ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม

ทั้งหมด 25 โปรแกรม

ราคา :

VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม HVD VZ43 C01 HAPPY VIETNAM ดานัง เที่ยวบาน่าฮิลล์
Code : VNVJ0596

  VIETNAM | 9 เข้าชม
ดานัง สะพานแห่งความรัก ดานัง ( / / D ) 13 00 น คณะพร้อมกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ (VZ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 15 50 น เหินฟ้าสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ962 (ไม่รวมบริการอาหารบนเครื่อง) ใช้เวลาบินประมาณ 01 30 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย 17 30 น เดินทางถึง ดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ ผ่านชมเมืองดานัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ด้วยความที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาและชายฝั่งทะเล ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส จึงทำให้เมืองดานังมีอาคารบ้านเรือนและลักษณะการจัดผังเมืองคล้ายกับเมืองในฝรั่งเศส นำชมสะพานแห่งความรักดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา เดินเล่นถ่ายรูปถนนเลียบแม่น้าที่ประดับประดาสวยงามด้วยดวงไฟรูปหัวใจ ด้านหลังสามารถมองเห็น สะพานมังกรทอง ความยาว 666 เมตร สร้างตามสัตว์มงคลของชาวจีน ชม คาร์ฟดราก้อน สัตว์ที่มี ลำตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกร ตามนิยายปรัมปราของเวียดนาม สายน้ำแห่งชีวิตพุ่งออกมาจากปาก ลักษณะคล้ายเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม
Air Asia

ทัวร์เวียดนาม BZSGN02 DIVA SOUTH VIETNAM 4D3N
Code : VNFD0277

  VIETNAM | 54 เข้าชม
• BZSGN02 DIVA SOUTH VIETNAM 4D3N โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ สุดฟิน!! พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน สวิตเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนาม พิเศษ!! ขับโรลเลอร์ คอสเตอร์ ชมน้ำตก นั่งกระเช้า ชมวิวเมืองดาลัด FREE!! หมวก+ร่ม+กาแฟ G7 รหัสทัวร์ ฺBZSGN02 ทัวร์ BZSGN02 DIVA SOUTH VIETNAM 4D3N สายการบิน Air Asia" ประเทศ เวียดนาม ระยะเวลา 4D3N ราคาเริ่มต้น 11,999 ไฮไลท์ทัวร์ ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายขาวแดง น้ำตกดาตันลา วัดตั๊กล้ม บ้านเพี้ยน วัดหลิงเผือก ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต DALAT FLOWER GRADENS พิพิธภัณฑ์สงคราม วัดเทียนหาว โบสถ์นอร์ทเทอดาม ช้อปปิ้ง ตลาดเบ้นถั่น
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ