ทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน

ทั้งหมด 12 โปรแกรม

ราคา :

Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

2-6พฤศจิกายน 62 14,888 9-13 พฤศจิกายน 62 14,888 16-20 พฤศจิกายน 62 15,888 23-27 พฤศจิกายน 62 15,888 30พฤศจิกายน-4ธันวาคม 62 15,888 7-11 ธันวาคม 62 17,888 14-18 ธันวาคม 62 15,888 21-25 ธันวาคม 62 15,888 29ธันวาคม-2มกราคม63 25,888 4-8 มกราคม 63 15,888 11-15 มกราคม 63 15,888 18-22 มกราคม 63 15,888 1-5 กุมภาพันธ์ 63 13,888 8-12 กุมภาพันธ์ 63 17,888 15-19 กุมภาพันธ์ 63 15,888 22-26 กุมภาพันธ์ 63 15,888 28กุมภาพันธ์-4มีนาคม63 15,888 7-11 มีนาคม63 15,888 14-18 มีนาคม63 15,888 21-25 มีนาคม63 15,888
Nok Air

ทัวร์ไต้หวัน XW T39:ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
Code : TCSL0205948

  TAIWAN | 226 เข้าชม
XW T39:ไต้หวัน อาหลีซาน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เมนูนึ่งจักรพรรดิ พักโรงแรม เจี๊ยอี้ 1คืน ไทจง1คืน ไทเป1คืน เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20KG กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน62 มีนาคม63
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 13 – 17 ก.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 12,878 10,878 FULL 14 – 18 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 16 – 20 ก.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 11,878 10,878 21 – 25 ก.ย 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 23 – 27 ก.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 11,878 28 ก.ย – 02 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 03 – 07 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 09 – 13 ต.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 10 – 14 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 17 – 21 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 30 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 31 ต.ค – 04 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 01 – 05 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 02 – 06 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 03 – 07 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 04 – 08 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 05 – 09 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 06 – 10 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 07 – 11 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 08 – 12 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 09 – 13 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 10 – 14 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 11 – 15 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 12 – 16 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 13 – 17 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 14 – 18 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 15 – 19 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 16 – 20 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 17 – 21 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 18 – 22 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 W/L 19 – 23 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 20 – 24 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 21 – 25 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 22 – 26 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 23 – 27 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 24 – 28 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 W/L 25 – 29 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 26 – 30 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 27 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 28 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 29 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 30 พ.ย – 04 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 03 – 07 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 17,878 04 – 08 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,878 05 – 09 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 06 – 10 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,878 07 – 11 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 17,878 08 – 12 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,878 09 – 13 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 15 – 19 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 22 – 26 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 26 – 30 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 22,878 27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 22,878 28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 25,878 29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,878 30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 25,878 31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,878 01 – 05 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,878 02 – 06 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 03 – 07 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 04 – 08 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 W/L 06 – 10 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 11 – 15 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 13 – 17 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 18 – 22 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,878 06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,878 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,878 08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878
Nok Scoot
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

28 ก.ย – 02 ต.ค 2562 เสาร์ - พุธ 13,878 03 – 07 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 09 – 13 ต.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 15,878 10 – 14 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 17 – 21 ต.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 30 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 31 ต.ค – 04 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 01 – 05 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 W/L 02 – 06 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 03 – 07 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 04 – 08 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 05 – 09 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 06 – 10 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 07 – 11 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 08 – 12 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 09 – 13 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 10 – 14 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 11 – 15 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 12 – 16 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 13 – 17 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 14 – 18 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 15 – 19 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 16 – 20 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 17 – 21 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 18 – 22 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 19 – 23 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 20 – 24 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 W/L 21 – 25 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 22 – 26 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 23 – 27 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 24 – 28 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 25 – 29 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 26 – 30 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 13,878 27 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 14,878 28 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 14,878 29 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 14,878 30 พ.ย – 04 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 13,878 03 – 07 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 17,878 04 – 08 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,878 05 – 09 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 06 – 10 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,878 07 – 11 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 17,878 08 – 12 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 15,878 09 – 13 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 15 – 19 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 15,878 22 – 26 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 ธ.ค 2562 อังคาร - เสาร์ 14,878 25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 16,878 26 – 30 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 22,878 27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 22,878 28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 25,878 29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 25,878 30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 25,878 31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 25,878 01 – 05 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 19,878 02 – 06 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 03 – 07 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 04 – 08 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 06 – 10 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 07 – 11 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 11 – 15 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 13 – 17 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 14 – 18 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 18 – 22 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,878 06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,878 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,878 08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 15,878 09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,878 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,878 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 21 – 25 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 14,878 22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 13,878 23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,878 24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 14,878
Nok Scoot
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

31สิงหาคม-4กันยายน 62 13,888 1-5 กันยายน 62 12,888 4-8 กันยายน 62 13,888 5-9 กันยายน 62 13,888 7-11 กันยายน 62 12,888 8-12 กันยายน 62 11,888 11-15 กันยายน 62 13,888 12-16 กันยายน 62 13,888 14-18 กันยายน 62 13,888 15-19 กันยายน 62 12,888 18-22 กันยายน 62 14,888 19-23 กันยายน 62 13,888 21-25 กันยายน 62 13,888 22-26 กันยายน 62 13,888 25-29 กันยายน 62 13,888 26-30 กันยายน 62 13,888 28กันยายน-2ตุลาคม 62 13,888 29กันยายน-3ตุลาคม 62 13,888 2-6 ตุลาคม 62 14,888 3-7 ตุลาคม 62 14,888 5-9 ตุลาคม 62 13,888 6-10 ตุลาคม 62 13,888 9-13 ตุลาคม 62 16,888 10-14 ตุลาคม 62 17,888 12-16 ตุลาคม 62 14,888 13-17 ตุลาคม 62 13,888 16-20 ตุลาคม 62 14,888 17-21 ตุลาคม 62 14,888 19-23 ตุลาคม 62 14,888 20-24 ตุลาคม 62 14,888 30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 62 14,888 1-5พฤศจิกายน 62 14,888 6-10 พฤศจิกายน 62 14,888 8-12 พฤศจิกายน 62 14,888 13-17 พฤศจิกายน 62 14,888 15-19 พฤศจิกายน 62 14,888 20-24 พฤศจิกายน 62 14,888 22-26 พฤศจิกายน 62 14,888 27พฤศจิกายน-1ธันวาคม 62 14,888 29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 62 14,888 4-8 ธันวาคม 62 17,888 6-10 ธันวาคม 62 17,888 11-15 ธันวาคม 62 15,888 13-17 ธันวาคม 62 15,888 18-22 ธันวาคม 62 15,888 20-24 ธันวาคม 62 15,888 25-29 ธันวาคม 62 17,888 27-31 ธันวาคม 62 22,888 1-5 มกราคม 63 18,888 3-7 มกราคม 63 15,888 8-12 มกราคม 63 15,888 10-14 มกราคม 63 15,888 15-19 มกราคม 63 15,888 17-21 มกราคม 63 14,888
Nok Scoot

ทัวร์ไต้หวัน XW T38:Hello Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
Code : TCSL280588

  TAIWAN | 0 เข้าชม
เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

พีเรียดวันเดินทาง 01 - 05Mar63 12,876 02 - 06Mar63 14,876 03 - 07Mar63 14,876 04 - 08Mar63 14,876 05 - 09Mar63 14,876 06- 10Mar63 14,876 07- 11Mar63 14,876 08- 12Mar63 14,876 09- 13Mar63 14,876 10- 14Mar63 14,876 11- 15Mar63 14,876 12- 16Mar63 14,876 13- 17Mar63 14,876 14-18Mar63 14,876 15-19Mar63 14,876 16-20Mar63 14,876 17-21Mar63 14,876 18-22Mar63 14,876 19-23Mar63 14,876 20-24Mar63 14,876
Nok Scoot
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

08 – 12 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 14 – 18 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 12,878 15 – 19 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 21 – 25 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 12,878 22 – 26 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 28 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 29 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 04 – 08 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 17,878 05 – 09 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 17,878 06 – 10 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 17,878 07 – 11 ธ.ค 2562 เสาร์ - พุธ 17,878 11 – 15 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,878 12 – 16 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 13 – 17 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 18 – 22 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,878 19 – 23 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 20 – 24 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 13,878 25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 13,878 26 – 30 ธ.ค 2562 พฤหัส - จันทร์ 13,878 27 – 31 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อังคาร 20,878 28 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 21,878 29 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 21,878 30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,878 31 ธ.ค 2562 – 04 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 21,878 08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 09 – 13 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 10 – 14 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 16 – 20 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 17 – 21 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,878 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,878 26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,878 27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,878 02 – 06 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,787 03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,787 08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,787 09 – 13 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 18,787 10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 18,787 11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 18,787 12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 18,787 13 – 17 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 18,787 14 – 18 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 18,787 15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 18,787 16 – 20 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,787 17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,787 23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,787 24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,787 29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,787 30 เม.ย – 04 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,787 01 – 05 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,787 02 – 06 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 16,787 06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,787
Lion Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,333 12,222 FULL 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,555 12,999 FULL W/L 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,999 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,555 FULL 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,555 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,555 25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 13,555 FULL 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,555 W/L 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,555 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,555 26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,555 02 – 06 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 15,999 03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,999 10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,999 11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 20,999 12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 17,999 15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999 23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,333 29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,999 02 – 06 มิ.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 12,999 03 – 07 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,555
Lion Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

9 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 เหลือ 12,999 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,999 เหลือ 14,999 06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999 เหลือ 15,999 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 15,999 เหลือ 14,999 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 เหลือ 12,999 19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 เหลือ 12,999 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 เหลือ 12,999 27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999 เหลือ 12,999 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999 เหลือ 12,999 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 เหลือ 13,999 05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999 เหลือ 13,999 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999 เหลือ 13,999 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 เหลือ 13,999 12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999 เหลือ 13,999 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999 เหลือ 13,999 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 เหลือ 13,999 19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999 เหลือ 13,999 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999 เหลือ 13,999 25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 เหลือ 13,999 26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999 เหลือ 13,999 27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999 เหลือ 13,999 01 – 05 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,999 เหลือ 14,999 02 – 06 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999 เหลือ 15,999 03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,999 เหลือ 15,999 08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 เหลือ 13,999 09 – 13 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999 เหลือ 15,999 10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 19,999 11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 19,999 12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 19,999 15 – 19 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 เหลือ 13,999 22 – 26 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 13,999 23 – 27 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,999 13,999 24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,999 เหลือ 13,999 29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,999 เหลือ 13,999 30 เม.ย – 04 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,999 เหลือ 15,999 01 – 05 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,999 02 – 06 พ.ค 2563 เสาร์ - พุธ 16,999 03 – 07 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,999 04 – 08 พ.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,999 06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 12 – 16 พ.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 13,999 13 – 17 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 14 – 18 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999 15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999 20 – 24 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 21 – 25 พ.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999 22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999 27 – 31 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,999 28 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999 29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,999 30 พ.ค – 03 มิ.ย 2563 เสาร์ - พุธ 13,999 04 – 08 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999 10 – 14 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,999 11 – 15 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999 18 – 22 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999 25 – 29 มิ.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 13,999
Lion Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

20 – 23 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 27 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 16 – 19 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 19 – 22 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 15,999 23 – 26 เม.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 30 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999 07 – 10 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 10 – 13 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 14 – 17 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 21 – 24 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 24 – 27 พ.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 28 – 31 พ.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 04 – 07 มิ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 07 – 10 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 11 – 14 มิ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 14 – 17 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 18 – 21 มิ.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 02 – 05 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 05 – 08 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 09 – 12 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 12 – 15 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 16 – 19 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 19 – 22 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 23 – 26 ก.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 26 – 29 ก.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 30 ก.ค – 02 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 02 – 05 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 06 – 09 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 09 – 12 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 13 – 16 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 16 – 19 ส.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 20 – 23 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 27 – 30 ส.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 30 ส.ค – 02 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 03 – 06 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 06 – 09 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 10 – 13 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 13 – 16 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 17 – 20 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 20 – 23 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888 24 – 27 ก.ย 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 27 – 30 ก.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,888
CHINASOUTHERN AIRLINES
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

08 – 13 ม.ค 2563 พุธ - จันทร์ 17,900 FULL 15 – 20 ม.ค 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 FULL 22 – 27 ม.ค 2563 พุธ - จันทร์ 19,900 29 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 17,900 04 – 09 ก.พ 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 05 – 10 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 11 – 16 ก.พ 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 12 – 17 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 FULL 18 – 23 ก.พ 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 19 – 24 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 25 ก.พ – 01 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 26 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 17,900 03 – 08 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 10 – 15 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 11 – 16 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 FULL 17 – 22 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 18 – 23 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 FULL 24 – 29 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 25 – 30 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 FULL 31 มี.ค – 05 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 17,900 01 – 06 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 17,900 07 – 12 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 08 – 13 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 FULL 09 – 14 เม.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 18,900 FULL 10 – 15 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 18,900 FULL 21 – 26 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 22 – 27 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 17,900 28 เม.ย – 03 พ.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 29 เม.ย – 04 พ.ค 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 FULL 05 – 10 พ.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 18,900 12 – 17 พ.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 19 – 24 พ.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 20 – 25 พ.ค 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 26 – 31 พ.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 27 พ.ค – 01 มิ.ย 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 02 – 07 มิ.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 17,900 FULL 09 – 14 มิ.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 10 – 15 มิ.ย 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 16 – 21 มิ.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 FULL 17 – 22 มิ.ย 2563 พุธ - จันทร์ 16,900 23 – 28 มิ.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 16,900 24 – 29 มิ.ย 2563 พุธ - จันทร์ 17,900
Lion Air

ทัวร์ไต้หวัน BT TPE04 SL : มหัศจรรย์ Taipei เที่ยวครบ เต็มอิ่ม BY SL
Code : TCSL0205945

  TAIWAN | 235 เข้าชม
BT TPE04 SL : มหัศจรรย์ Taipei เที่ยวครบ เต็มอิ่ม BY SL 6 วัน 4 คืน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ วัดหลงซาน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่าหรือท่านซุปน้ำใส สเต๊กจานร้อน บุปเฟ่ต์สลัดบาร์ พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

08 – 14 ต.ค 2562 อังคาร - จันทร์ 22,999 10 – 16 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 22,999 17 – 23 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 22,999 20 – 26 พ.ย 2562 พุธ - อังคาร 19,878 03 – 09 ธ.ค 2562 อังคาร - จันทร์ 22,878 04 – 10 ธ.ค 2562 พุธ - อังคาร 22,878 26 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 พฤหัส - พุธ 29,878 27 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 ศุกร์ - พฤหัส 29,878 05 – 11 ม.ค 2563 อาทิตย์ - เสาร์ 20,878 14 – 20 ม.ค 2563 อังคาร - จันทร์ 20,878 05 – 11 ก.พ 2563 พุธ - อังคาร 20,878 11 – 17 มี.ค 2563 พุธ - อังคาร 20,878
Nok Scoot

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ