ติดต่อเรา 18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR191019W BR 24,999 ติดต่อเรา 16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 6 วัน GQ1TPEBR191117W BR 23,999 ติดต่อเรา
Eva Air
ช่วงวันเดินทาง

25 – 29 กรกฎาคม 2562 25,900.- 21 – 25 สิงหาคม 2562 24,900.- 11 – 15 กันยายน 2562 24,900.- 12 – 16 ตุลาคม 2562 25,900.- 19 – 23 ตุลาคม 2562 25,900.- 23 – 27 ตุลาคม 2562 25,900.-
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

26SEP-01OCT’19 23,555 18 – 23 OCT’19 23,555
Eva Air
ช่วงวันเดินทาง

17 – 21 กรกฎาคม 2562 24,999 24 - 28 กรกฎาคม 2562 26,999 07 – 11 สิงหาคม 2562 24,999 09 – 13 สิงหาคม 2562 26,999 21 – 25 สิงหาคม 2562 24,999 06 – 10 กันยายน 2562 24,999 20 – 24 กันยายน 2562 24,999 02 – 06 ตุลาคม 2562 25,999 04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 09 – 13 ตุลาคม 2562 26,999 11 – 15 ตุลาคม 2562 26,999 18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 25 – 29 ตุลาคม 2562 24,999 26 – 30 ตุลาคม 2562 24,999 01 – 05 พฤศจิกายน 2562 24,999 06 – 10 พฤศจิกายน 2562 24,999 08 – 12 พฤศจิกายน 2562 24,999 13 – 17 พฤศจิกายน 2562 24,999 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 24,999 20 – 24 พฤศจิกายน 2562 24,999 22 – 26 พฤศจิกายน 2562 24,999 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 04 – 08 ธันวาคม 2562 25,999 06 – 10 ธันวาคม 2562 26,999 07 – 11 ธันวาคม 2562 26,999 13 – 17 ธันวาคม 2562 24,999 18 – 22 ธันวาคม 2562 24,999 20 – 24 ธันวาคม 2562 24,999 25 – 29 ธันวาคม 2562 24,999 30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 31,999 31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 31,999
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 33,900 31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 33,900
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน SDT11 : ไต้หวัน สมายด์ สบายใจ BY TG 5 วัน 4 คืน
Code : TCSL3105948

  TAIWAN | 10 เข้าชม
SDT11 : ไต้หวัน สมายด์ สบายใจ BY TG 5 วัน 4 คืน ไทเป อุทยานอารีซัน พักทะเลสาบ เที่ยวฟาร์มชิงจิ้ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน ,ชมวิวทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง SKY WALK+ชมความน่ารักของฝูงแกะ สูดอากาศเย็นบริสุทธิ์บนยอดเขา ชมวิวฟาร์มชิงจิ้ง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดเหวินอู่ , เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานหินล้านปีเหย่หลิ่ว ****พักโรงแรมใกล้แถวทะเลสาบสุริยัน 1 คืน /โรงแรมย่านตลาดซีเหมินติง 1 คืน **** อาหารพิเศษ บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน /ปลาประธานาธิบดี /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง/กุ้งมังกรนึ่งซีอิ๊ว +เป๋าฮื้อ
เดินทาง : ธันวาคม

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ