ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ทั้งหมด 21 โปรแกรม

ราคา :

ช่วงวันเดินทาง

อังคาร-ศุกร์ 02 - 05 เม.ย. 62 เสาร์-อังคาร 06 - 09 เม.ย. 62 พฤหัส-อาทิตย์ 11 - 14 เม.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 12 - 15 เม.ย. 62 เสาร์-อังคาร 13 - 16 เม.ย. 62 อาทิตย์-พุธ 14 - 17 เม.ย. 62 อังคาร-ศุกร์ 23 - 26 เม.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 24 - 27 พ.ค. 62 ศุกร์-จันทร์ 14 - 17 มิ.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 21 - 24 มิ.ย. 62 ศุกร์-จันทร์ 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62 เสาร์-อังคาร 06 - 09 ก.ค. 62 เสาร์-อังคาร 20 - 23 ก.ค. 62 พฤหัส-อาทิตย์ 25 - 28 ก.ค. 62 พฤหัส-อาทิตย์ 08 - 11 ส.ค. 62 ศุกร์-จันทร์ 23 - 26 ส.ค. 62 เสาร์-อังคาร 07 - 10 ก.ย. 62 เสาร์-อังคาร 14 - 17 ก.ย. 62 เสาร์-อังคาร 21 - 24 ก.ย. 62 เสาร์-อังคาร 28 ก.ย. - 01- ต.ค. 62 พุธ-เสาร์ 02 - 05 ต.ค. 62 อาทิตย์-พุธ 06 - 09 ต.ค. 62 พุธ-เสาร์ 09 - 12 ต.ค. 62 ศุกร์-จันทร์ 11 - 14 ต.ค. 62 พุธ-เสาร์ 16 - 19 ต.ค. 62 เสาร์-อังคาร 26 - 29 ต.ค. 62
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

เสาร์ – อังคาร 05 - 08 ต.ค. 11,111 เสาร์ – อังคาร 19 - 22 ต.ค. 11,111 เสาร์ – อังคาร 26 - 29 ต.ค. 11,111 เสาร์ – อังคาร 09 - 12 พ.ย. 10,999 เสาร์ – อังคาร 23 - 26 พ.ย. 10,999 พฤหัสบดี – อาทิตย์ 26 - 29 ธ.ค. 14,444 เสาร์ – อังคาร 28 - 31 ธ.ค. 18,888
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

พฤหัส – อาทิตย์ 04 – 07 ก.ค. 10,499 อังคาร – ศุกร์ 01 – 04 ต.ค. 11,111 อังคาร – ศุกร์ 08 – 11 ต.ค. 11,999 อังคาร – ศุกร์ 15 - 18 ต.ค. 11,111 อังคาร – ศุกร์ 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 11,111 เสาร์ – อังคาร 02 - 05 พ.ย. 10,999 จันทร์ – พฤหัส 16 - 19 พ.ย. 10,999
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

31สิงหาคม-4กันยายน 62 13,888 1-5 กันยายน 62 12,888 4-8 กันยายน 62 13,888 5-9 กันยายน 62 13,888 7-11 กันยายน 62 12,888 8-12 กันยายน 62 11,888 11-15 กันยายน 62 13,888 12-16 กันยายน 62 13,888 14-18 กันยายน 62 13,888 15-19 กันยายน 62 12,888 18-22 กันยายน 62 14,888 19-23 กันยายน 62 13,888 21-25 กันยายน 62 13,888 22-26 กันยายน 62 13,888 25-29 กันยายน 62 13,888 26-30 กันยายน 62 13,888 28กันยายน-2ตุลาคม 62 13,888 29กันยายน-3ตุลาคม 62 13,888 2-6 ตุลาคม 62 14,888 3-7 ตุลาคม 62 14,888 5-9 ตุลาคม 62 13,888 6-10 ตุลาคม 62 13,888 9-13 ตุลาคม 62 16,888 10-14 ตุลาคม 62 17,888 12-16 ตุลาคม 62 14,888 13-17 ตุลาคม 62 13,888 16-20 ตุลาคม 62 14,888 17-21 ตุลาคม 62 14,888 19-23 ตุลาคม 62 14,888 20-24 ตุลาคม 62 14,888 30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 62 14,888 1-5พฤศจิกายน 62 14,888 6-10 พฤศจิกายน 62 14,888 8-12 พฤศจิกายน 62 14,888 13-17 พฤศจิกายน 62 14,888 15-19 พฤศจิกายน 62 14,888 20-24 พฤศจิกายน 62 14,888 22-26 พฤศจิกายน 62 14,888 27พฤศจิกายน-1ธันวาคม 62 14,888 29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 62 14,888 4-8 ธันวาคม 62 17,888 6-10 ธันวาคม 62 17,888 11-15 ธันวาคม 62 15,888 13-17 ธันวาคม 62 15,888 18-22 ธันวาคม 62 15,888 20-24 ธันวาคม 62 15,888 25-29 ธันวาคม 62 17,888 27-31 ธันวาคม 62 22,888 1-5 มกราคม 63 18,888 3-7 มกราคม 63 15,888 8-12 มกราคม 63 15,888 10-14 มกราคม 63 15,888 15-19 มกราคม 63 15,888 17-21 มกราคม 63 14,888
Nok Scoot

ทัวร์ไต้หวัน XW T38:Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
Code : TCSL280588

  TAIWAN | 0 เข้าชม
เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
ช่วงวันเดินทาง

พุธ – อาทิตย์ 05 - 09 มิ.ย. พุธ – อาทิตย์ 19 - 23 มิ.ย. ศุกร์ – อังคาร 26 - 30 ก.ค. ศุกร์ – อังคาร 03 - 07 ต.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 17 - 21 ต.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 24 - 28 ต.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. พฤหัสบดี – จันทร์ 07- 11 พ.ย. พฤหัสบดี – จันทร์ 14 – 18 พ.ย. พฤหัสบดี – จันทร์ 21 - 25 พ.ย. พุธ – อาทิตย์ 04 – 08 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 06 – 10 ธ.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 12 – 16 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 13 - 17 ธ.ค. พฤหัสบดี – จันทร์ 19 - 23 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 20 - 24 ธ.ค. ศุกร์ – อังคาร 27 - 31 ธ.ค. จันทร์ – ศุกร์ 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

พุธ - อาทิตย์ 12 - 16 มิ.ย. พุธ - อาทิตย์ 02 - 06 ต.ค. พุธ - อาทิตย์ 16 - 20 ต.ค. พุธ - อาทิตย์ 23 - 27 ต.ค. พุธ - อาทิตย์ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 06 – 10 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 13 - 17 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 20 - 24 พ.ย. พุธ - อาทิตย์ 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. พุธ - อาทิตย์ 11 - 15 ธ.ค. พุธ - อาทิตย์ 18 - 22ธ.ค. อังคาร - เสาร์ 24 - 28 ธ.ค. เสาร์ - พุธ 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. อาทิตย์ - พฤหัสบดี 29 ธ.ค. - 02 ม.ค.
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

04 – 08 เมษายน 2562 10 – 14 เมษายน 2562 11 – 15 เมษายน 2562 13 – 17 เมษายน 2562 14 – 18 เมษายน 2562 17 – 21 เมษายน 2562 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 04 – 08 พฤษภาคม 2562 08 – 12 พฤษภาคม 2562 11 – 15 พฤษภาคม 2562 16 – 20 พฤษภาคม 2562 22 – 26 พฤษภาคม 2562 25 – 29 พฤษภาคม 2562 01 – 05 มิถุนายน 2562 08 – 12 มิถุนายน 2562 15 – 19 มิถุนายน 2562 20 – 24 มิถุนายน 2562 03 – 07 กรกฎาคม 2562 10 – 14 กรกฎาคม 2562 13 – 17 กรกฎาคม 2562 20 – 24 กรกฎาคม 2562 25 – 29 กรกฎาคม 2562
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

25 – 29 มกราคม 2562 14,999 26 – 30 มกราคม 2562 13,999 27 – 31 มกราคม 2562 13,999 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 13,999 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 05 – 09 เมษายน 2562 17,999 10 – 14 เมษายน 2562 18,999 11 – 15 เมษายน 2562 24,999 13 – 17 เมษายน 2562 24,999 27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 17,999 30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 07 – 11 พฤษภาคม 2562 15,999 08 – 12 พฤษภาคม 2562 16,999 15 – 19 พฤษภาคม 2562 15,999 16 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 06 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 20 – 24 มิถุนายน 2562 13,999 12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

25 – 29 มกราคม 2562 14,999 26 – 30 มกราคม 2562 13,999 27 – 31 มกราคม 2562 13,999 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 13,999 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 14,999 05 – 09 เมษายน 2562 17,999 10 – 14 เมษายน 2562 18,999 11 – 15 เมษายน 2562 24,999 13 – 17 เมษายน 2562 24,999 27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562 17,999 30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562 16,999 07 – 11 พฤษภาคม 2562 15,999 08 – 12 พฤษภาคม 2562 16,999 15 – 19 พฤษภาคม 2562 15,999 16 – 20 พฤษภาคม 2562 16,999 06 – 10 มิถุนายน 2562 13,999 20 – 24 มิถุนายน 2562 13,999 12 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 13 – 17 กรกฎาคม 2562 16,999
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

ศุกร์ – พุธ 10 – 15 ก.ค. 62 14,999 ศุกร์ – พุธ 24 – 29 ก.ค. 62 15,555 พุธ – จันทร์ 07 – 12 ส.ค. 62 15,555 พุธ – จันทร์ 09 – 14 ต.ค. 62 17,555 ศุกร์ – พุธ 18 – 23 ต.ค. 62 17,555 จันทร์ – เสาร์ 02 - 07 ธ.ค. 62 16,666 พุธ – จันทร์ 25 - 30 ธ.ค. 62 18,888 ศุกร์ – พุธ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 25,555
Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน AROUND TAIWAN 6วัน 4คืน
Code : TCSL290583

  TAIWAN | 21 เข้าชม
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ☛ กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ *ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่ ก่อนออกเดินทาง* ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
เดินทาง : กรกฎาคม, สิงหาคม, ตุลาคม, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

03 – 08 เมษายน 2562 10 – 15 เมษายน 2562 13 – 18 เมษายน 2562 27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562 08 – 13 พฤษภาคม 2562 15 – 20 พฤษภาคม 2562 22 – 27 พฤษภาคม 2562 05 – 10 มิถุนายน 2562 19 – 24 มิถุนายน 2562 03 – 08 กรกฎาคม 2562 13 – 18 กรกฎาคม 2562 24 – 18 กรกฎาคม 2562
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

21-24 กันยายน 62 17,888 5-8 ตุลาคม 62 17,888 9-12 ตุลาคม 62 17,888 10-13 ตุลาคม 62 18,888 21-24 ตุลาคม 62 17,888 23-26 ตุลาคม 62 17,888 27-30 ตุลาคม 62 17,888 2-5 พฤศจิกายน 62 16,888 16-19 พฤศจิกายน 62 17,888 30พฤศจิกายน–3ธันวาคม62 17,888 14 -17 ธันวาคม 62 17,888
การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน TG T11:ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน
Code : TCSL280587

  TAIWAN | 4 เข้าชม
TG T11:ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ นำท่านชมชิม ร้านไอศกรีมสุดว้าวจากโรงพยาบาลเป็นร้านไอศกรีม ที่ร้าน มิยาฮาร่าไอศครีม ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ +เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

01 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG190801T TG 18,999 ติดต่อเรา 29 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG190829T TG 18,999 ติดต่อเรา 12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG190912T TG 18,999 ติดต่อเรา 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG191017T TG 19,999 ติดต่อเรา 15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG191115T TG 19,999 ติดต่อเรา 23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 4 วัน GQ1TPETG191123T TG 19,999 ติดต่อเรา 29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG191129T TG 19,999 ติดต่อเรา 14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 4 วัน GQ1TPETG191214T TG 19,999 ติดต่อเรา
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

11 - 14 กรกฎาคม 2562 19,999 25 -28 กรกฎาคม 2562 20,999 01 – 04 สิงหาคม 2562 19,999 08 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 09 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 05 – 08 กันยายน 2562 19,999 19 – 22 กันยนยน 2562 19,999 05 – 08 ตุลาคม 2562 20,999 10 – 13 ตุลาคม 2562 23,999 12 – 15 ตุลาคม 2562 23,999 17 – 20 ตุลาคม 2562 20,999 19 – 22 ตุลาคม 2562 20,999 20 – 23 ตุลาคม 2562 22,999 24 – 27 ตุลาคม 2562 20,999 25 – 28 ตุลาคม 2562 21,999 26 – 29 ตุลาคม 2562 20,999 02 – 05 พฤศจิกายน 2562 19,999 07 – 10 พฤศจิกายน 2562 19,999 09 – 12 พฤศจิกายน 2562 19,999 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 19,999 16 – 19 พฤศจิกายน 2562 19,999 21 – 24 พฤศจิกายน 2562 19,999 23 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 19,999 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 05 – 08 ธันวาคม 2562 22,999 07 – 10 ธันวาคม 2562 22,999 12 – 15 ธันวาคม 2562 19,999 14 – 17 ธันวาคม 2562 19,999 19 – 22 ธันวาคม 2562 19,999 21 – 24 ธันวาคม 2562 20,999 26 – 29 ธันวาคม 2562 20,999 30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 28,999 31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 28,999
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

19 – 23 กรกฎาคม 2562 BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 24 – 28 ตุลาคม 2562 BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30 07 – 11 พฤศจิกายน 2562 BR202 BKK-TPE 15.10 – 20.00 BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30
Eva Air

ทัวร์ไต้หวัน T DED WONDERFUL TAIWAN58
Code : TCSL020584

  TAIWAN | 29 เข้าชม
เถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park เถาหยวน ( )
เดินทาง : กรกฎาคม, ตุลาคม, พฤษจิกายน
ช่วงวันเดินทาง

09 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR190810W BR 24,999 ติดต่อเรา 23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR190824W BR 23,999 ติดต่อเรา 14 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6 วัน GQ1TPEBR190915W BR 23,999 ติดต่อเรา 09 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR191010W BR 24,999 ติดต่อเรา 18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 6 วัน GQ1TPEBR191019W BR 24,999 ติดต่อเรา 16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 6 วัน GQ1TPEBR191117W BR 23,999 ติดต่อเรา
Eva Air
ช่วงวันเดินทาง

17 – 21 กรกฎาคม 2562 24,999 24 - 28 กรกฎาคม 2562 26,999 07 – 11 สิงหาคม 2562 24,999 09 – 13 สิงหาคม 2562 26,999 21 – 25 สิงหาคม 2562 24,999 06 – 10 กันยายน 2562 24,999 20 – 24 กันยายน 2562 24,999 02 – 06 ตุลาคม 2562 25,999 04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 09 – 13 ตุลาคม 2562 26,999 11 – 15 ตุลาคม 2562 26,999 18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 23 – 27 ตุลาคม 2562 26,999 25 – 29 ตุลาคม 2562 24,999 26 – 30 ตุลาคม 2562 24,999 01 – 05 พฤศจิกายน 2562 24,999 06 – 10 พฤศจิกายน 2562 24,999 08 – 12 พฤศจิกายน 2562 24,999 13 – 17 พฤศจิกายน 2562 24,999 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 24,999 20 – 24 พฤศจิกายน 2562 24,999 22 – 26 พฤศจิกายน 2562 24,999 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 04 – 08 ธันวาคม 2562 25,999 06 – 10 ธันวาคม 2562 26,999 07 – 11 ธันวาคม 2562 26,999 13 – 17 ธันวาคม 2562 24,999 18 – 22 ธันวาคม 2562 24,999 20 – 24 ธันวาคม 2562 24,999 25 – 29 ธันวาคม 2562 24,999 30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 31,999 31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 31,999
การบินไทย

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ