ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์เวียดนาม

ทั้งหมด 117 โปรแกรม

เลือกภูมิภาค :

ราคา :

ช่วงวันเดินทาง

03 – 05 พฤษภาคม 62 7,989 10 – 12 พฤษภาคม 62 9,989 17 – 19 พฤษภาคม 62 7,989 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 9,989 วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 21 – 23 มิถุนายน 62 9,989 วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 19 – 21 กรกฎาคม 62 9,989 วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 16 – 18 สิงหาคม 62 9,989 วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 06 – 08 กันยายน 62 9,989 23 – 25 กันยายน 62 9,989 วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 07 – 09 ตุลาคม 62 9,989 18 – 20 ตุลาคม 62 9,989 วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 08 – 10 พฤศจิกายน 62 9,989 25 – 27 พฤศจิกายน 62 9,989
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 62 8,888.- วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 62 8,888.- วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 62 9,499.- วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 62 8,888.- วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 62 9,499.- วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 62 8,888.- วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 62 9,499.- วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 62 10,499.- วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 62 9,499.- วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 62 8,888.- วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 62 9,499.- วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 62 8,888.- วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 62 9,499.- วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 62 8,888.- วันที่ 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 9,499.- วันที่ 13 – 15 กันยายน 62 9,499.- วันที่ 25 – 27 กันยายน 62 8,888.- วันที่ 27 – 29 กันยายน 62 9,499.- วันที่ 12-14 ตุลาคม 62 10,499.- วันที่ 18-20 ตุลาคม 62 9,499.- วันที่ 21-23 ตุลาคม 62 9,499.-
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,555 09 – 11 ธ.ค 2562 จันทร์ - พุธ 11,111 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,555 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,555 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,555 01 – 03 ม.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 12,999 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,999 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 9,888 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,555 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,555 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,555 10 – 12 ก.พ 2563 จันทร์ - พุธ 8,888 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,777 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,888 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,888 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,888 20 – 22 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,888 27 – 29 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,955 03 – 05 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,555 10 – 12 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,333 13 – 15 เม.ย 2563 จันทร์ - พุธ 15,555 17 – 19 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,555 20 – 22 เม.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,777 24 – 26 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,111 01 – 03 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,777 04 – 06 พ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 11,555 03 – 05 มิ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 9,555
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

05 – 08 มิถุนายน 2562 10,900 12 – 15 มิถุนายน 2562 11,900 16 – 19 มิถุนายน 2562 11,900 19 – 22 มิถุนายน 2562 11,900 23 – 26 มิถุนายน 2562 11,900 26 – 29 มิถุนายน 2562 11,900 03 – 06 กรกฎาคม 2562 11,900 07 – 10 กรกฎาคม 2562 11,900 10 – 13 กรกฎาคม 2562 11,900 17 – 20 กรกฎาคม 2562 11,900 20 – 23 กรกฎาคม 2562 12,900 24 – 27 กรกฎาคม 2562 11,900 31 กรกฏาคม – 03 สิงหาคม 2562 11,900 03 – 06 สิงหาคม 2562 12,900 07 – 10 สิงหาคม 2562 11,900 11 – 14 สิงหาคม 2562 11,900 14 – 17 สิงหาคม 2562 11,900 18 – 21 สิงหาคม 2562 11,900 21 – 24 สิงหาคม 2562 11,900 25 – 28 สิงหาคม 2562 11,900 28 – 31 สิงหาคม 2562 11,900 01 – 04 กันยายน 2562 11,900 04 – 07 กันยายน 2562 11,900 08 – 11 กันยายน 2562 11,900 11 – 14 กันยายน 2562 11,900 15 – 18 กันยายน 2562 11,900 18 – 21 กันยายน 2562 11,900 22 – 25 กันยายน 2562 11,900 25 – 28 กันยายน 2562 11,900 29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 11,900 02 – 05 ตุลาคม 2562 11,900 06 – 09 ตุลาคม 2562 11,900 09 – 12 ตุลาคม 2562 11,900 13 – 16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 13,900 16 – 19 ตุลาคม 2562 11,900 20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยะมหาราช) 13,900
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

08 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24 9,900 15 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24 9,900 22 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24 9,900 29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24 9,900 06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24 9,900 13 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24 10,900 17 ก.ค.62 19 ก.ค.62 24 8,900 31 ก.ค.62 02 ส.ค.62 24 9,900 07 ส.ค.62 09 ส.ค.62 24 9,900 10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 10,900 24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24 10,900 31 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24 9,900 07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24 9,900 14 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 9,900 21 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 9,900 28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 9,900 05 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24 10,900 19 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24 10,900 23 ต.ค.62 25 ต.ค.62 24 9,900
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

17 – 19 พฤษภาคม 62 11,989 22 – 24 พฤษภาคม 62 9,989 วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 07 – 09 มิถุนายน 62 8,989 14 – 16 มิถุนายน 62 9,989 28 – 30 มิถุนายน 62 9,989 วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 05 – 07 กรกฎาคม 62 9,989 12 – 14 กรกฎาคม 62 10,989 15 – 17 กรกฎาคม 62 11,989 17 – 19 กรกฎาคม 62 11,989 24 – 26 กรกฎาคม 62 11,989 26 – 28 กรกฎาคม 62 11,989 31 ก.ค. – 02 ส.ค. 62 11,989 วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 02 – 04 สิงหาคม 62 9,989 07 – 09 สิงหาคม 62 10,989 09 – 11 สิงหาคม 62 10,989 14 – 16 สิงหาคม 62 11,989 21 – 23 สิงหาคม 62 9,989 23 – 25 สิงหาคม 62 9,989 28 – 30 สิงหาคม 62 9,989 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 9,989 วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 04 – 06 กันยายน 62 11,989 09 – 11 กันยายน 62 10,989 11 – 13 กันยายน 62 10,989 13 – 15 กันยายน 62 11,989 18 – 20 กันยายน 62 10,989 20 – 22 กันยายน 62 11,989 25 – 27 กันยายน 62 10,989 27 – 29 กันยายน 62 11,989 30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62 10,989 วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 02 – 04 ตุลาคม 62 12,989 04 – 06 ตุลาคม 62 12,989 09 – 11 ตุลาคม 62 12,989 11 – 13 ตุลาคม 62 14,989 14 – 16 ตุลาคม 62 12,989 16 – 18 ตุลาคม 62 12,989 23 – 25 ตุลาคม 62 14,989 28 – 30 ตุลาคม 62 12,989 30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62 12,989 วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 01 – 03 พฤศจิกายน 62 12,989 06 – 08 พฤศจิกายน 62 12,989 13 – 15 พฤศจิกายน 62 12,989 15 – 17 พฤศจิกายน 62 12,989 20 – 22 พฤศจิกายน 62 12,989 22 – 24 พฤศจิกายน 62 12,989 27 – 29 พฤศจิกายน 62 12,989 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 12,989
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง วันที่สอง มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร ชอปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 12 – 14 ก.ค 62 9,999 20-22 ก.ค 62 9,999 11-13 ส.ค 62 9,999 18-20 ส.ค 62 8,999 19-21 ก.ย 62 9,999 28-30 ก.ย 62 9,999 14-16 ต.ค 62 9,999
VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง HANG OUT ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
Code : FD03101128

  VIETNAM | 39 เข้าชม
เวียดนามกลาง HANG OUT ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน เต็มอิ่มแบบจุใจ เที่ยวบนบานาฮิลล์แบบเต็มวัน ไฮไลท์ไม่เหมือนใคร ล่องเรือทานอาหารค่ำชมแสงสีบนแม่น้ำฮ่าน โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR(VZ) กำหนดการเดินทางเดือน กรกฎาคม ตุลาคม 2562 เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน **เที่ยวบาน่าฮิลล์ กับ บรรยากาศสุดฟิน ให้คุณได้เต็มอิ่ม เต็มวัน** นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ สวนดอกไม้ สะพานมือ Golden Bridge สวนสนุก FANTASY PARK วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮ่าน ไฮไลท์ ล่องเรือรับประทานอาหาร พร้อมชมทัศนียภาพและดื่มด่ำบรรยากาศ ยามค่ำคืนของสองฝั่งแม่น้ำฮ่าน บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด + พร้อมไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทาง สมนาคุณฟรี รับหมวกท่านละ 1 ใบ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 750 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**
เดินทาง : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

03-05 เมษายน 2562 8,999 10-12 เมษายน 2562 8,999 17-19 เมษายน 2562 6,888 24-26 เมษายน 2562 8,999 26-28 เมษายน 2562 9,999 08-10 พฤษภาคม 2562 8,999 10-12 พฤษภาคม 2562 9,999 15-17 พฤษภาคม 2562 8,999 17-19 พฤษภาคม 2562 9,999 22-24 พฤษภาคม 2562 8,999 24-26 พฤษภาคม 2562 9,999 08-10 มิถุนายน 2562 9,999 12-14 มิถุนายน 2562 8,999 14-16 มิถุนายน 2562 9,999 19-21 มิถุนายน 2562 8,999 24-26 มิถุนายน 2562 8,999 26-28 มิถุนายน 2562 8,999 03-05 กรกฎาคม 2562 8,999 08-10 กรกฎาคม 2562 8,999 10-12 กรกฎาคม 2562 8,999 20-22 กรกฎาคม 2562 9,999 22-24 กรกฎาคม 2562 8,999 24-26 กรกฎาคม 2562 8,999 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 8,999 05-07 สิงหาคม 2562 8,999 07-09 สิงหาคม 2562 8,999 14-16 สิงหาคม 2562 8,999 17-19 สิงหาคม 2562 9,999 21-23 สิงหาคม 2562 8,999 28-30 สิงหาคม 2562 8,999 04-06 กันยายน 2562 8,999 11-13 กันยายน 2562 8,999 14-16 กันยายน 2562 9,999 20-22 กันยายน 2562 9,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

20 – 23 เมษายน 2562 11,900 24 – 27 เมษายน 2562 11,900 04 – 07 พฤษภาคม 2562 11,900 11 – 14 พฤษภาคม 2562 11,900 01 – 04 มิถุนายน 2562 12,900 15 – 18 มิถุนายน 2562 12,900 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 12,900 06 – 09 กรกฎาคม 2562 12,900 20 – 23 กรกฎาคม 2562 12,900 28 – 31 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมฯ ร.10) 13,900 03 – 06 สิงหาคม 2562 12,900 11 – 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) 13,900 17 – 20 สิงหาคม 2562 11,900 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562 11,900 04 – 07 กันยายน 2562 9,900 11 – 14 กันยายน 2562 10,900 14 – 17 กันยายน 2562 11,900 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562 11,900 02 – 05 ตุลาคม 2562 11,900 05 – 08 ตุลาคม 2562 12,900 13 – 16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 13,900 16 – 19 ตุลาคม 2562 11,900 19 – 22 ตุลาคม 2562 12,900 20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,900 27 – 30 ตุลาคม 2562 11,900
Vietnam Airlines
ช่วงวันเดินทาง

21-24 สิงหาคม 62 9,999 25-28 สิงหาคม 62 9,999 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 10,999 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 10,999 เดือน กันยายน 2562 01-04 กันยายน 62 10,999 10-13 กันยายน 62 10,999 22-25 กันยายน 62 10,999 25-28 กันยายน 62 10,999 29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62 10,999 เดือน ตุลาคม 2562 01-04 ตุลาคม 62 12,999 03-06 ตุลาคม 62 12,999 08-11 ตุลาคม 62 12,999 14-17 ตุลาคม 62 12,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

12 – 14 ก.ค 62 10,999 20-22 ก.ค 62 10,999 27-29 ก.ค 62 12,999 11-13 ส.ค 62 9,999 16-18 ส.ค 62 10,999 18-20 ส.ค 62 9,999 13-15 ก.ย 62 10,999 19-21 ก.ย 62 10,999 27-29 ก.ย 62 10,999 28-30 ก.ย 62 10,999 12-14 ต.ค 62 12,999 13-15 ต.ค 62 12,999 14-16 ต.ค 62 9,999 18-20 ต.ค 62 10,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

03-06 พ.ค.62 10,999 04-07 พ.ค.62 11,999 09-12 พ.ค.62 11,999 17-20 พ.ค.62 11,999 18-21 พ.ค.62 11,999 13-16 ก.ค.62 11,999 26-29 ก.ค.62 11,999 27-30 ก.ค.62 11,999 09-12 ส.ค.62 11,999 10-13 ส.ค.62 11,999 12-15 ก.ย.62 9,999 26-29 ก.ย.62 9,999 11-14 ต.ค.62 11,999 12-15 ต.ค.62 11,999 20-23 ต.ค.62 11,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

03-06 พ.ค.62 10,999 04-07 พ.ค.62 11,999 09-12 พ.ค.62 11,999 17-20 พ.ค.62 11,999 18-21 พ.ค.62 11,999 13-16 ก.ค.62 11,999 26-29 ก.ค.62 11,999 27-30 ก.ค.62 11,999 09-12 ส.ค.62 11,999 10-13 ส.ค.62 11,999 12-15 ก.ย.62 9,999 26-29 ก.ย.62 9,999 11-14 ต.ค.62 11,999 12-15 ต.ค.62 11,999 20-23 ต.ค.62 11,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

28-30 มิ.ย.62 10,999 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62 10,999 05-07 ก.ค.62 10,999 06-08 ก.ค.62 10,999 12-14 ก.ค.62 10,999 19-21 ก.ค.62 10,999 20-22 ก.ค.62 10,999 27-29 ก.ค.62 12,999 02-04 ส.ค.62 10,999 10-12 ส.ค.62 12,999 11-13 ส.ค.62 10,999 16-18 ส.ค.62 10,999 23-25 ส.ค.62 10,999 06-08 ก.ย.62 10,999 15-17 ก.ย.62 9,999 20-22 ก.ย.62 10,999 27-29 ก.ย.62 10,999 05-07 ต.ค.62 10,999 14-16 ต.ค.62 9,999 20-22 ต.ค.62 9,999 22-24 ต.ค.62 9,999 23-25 ต.ค.62 9,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

21-24 สิงหาคม 62 9,999 25-28 สิงหาคม 62 9,999 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 10,999 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 10,999 เดือน กันยายน 2562 01-04 กันยายน 62 10,999 10-13 กันยายน 62 10,999 22-25 กันยายน 62 10,999 25-28 กันยายน 62 10,999 29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62 10,999 เดือน ตุลาคม 2562 01-04 ตุลาคม 62 12,999 03-06 ตุลาคม 62 12,999 08-11 ตุลาคม 62 12,999 14-17 ตุลาคม 62 12,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

10-13 เม.ย.62 12,999 11-14 เม.ย.62 13,999 18-21 เม.ย.62 11,999 02-05 พ.ค.62 11,999 05-08 พ.ค.62 11,999 08-11 พ.ค.62 11,999 09-12 พ.ค.62 12,999 19-22 พ.ค.62 9,999 23-26 พ.ค.62 10,999 31 พ.ค.-03 มิ.ย.62 10,999 13-16 มิ.ย.62 10,999 27-30 มิ.ย.62 10,999 28 มิ.ย.-01 ก.ค.62 11,999 04-07 ก.ค.62 10,999 12-15 ก.ค.62 10,999 14-17 ก.ค.62 12,999 17-20 ก.ค.62 10,999 25-28 ก.ค.62 11,999 26-29 ก.ค.62 12,999 28-31 ก.ค.62 10,999 01-04 ส.ค.62 10,999 08-12 ส.ค.62 11,999 09-13 ส.ค.62 12,999 11-14 ส.ค.62 10,999 23-26 ส.ค.62 10,999 06-09 ก.ย.62 10,999 20-23 ก.ย.62 10,999 26-29 ก.ย.62 10,999 04-07 ต.ค.62 11,999 10-13 ต.ค.62 11,999 17-20 ต.ค.62 11,999 23-26 ต.ค.62 11,999 25-28 ต.ค.62 11,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

05-08 ก.ค. 62 11,900 บาท 19-22 ก.ค. 62 10,900 บาท 02-05 ส.ค. 62 16-19 ส.ค. 62 30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 10,900 บาท 13-16 ก.ย. 62 27-30 ก.ย. 62 10,888 บาท 11-14 ต.ค. 62 11,500 บาท
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 12,888 01-04 พฤศจิกายน 2562 12,888 02-05 พฤศจิกายน 2562 12,888 05-08 พฤศจิกายน 2562 10,888 07-10 พฤศจิกายน 2562 12,888 08-11 พฤศจิกายน 2562 12,888 09-12 พฤศจิกายน 2562 12,888 14-17 พฤศจิกายน 2562 12,888 15-18 พฤศจิกายน 2562 12,888 16-19 พฤศจิกายน 2562 12,888 21-24 พฤศจิกายน 2562 12,888 22-25 พฤศจิกายน 2562 12,888 23-26 พฤศจิกายน 2562 12,888 28 พ.ย. -01 ธ.ค. 2562 12,888 29 พ.ย. -02 ธ.ค. 2562 12,888 30 พ.ย. -03 ธ.ค. 2562 12,888 05-08 ธันวาคม 2562 12,888 06-09 ธันวาคม 2562 12,888 12-15 ธันวาคม 2562 12,888 13-16 ธันวาคม 2562 12,888 14-17 ธันวาคม 2562 12,888 15-18 ธันวาคม 2562 11,888 19-22 ธันวาคม 2562 12,888 20-23 ธันวาคม 2562 12,888 21-24 ธันวาคม 2562 12,888 26-29 ธันวาคม 2562 12,888 02-05 มกราคม 2563 12,888 03-06 มกราคม 2563 12,888 04-07 มกราคม 2563 12,888 09-12 มกราคม 2563 12,888 10-13 มกราคม 2563 12,888 11-14 มกราคม 2563 12,888 16-19 มกราคม 2563 12,888 17-20 มกราคม 2563 12,888 18-21 มกราคม 2563 12,888 23-26 มกราคม 2563 12,888 24-27 มกราคม 2563 14,588 25-28 มกราคม 2563 14,588 30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 12,888 31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 12,888 01-04 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 06-09 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 07-10 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 08-11 กุมภาพันธ์ 2563 14,588 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 14-17 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 12,888 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 12,888 29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 12,888 05-08 มีนาคม 2563 12,888 06-09 มีนาคม 2563 12,888 07-10 มีนาคม 2563 12,888 12-15 มีนาคม 2563 12,888 13-16 มีนาคม 2563 12,888 14-17 มีนาคม 2563 12,888 19-22 มีนาคม 2563 12,888 20-23 มีนาคม 2563 12,888 21-24 มีนาคม 2563 12,888
VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม VZDAD14 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน ซุปตาร์ อู้หูววว บานาฮิลล์สุดคุ้ม
Code : VNFD19912125

  VIETNAM | 0 เข้าชม
สัมผัสบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
เดินทาง : ตุลาคม, สิงหาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
ช่วงวันเดินทาง

27 – 30 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 10,888 31 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,888 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,888 22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,888 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,888 03 – 06 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 12,888 04 – 07 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 13,888 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,888 06 – 09 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,888 07 – 10 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,888 08 – 11 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,888 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,888 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,888 14 – 17 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,888 15 – 18 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,888 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,888 21 – 24 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,888
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

06,07,08,09,10
VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม VZD4 ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน
Code : CH8L32067

  VIETNAM | 92 เข้าชม
VZD4 ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน  ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน  ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi Fi on Bus  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

05-07 ก.ค. 62 06-08 ก.ค. 62 11,999 บาท 12-14 ก.ค. 62 11,500 บาท 13-15 ก.ค. 62 12,900 บาท 19-21 ก.ค. 62 20-22 ก.ค. 62 26-28 ก.ค. 62 11,500 บาท 02-04 ส.ค. 62 03-05 ส.ค. 62 09-11 ส.ค. 62 10,900 บาท 10-12 ส.ค. 62 12,900 บาท 16-18 ส.ค. 62 17-19 ส.ค. 62 23-25 ส.ค. 62 24-26 ส.ค. 62 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62 10,900 บาท 06-08 ก.ย. 62 07-09 ก.ย. 62 13-15 ก.ย. 62 14-16 ก.ย. 62 20-22 ก.ย. 62 21-23 ก.ย. 62 27-29 ก.ย. 62 28-30 ก.ย. 62 10,900 บาท 04-06 ต.ค. 62 05-07 ต.ค. 62 10,900 บาท 11-13 ต.ค. 62 14,500 บาท 12-14 ต.ค. 62 15,500 บาท 18-20 ต.ค. 62 10,900 บาท
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

27 – 30 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,900 FULL 04 – 07 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 FULL 11 – 14 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL 13 – 16 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,900 - 18 – 21 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 FULL 20 – 23 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,900 FULL 25 – 28 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 FULL 08 – 11 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 FULL 15 – 18 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL 22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 FULL 06 – 09 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 22 – 25 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,900 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,900 03 – 06 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 10 – 13 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 24 – 27 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 31 ม.ค – 03 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 09 – 12 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 13,900 14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 27 – 30 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

21-24 FEB 19 10,988 10-13 MAR 19 10,988 13-16 MAR 19 10,988 04-07 APR 19 11,988 11-14 APR 19 12,988 11-14 JUL 19 12,988 12-15 JUL 19 12,988 08-11 AUG 19 11,988 22-25 AUG 19 11,988 19-22 SEP 19 10,988 03-06 OCT 19 10,988 10-13 OCT 19 11,988 17-20 OCT 19 11,988
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

19 – 22 เมษายน 62 10,989 28 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 12,989 วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 19 – 22 พฤษภาคม 62 12,989 วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562 09 – 12 มิถุนายน 62 11,989 23 – 26 มิถุนายน 62 11,989 วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 07 – 10 กรกฎาคม 62 11,989 28 – 31 กรกฎาคม 62 11,989 วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 11 – 14 สิงหาคม 62 13,989 25 – 28 สิงหาคม 62 13,989 วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 01 – 04 กันยายน 62 14,989 15 – 18 กันยายน 62 14,989 วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 20 – 23 ตุลาคม 62 14,989 25 – 28 ตุลาคม 62 14,989 วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 03 – 06 พฤศจิกายน 62 13,989 10 – 13 พฤศจิกายน 62 13,989 17 – 20 พฤศจิกายน 62 13,989
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

13 - 15 กันยายน 2562 10989 28 – 30 กันยายน 2562 11989 เดือน ตุลาคม 2562 03 – 05 ตุลาคม 2562 12989 04 – 06 ตุลาคม 2562 12989 10 – 12 ตุลาคม 2562 12989 11 – 13 ตุลาคม 2562 13989 12 – 14 ตุลาคม 2562 13989 17 – 19 ตุลาคม 2562 12989 18 – 20 ตุลาคม 2562 12989 19 – 21 ตุลาคม 2562 12989 23 – 25 ตุลาคม 2562 13989 24 – 26 ตุลาคม 2562 13989 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 12989 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 12989 เดือน พฤศจิกายน 2562 01 – 03 พฤศจิกายน 62 12989 06 – 08 พฤศจิกายน 62 12989 07 – 09 พฤศจิกายน 62 12989 14 – 16 พฤศจิกายน 62 12989 21 – 23 พฤศจิกายน 62 12989 28 – 30 พฤศจิกายน 62 12989 เดือน ธันวาคม 2562 04 – 06 ธันวาคม 2562 13989 11 – 13 ธันวาคม 2562 13989 12 – 14 ธันวาคม 2562 13989 18 – 20 ธันวาคม 2562 12989 19 – 21 ธันวาคม 2562 12989 25 – 27 ธันวาคม 2562 13989 26 – 28 ธันวาคม 2562 13989 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 17989 01 – 03 มกราคม 2563 16989
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 27-30 ก.ย.62 10,999.- วันที่ 18-21 ต.ค.62 10,999.- วันที่ 03-06 พ.ย.62 10,999.- วันที่ 08-11 พ.ย.62 10,999.- วันที่ 14-17 พ.ย.62 10,999.- วันที่ 17-20 พ.ย.62 10,999.- วันที่ 22-25 พ.ย.62 10,999.- วันที่ 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 10,999.- วันที่ 05-08 ธ.ค. 62 11,999.- วันที่ 08-11 ธ.ค. 62 10,999.- วันที่ 13-16 ธ.ค. 62 10,999.- วันที่ 19-22 ธ.ค. 62 10,999.- วันที่ 22-25 ธ.ค. 62 10,999.- วันที่ 27-30 ธ.ค. 62 12,999.- วันที่ 29 ธ.ค-01 ม.ค. 62 13,999.-
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

01-04 มิถุนายน 2562 12,999 02-05 มิถุนายน 2562 11,999 07-10 มิถุนายน 2562 12,999 08-11 มิถุนายน 2562 12,999 09-12 มิถุนายน 2562 10,999 14-17 มิถุนายน 2562 12,999 15-18 มิถุนายน 2562 12,999 16-19 มิถุนายน 2562 11,999 21-24 มิถุนายน 2562 12,999 22-25 มิถุนายน 2562 12,999 27-30 มิถุนายน 2562 12,999 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562 12,999 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 12,999 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2562 11,999 05-08 กรกฎาคม 2562 12,999 06-09 กรกฎาคม 2562 12,999 07-10 กรกฎาคม 2562 11,999 11-14 กรกฎาคม 2562 12,999 12-15 กรกฎาคม 2562 12,999 13-16 กรกฎาคม 2562 14,999 14-17 กรกฎาคม 2562 14,999 18-21 กรกฎาคม 2562 12,999 19-22 กรกฎาคม 2562 12,999 20-23 กรกฎาคม 2562 12,999 21-24 กรกฎาคม 2562 11,999 25-28 กรกฎาคม 2562 12,999 26-29 กรกฎาคม 2562 14,999 27-30 กรกฎาคม 2562 14,999 28-31 กรกฎาคม 2562 13,999 29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 13,999 01-04 สิงหาคม 2562 12,999 02-05 สิงหาคม 2562 12,999 03-06 สิงหาคม 2562 12,999 04-07 สิงหาคม 2562 11,999 08-11 สิงหาคม 2562 12,999 09-12 สิงหาคม 2562 13,999 10-13 สิงหาคม 2562 13,999 11-14 สิงหาคม 2562 12,999 12-15 สิงหาคม 2562 11,999 15-18 สิงหาคม 2562 12,999 16-19 สิงหาคม 2562 12,999 17-20 สิงหาคม 2562 12,999 18-21 สิงหาคม 2562 11,999 22-25 สิงหาคม 2562 12,999 23-26 สิงหาคม 2562 12,999 24-27 สิงหาคม 2562 12,999 25-28 สิงหาคม 2562 11,999 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 12,999 01-04 กันยายน 2562 11,999 05-08 กันยายน 2562 12,999 06-09 กันยายน 2562 12,999 07-10 กันยายน 2562 12,999 08-11 กันยายน 2562 11,999 12-15 กันยายน 2562 12,999 13-16 กันยายน 2562 12,999 14-17 กันยายน 2562 12,999 15-18 กันยายน 2562 11,999 19-22 กันยายน 2562 12,999 20-23 กันยายน 2562 12,999 21-24 กันยายน 2562 12,999 22-25 กันยายน 2562 11,999 26-29 กันยายน 2562 12,999 27-30 กันยายน 2562 12,999 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 11,999 01-04 ตุลาคม 2562 11,999 02-05 ตุลาคม 2562 11,999 03-06 ตุลาคม 2562 12,999 04-07 ตุลาคม 2562 12,999 05-08 ตุลาคม 2562 12,999 06-09 ตุลาคม 2562 11,999 07-10 ตุลาคม 2562 11,999 08-11 ตุลาคม 2562 11,999 09-12 ตุลาคม 2562 11,999 10-13 ตุลาคม 2562 12,999 11-14 ตุลาคม 2562 14,999 12-15 ตุลาคม 2562 14,999 13-16 ตุลาคม 2562 13,999 14-17 ตุลาคม 2562 11,999 15-18 ตุลาคม 2562 11,999 16-19 ตุลาคม 2562 11,999 17-20 ตุลาคม 2562 12,999 18-21 ตุลาคม 2562 12,999 19-22 ตุลาคม 2562 12,999 20-23 ตุลาคม 2562 12,999 21-24 ตุลาคม 2562 11,999 22-25 ตุลาคม 2562 11,999 23-26 ตุลาคม 2562 12,999
VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU
Code : VNVZ1901095

  VIETNAM | 121 เข้าชม

โปร  ร้อนๆ

11 14 สค  

17 20 สค  

ราคา  เหลือ  10,999 บาท 

โดยสายการบิน VIETJET AIR สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

02-05 สิงหาคม 2562 11,999 09-12 สิงหาคม 2562 12,999 11-14 สิงหาคม 2562 13,999 16-19 สิงหาคม 2562 11,999 18-21 สิงหาคม 2562 12,999 23-26 สิงหาคม 2562 12,999 25-28 สิงหาคม 2562 12,999 30 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 10,999 01-04 กันยายน 2562 11,999 06-09 กันยายน 2562 12,999 08-11 กันยายน 2562 11,999 13-16 กันยายน 2562 11,999 15-18 กันยายน 2562 11,999 20-23 กันยายน 2562 11,999 22-25 กันยายน 2562 11,999 27-30 กันยายน 2562 12,999 29 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 11,999 04-07 ตุลาคม 2562 12,999 06-09 ตุลาคม 2562 11,999 11-14 ตุลาคม 2562 12,999 13-16 ตุลาคม 2562 12,999 18-21 ตุลาคม 2562 12,999 20-23 ตุลาคม 2562 12,999
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

07-10 เม.ย.62 11,999 10-13 เม.ย.62 12,999 12-15 เม.ย.62 14,999 14-17 เม.ย.62 14,999 20-23 เม.ย.62 10,999 24-27 เม.ย.62 10,999 26-29 เม.ย.62 11,999 03-06 พ.ค.62 12,999 04-07 พ.ค.62 12,999 05-08 พ.ค.62 12,999 08-11 พ.ค.62 12,999 10-13 พ.ค.62 11,999 17-20 พ.ค.62 13,999 18-21 พ.ค.62 13,999 19-22 พ.ค.62 11,999 24-27 พ.ค.62 10,999 31 พ.ค.-03 มิ.ย.62 10,999 07-10 มิ.ย.62 10,999 14-17 มิ.ย.62 10,999 21-24 มิ.ย.62 10,999 28 มิ.ย.-01 ก.ค.62 11,999 29 มิ.ย.-02 ก.ค.62 11,999 05-08 ก.ค.62 10,999 12-15 ก.ค.62 11,999 13-16 ก.ค.62 13,999 14-17 ก.ค.62 13,999 19-22 ก.ค.62 10,999 26-29 ก.ค.62 13,999 27-30 ก.ค.62 13,999 28-31 ก.ค.62 11,999 02-05 ส.ค.62 10,999 09-12 ส.ค.62 13,999 10-13 ส.ค.62 13,999 11-14 ส.ค.62 11,999 17-20 ส.ค.62 10,999 23-26 ส.ค.62 10,999 06-09 ก.ย.62 9,999 07-10 ก.ย.62 9,999 13-16 ก.ย.62 10,999 20-23 ก.ย.62 10,999 21-24 ก.ย.62 10,999 27-30 ก.ย.62 10,999 28 ก.ย.-01 ต.ค.62 10,999 04-07 ต.ค.62 11,999 05-08 ต.ค.62 11,999 11-14 ต.ค.62 13,999 12-15 ต.ค.62 13,999 13-16 ต.ค.62 12,999 16-19 ต.ค.62 10,999 19-22 ต.ค.62 11,999 20-23 ต.ค.62 12,999 23-26 ต.ค.62 12,999
V Air
ช่วงวันเดินทาง

09 - 11 สิงหาคม 2562 12,999 11 – 13 สิงหาคม 2562 11,999 17 – 19 สิงหาคม 2562 11,999 23 - 25 สิงหาคม 2562 11,999 24 – 26 สิงหาคม 2562 11,999 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 10,999 เดือน กันยายน 2562 06 – 08 กันยายน 2562 11,999 13 - 15 กันยายน 2562 11,999 28 – 30 กันยายน 2562 11,999 เดือน ตุลาคม 2562 03 – 05 ตุลาคม 2562 12,999 04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 10 – 12 ตุลาคม 2562 13,999 11 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 12 – 14 ตุลาคม 2562 12,999 17 – 19 ตุลาคม 2562 12,999 18 – 20 ตุลาคม 2562 12,999 19 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 23 – 25 ตุลาคม 2562 13,999 24 – 26 ตุลาคม 2562 13,999 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 12,999 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 12,999 เดือน พฤศจิกายน 2562 01 – 03 พฤศจิกายน 62 12,999 06 – 08 พฤศจิกายน 62 12,999 07 – 09 พฤศจิกายน 62 12,999 14 – 16 พฤศจิกายน 62 12,999 21 – 23 พฤศจิกายน 62 12,999 28 – 30 พฤศจิกายน 62 12,999 เดือน ธันวาคม 2562 04 – 06 ธันวาคม 2562 13,999 11 – 13 ธันวาคม 2562 13,999 12 – 14 ธันวาคม 2562 13,999 18 – 20 ธันวาคม 2562 13,999 19 – 21 ธันวาคม 2562 13,999 25 – 27 ธันวาคม 2562 13,999 26 – 28 ธันวาคม 2562 13,999 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 16,999 01 – 03 มกราคม 2563 15,999
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 13,900 14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 10,999 05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24+1 12,900 02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 12,900 16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24+1 12,900 23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 11,900 06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 11,900 27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 12,900 04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 24+1 12,900 11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 12,900 18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 24+1 12,900 25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 24+1 12,900
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 09-12 ส.ค.62 10,999.- วันที่ 30 ส.ค.-02 ก.ย.62 11,999.- วันที่ 06-09 ก.ย.62 11,999.- วันที่ 13-16 ก.ย.62 11,999.- วันที่ 20-23 ก.ย.62 11,999.- วันที่ 04-07 ต.ค.62 11,999.- วันที่ 10-13 ต.ค.62 12,999.- วันที่ 11-14 ต.ค.62 12,999.- วันที่ 17-20 ต.ค.62 11,999.- วันที่ 23-26 ต.ค.62 10,999.- วันที่ 01-04 พ.ย.62 10,999.- วันที่ 07-10 พ.ย..62 10,999.- วันที่ 10-13 พ.ย..62 10,999.- วันที่ 15-18 พ.ย..62 10,999.- วันที่21-24 พ.ย..62 10,999.- วันที่24-27 พ.ย..62 10,999.- วันที่29 พ.ย.-01 ธ.ค.62 10,999.- วันที่ 01-04 ธ.ค.62 10,999.- วันที่ 06-09 ธ.ค.62 10,999.- วันที่ 12-15 ธ.ค.62 10,999.- วันที่ 15-18 ธ.ค.62 10,999.- วันที่ 20-23 ธ.ค.62 10,999.- วันที่ 26-29 ธ.ค.62 12,999.- วันที่ 28-31 ธ.ค.62 13,999.-
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

วันที 07-10 สิงหาคม 2562 11,999.- วันที 12-15 สิงหาคม 2562 11,999.- วันที 12-15 สิงหาคม 2562 10,999.- วันที 16-19 สิงหาคม 2562 11,999.- วันที 16-19 สิงหาคม 2562 10,999.- วันที 24-27 สิงหาคม 2562 11,999.- วันที 24-27 สิงหาคม 2562 10,999.- วันที 07-10 กันยายน 2562 10,999.- วันที 08-11 กันยายน 2562 10,999.- วันที 12-15 กันยายน 2562 12,999.- วันที 21-24 กันยายน 2562 12,999.- วันที่ 01-04 ตุลาคม 2562 11,999.- วันที่ 02-05 ตุลาคม 2562 11,999.- วันที่ 05-08 ตุลาคม 2562 12,999.- วันที่ 07-10 ตุลาคม 2562 11,999.- วันที่ 08-11 ตุลาคม 2562 11,999.- วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562 12,999.- วันที่ 14-17 ตุลาคม 2562 11,999.- วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 11,999.- วันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 11,999.- วันที่26-29พฤศจิกายน2562 12,999.- วันที่ 13-16ธันวาคม 2562 13,999.- วันที่ 24-27ธันวาคม 2562 12,999.-
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

01 – 04 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 06 – 09 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 07 – 10 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 08 – 11 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 13 – 16 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 15 – 18 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 20 – 23 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 27 – 30 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 04 – 07 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 12,999 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 09 – 12 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 12,999 10 – 13 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 12,999 11 – 14 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 12,999 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 18 – 21 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 12,999 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 25 – 28 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 13,999 26 – 29 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 16,999 01 – 04 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 13,999 09 – 12 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 10 – 13 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 15 – 18 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 10,999 FULL 17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 22 – 25 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 23 – 26 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 29 ม.ค – 01 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 30 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 31 ม.ค – 03 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 05 – 08 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 06 – 09 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 08 – 11 ก.พ 2563 เสาร์ - อังคาร 14,999 12 – 15 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 19 – 22 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 20 – 23 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 26 – 29 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 27 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 04 – 07 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 11 – 14 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 18 – 21 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 25 – 28 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

06 – 09 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,399 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,399 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,399 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,733 03 – 06 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 11,955 10 – 13 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 11,111 17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,399 24 – 27 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 11,955 31 ม.ค – 03 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,399 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,955 14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 11,955 21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 11,955 28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 11,955 06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,955 13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,955 20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,955 27 – 30 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,955 03 – 06 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,399 10 – 13 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,955 12 – 15 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พุธ 15,888 17 – 20 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,955 24 – 27 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,955 01 – 04 พ.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,955
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

30 ส.ค. - 02 ก.ย. 11,555 19 - 22 ก.ย. 11,555 26 -29 ก.ย. 11,555 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 11,555 03 - 06 ต.ค. 12,222 04 - 07 ต.ค. 12,222 10 - 13 ต.ค. 12,222 12 - 15 ต.ค. 13,333 13 - 16 ต.ค. 13,333 17 - 20 ต.ค. 12,222 18 - 21 ต.ค. 12,222 19 - 22 ต.ค. 12,222 20 - 23 ต.ค. 12,222
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

09 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999.- 26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 13,888.- 10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,888.- 20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 14,888.- 07 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 11,888.- 21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 13,888.- 05 ธ.ค. 62 - 08 ธ.ค. 62 15,888.-
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 62 12,899.- วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 62 11,899.- วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 62 12,899.- วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 62 12,899.- วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 62 12,899.- วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 62 12,899.- วันที่ 28 พ.ย.-1ธ.ค. 62 13,899.- วันที่ 2-5 ธันวาคม 62 12,899.- วันที่ 3-6 ธันวาคม 62 12,899.- วันที่ 15-18 ธันวาคม 62 12,899.- วันที่ 17-20 ธันวาคม 62 12,899.- วันที่ 18-21 ธันวาคม 62 12,899.- วันที่ 19-22 ธันวาคม 62 13,899.- 2563 วันที่ 5-8 มกราคม 63 12,899.- วันที่ 7-10 มกราคม 63 12,899.- วันที่ 8-11 มกราคม 63 12,899.- วันที่ 16-19 มกราคม 63 13,899.- วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 63 12,899.- วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 63 12,899.- วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 63 12,899.- วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 63 13,899.- วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 63 13,899.- วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 63 12,899.- วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 63 12,899.- วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 63 12,899.- วันที่ 3-6 มีนาคม 63 12,899.- วันที่ 6-9 มีนาคม 63 13,899.- วันที่ 10-13 มีนาคม 63 12,899.- วันที่ 11-14 มีนาคม 63 12,899.- วันที่ 12-15 มีนาคม 63 13,899.- วันที่ 15-18 มีนาคม 63 12,899.- วันที่ 17-20 มีนาคม 63 12,899.- วันที่ 24-27 มีนาคม 63 12,899.-
VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม VZD6 ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน
Code : FD32112121

  VIETNAM | 34 เข้าชม
 ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บาน่าฮิลล์  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน  ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ + อาหารไทยและกุ้งมังกร  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi Fi on Bus  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 62 มีนาคม 63
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 20-23 มิ.ย.62 11,900.- วันที่ 21-24 มิ.ย. 62 11,900.- วันที่ 27-30 มิ.ย. 62 11,900.- วันที่ 28 มิ.ย.-01 ก.ค.62 11,900.- วันที่ 04-07 ก.ค.62 11,900.- วันที่ 05-08 ก.ค.62 11,900.- วันที่ 11-14 ก.ค.62 11,900.- วันที่ 12-15 ก.ค.62 13,900.- วันที่ 18-21 ก.ค.62 11,900.- วันที่ 19-22 ก.ค.62 11,900.- วันที่ 25-28 ก.ค.62 14,900.- วันที่ 26-29 ก.ค.62 14,900.- วันที่ 01-04 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 02-05 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 08-11 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 09-12 ส.ค.62 14,900.- วันที่ 15-18 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 16-19 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 22-25 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 23-26 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 05-08 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 06-09 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 12-15 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 13-16 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 19-22 ก.ย. 62 12,900.- วันที่ 20-23 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 26-29 ก.ย. 62 12,900.- วันที่ 27-30 ก.ย. 62 12,900.- วันที่ 03-06 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 04-07 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 10-13 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 11-14 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 17-20 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 18-21 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 23-26 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 24-27 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 25-28 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 31ต.ค.-03 พ.ย.62 11,900.- วันที่ 01-04 พ.ย. 62 11,900.- วันที่ 07-10 พ.ย. 62 12,900.- วันที่ 08-11 พ.ย. 62 11,900.- วันที่14-17 พ.ย. 62 12,900.- วันที่15-18 พ.ย. 62 11,900.- วันที่ 21-24 พ.ย. 62 12,900.- วันที่ 22-25 พ.ย. 62 11,900.- วันที่ 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 05-08 ธ.ค.62 12,900.- วันที่ 06-09 ธ.ค.62 12,900.- วันที่ 12-15 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 13-16 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 19-22 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 20-23 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 26-29 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 27-30 ธ.ค.62 16,900.- วันที่ 28-31 ธ.ค.62 16,900.-
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 12,900 01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 34+1 12,900 08 มิ.ย.62 11 มิ.ย.62 34+1 12,900 13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 34+1 13,900 27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 34+1 13,900 09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34+1 12,900 26 ต.ค.62 29 ต.ค.62 34+1 11,900
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 08-11 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 09-12 ส.ค.62 14,900.- วันที่ 15-18 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 16-19 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 22-25 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 23-26 ส.ค.62 11,900.- วันที่ 29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 05-08 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 06-09 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 12-15 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 13-16 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 19-22 ก.ย. 62 12,900.- วันที่ 20-23 ก.ย. 62 11,900.- วันที่ 26-29 ก.ย. 62 12,900.- วันที่ 27-30 ก.ย. 62 12,900.- วันที่ 03-06 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 04-07 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 10-13 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 11-14 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 17-20 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 18-21 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 23-26 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 24-27 ต.ค. 62 12,900.- วันที่ 25-28 ต.ค. 62 11,900.- วันที่ 31ต.ค.-03 พ.ย.62 11,900.- วันที่ 01-04 พ.ย. 62 11,900.- วันที่ 07-10 พ.ย. 62 12,900.- วันที่ 08-11 พ.ย. 62 11,900.- วันที่14-17 พ.ย. 62 12,900.- วันที่15-18 พ.ย. 62 11,900.- วันที่ 21-24 พ.ย. 62 12,900.- วันที่ 22-25 พ.ย. 62 11,900.- วันที่ 28 พ.ย.-01 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 05-08 ธ.ค.62 12,900.- วันที่ 06-09 ธ.ค.62 12,900.- วันที่ 12-15 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 13-16 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 19-22 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 20-23 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 26-29 ธ.ค.62 11,900.- วันที่ 27-30 ธ.ค.62 16,900.- วันที่ 28-31 ธ.ค.62 16,900.-
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

26 – 29 ก.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900 FULL 27 – 30 ก.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 11,999 FULL 02 – 05 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 11,999 FULL 09 – 12 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900 10 – 13 ส.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 16 – 19 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 12,999 17 – 20 ส.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 12,999 23 – 26 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 30 ส.ค – 02 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900 12,999 06 – 09 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 12,999 13 – 16 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 20 – 23 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 03 – 06 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 13 – 16 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 14,900 19 – 22 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900 FULL 20 – 23 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,900 31 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 09 – 12 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 23 – 26 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 FULL 30 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 FULL 14 – 17 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 FULL 21 – 24 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 FULL 26 – 29 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 18,900 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 19,900 31 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 19,900
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 01 – 04 สิงหาคม 2562 12,999 วันที่ 04 – 07 สิงหาคม 2562 11,999 วันที่ 08 – 11 สิงหาคม 2562 12,999 วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 วันที่ 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 กันยายน 2562 ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน วันที่ 06 – 09 กันยายน 2562 13,999 วันที่ 14 – 17 กันยายน 2562 13,999 วันที่ 15 – 18 กันยายน 2562 12,999 วันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 13,999 วันที่ 26 – 29 กันยายน 2562 13,999 ตุลาคม 2562 ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน วันที่ 05 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 วันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2562 13,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

20 – 23 กรกฎาคม 2562 13,999 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 07 – 10 กันยายน 2562 11,999 14 – 17 กันยายน 2562 12,999 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 05 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 12 – 15 ตุลาคม 2562 15,999 13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 26 – 29 ตุลาคม 2562 13,999 30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 12,999 02 – 05 พฤศจิกายน 2562 13,999 06 – 09 พฤศจิกายน 2562 13,999 13 – 16 พฤศจิกายน 2562 12,999 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 12,999 23 – 26 พฤศจิกายน 2562 13,999 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 12,999 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 08 – 11 ธันวาคม 2562 14,999 12 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 14 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 20 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 21 – 24 ธันวาคม 2562 13,999 22 – 25 ธันวาคม 2562 14,999
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

06 – 10 กันยายน 2562 11,999 20 – 24 กันยายน 2562 11,999 04 – 08 ตุลาคม 2562 12,999 09 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 11 – 15 ตุลาคม 2562 14,999 16 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 18 – 22 ตุลาคม 2562 13,999 25 – 29 ตุลาคม 2562 13,999 08 – 12 พฤศจิกายน 2562 13,999 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 13,999 22 – 26 พฤศจิกายน 2562 13,999 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 04 – 08 ธันวาคม 2562 14,999 06 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 25 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 27 – 31 ธันวาคม 2562 18,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

02-05 มิถุนายน 2562 10,999 05-08 มิถุนายน 2562 11,999 07-10 มิถุนายน 2562 12,999 09-12 มิถุนายน 2562 11,999 12-15 มิถุนายน 2562 11,999 16-19 มิถุนายน 2562 11,999 19-22 มิถุนายน 2562 11,999 21-24 มิถุนายน 2562 12,999 26-29 มิถุนายน 2562 11,999 29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 12,999 03-06 กรกฎาคม 2562 11,999 07-10 กรกฎาคม 2562 11,999 13-16 กรกฎาคม 2562 14,999 17-20 กรกฎาคม 2562 11,999 19-22 กรกฎาคม 2562 12,999 27-30 กรกฎาคม 2562 14,999 28-31 กรกฎาคม 2562 13,999 31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 11,999 04-07 สิงหาคม 2562 11,999 10-13 สิงหาคม 2562 13,999 11-14 สิงหาคม 2562 12,999 14-17 สิงหาคม 2562 11,999 18-21 สิงหาคม 2562 11,999 24-27 สิงหาคม 2562 12,999 25-28 สิงหาคม 2562 11,999 28-31 สิงหาคม 2562 11,999 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 04-07 กันยายน 2562 11,999 07-10 กันยายน 2562 12,999 11-14 กันยายน 2562 11,999 14-17 กันยายน 2562 12,999 18-21 กันยายน 2562 11,999 21-24 กันยายน 2562 12,999 22-25 กันยายน 2562 11,999 27-30 กันยายน 2562 12,999 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 02-05 ตุลาคม 2562 11,999 05-08 ตุลาคม 2562 12,999 09-12 ตุลาคม 2562 11,999 12-15 ตุลาคม 2562 14,999 13-16 ตุลาคม 2562 14,999 16-19 ตุลาคม 2562 11,999 19-22 ตุลาคม 2562 12,999 20-23 ตุลาคม 2562 12,999 23-26 ตุลาคม 2562 12,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

29 พ.ค.-01 มิ.ย.62 11,999 30 พ.ค.-02 มิ.ย.62 13,900 31 พ.ค.-03 มิ.ย.62 13,900 02-05 มิ.ย.62 11,999 05-08 มิ.ย.62 11,999 06-09 มิ.ย.62 12,999 07-10 มิ.ย.62 12,999 08-11 มิ.ย.62 12,999 09-12 มิ.ย.62 11,999 12-15 มิ.ย.62 11,999 13-16 มิ.ย.62 12,999 14-17 มิ.ย.62 12,999 15-18 มิ.ย.62 12,999 16-19 มิ.ย.62 11,999 19-22 มิ.ย.62 11,999 20-23 มิ.ย.62 12,999 21-24 มิ.ย.62 12,999 22-25 มิ.ย.62 12,999 23-26 มิ.ย.62 11,999 26-29 มิ.ย.62 11,999 27-30 มิ.ย.62 12,999 28 มิ.ย.-01 ก.ค.62 12,999 29 มิ.ย.-02 ก.ค.62 12,999 30 มิ.ย.-03 ก.ค.62 11,999 03-06 ก.ค.62 11,999 04-07 ก.ค.62 12,999 05-08 ก.ค.62 12,999 06-09 ก.ค.62 12,999 07-10 ก.ค.62 11,999 10-13 ก.ค.62 11,999 11-14 ก.ค.62 12,999 12-15 ก.ค.62 12,999 13-16 ก.ค.62 14,900 14-17 ก.ค.62 14,900 17-20 ก.ค.62 11,999 18-21 ก.ค.62 12,999 19-22 ก.ค.62 12,999 20-23 ก.ค.62 12,999 21-24 ก.ค.62 11,999 24-27 ก.ค.62 11,999 25-28 ก.ค.62 12,999 26-29 ก.ค.62 14,900 27-30 ก.ค.62 14,900 31 ก.ค.-03 ส.ค.62 11,999 01-04 ส.ค.62 12,999 02-05 ส.ค.62 12,999 03-06 ส.ค.62 12,999 04-07 ส.ค.62 11,999 07-10 ส.ค.62 11,999 08-11 ส.ค.62 12,999 09-12 ส.ค.62 13,999 10-13 ส.ค.62 13,999 11-14 ส.ค.62 12,999 14-17 ส.ค.62 11,999 15-18 ส.ค.62 12,999 16-19 ส.ค.62 12,999 17-20 ส.ค.62 12,999 18-21 ส.ค.62 11,999 21-24 ส.ค.62 11,999 22-25 ส.ค.62 12,999 23-26 ส.ค.62 12,999 24-27 ส.ค.62 12,999 25-28 ส.ค.62 11,999 28-31 ส.ค.62 11,999 04-07 ก.ย.62 11,999 05-08 ก.ย.62 12,999 06-09 ก.ย.62 12,999 07-10 ก.ย.62 12,999 08-11 ก.ย.62 11,999 11-14 ก.ย.62 11,999 12-15 ก.ย.62 12,999 13-16 ก.ย.62 12,999 14-17 ก.ย.62 12,999 15-18 ก.ย.62 11,999 18-21 ก.ย.62 11,999 19-22 ก.ย.62 12,999 20-23 ก.ย.62 12,999 21-24 ก.ย.62 12,999 22-25 ก.ย.62 11,999 25-28 ก.ย.62 11,999 26-29 ก.ย.62 12,999 27-30 ก.ย.62 12,999 28 ก.ย.-01 ต.ค.62 12,999 29 ก.ย.-02 ต.ค.62 11,999 02-05 ต.ค.62 11,999 03-06 ต.ค.62 12,999 04-07 ต.ค.62 12,999 05-08 ต.ค.62 12,999 06-09 ต.ค.62 11,999 09-12 ต.ค.62 11,999 10-13 ต.ค.62 13,900 11-14 ต.ค.62 14,900 12-15 ต.ค.62 14,900 14-17 ต.ค.62 11,999 15-18 ต.ค.62 11,999 16-19 ต.ค.62 11,999 17-20 ต.ค.62 13,900 18-21 ต.ค.62 13,900 19-22 ต.ค.62 13,900 20-23 ต.ค.62 13,900 21-24 ต.ค.62 11,999 22-25 ต.ค.62 11,999 23-26 ต.ค.62 13,900
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

04-07 กันยายน 62 11,999 05-08 กันยายน 62 12,999 06-09 กันยายน 62 12,999 11-14 กันยายน 62 11,999 12-15 กันยายน 62 12,999 13-16 กันยายน 62 12,999 18-21 กันยายน 62 11,999 19-22 กันยายน 62 12,999 20-23 กันยายน 62 12,999 25-28 กันยายน 62 11,999 26-29 กันยายน 62 12,999 27-30 กันยายน 62 12,999 วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 02-05 ตุลาคม 62 12,999 03-06 ตุลาคม 62 13,999 04-07 ตุลาคม 62 13,999 05-08 ตุลาคม 62 13,999 09-12 ตุลาคม 62 12,999 10-13 ตุลาคม 62 13,999 11-14 ตุลาคม 62 16,999 12-15 ตุลาคม 62 15,999 13-16 ตุลาคม 62 13,999 16-19 ตุลาคม 62 12,999 17-20 ตุลาคม 62 13,999 18-21 ตุลาคม 62 13,999 19-22 ตุลาคม 62 13,999 20-23 ตุลาคม 62 15,999 21-24 ตุลาคม 62 15,999 22-25 ตุลาคม 62 15,999 23-26 ตุลาคม 62 15,999 24-27 ตุลาคม 62 13,999 25-28 ตุลาคม 62 13,999 26-29 ตุลาคม 62 13,999 30 ตค – 02 พย 62 12,999 31 ตค – 03 พย 62 13,999 วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 01-04 พฤศจิกายน 62 13,999 06-09 พฤศจิกายน 62 13,999 07-10 พฤศจิกายน 62 13,999 08-11 พฤศจิกายน 62 13,999 13-16 พฤศจิกายน 62 12,999 14-17 พฤศจิกายน 62 13,999 15-18 พฤศจิกายน 62 13,999 20-23 พฤศจิกายน 62 12,999 21-24 พฤศจิกายน 62 13,999 22-25 พฤศจิกายน 62 13,999 27-30 พฤศจิกายน 62 12,999 28 พย.-01 ธค. 62 13,999 29 พย.-02 ธค. 62 13,999 วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 01-04 ธันวาคม 62 13,999 02-05 ธันวาคม 62 14,999 03-06 ธันวาคม 62 14,999 04-07 ธันวาคม 62 14,999 05-08 ธันวาคม 62 14,999 06-09 ธันวาคม 62 14,999 07-10 ธันวาคม 62 14,999 08-11 ธันวาคม 62 14,999 09-12 ธันวาคม 62 14,999 10-13 ธันวาคม 62 14,999 11-14 ธันวาคม 62 14,999 12-15 ธันวาคม 62 14,999 13-16 ธันวาคม 62 14,999 14-17 ธันวาคม 62 14,999 18-21 ธันวาคม 62 13,999 19-22 ธันวาคม 62 13,999 20-23 ธันวาคม 62 13,999 21-24 ธันวาคม 62 13,999 22-25 ธันวาคม 62 14,999 23-26 ธันวาคม 62 14,999 24-27 ธันวาคม 62 16,999 25-28 ธันวาคม 62 16,999 26-29 ธันวาคม 62 16,999 29 ธค.-01 มค. 62 18,999 30 ธค.-02 มค. 62 18,999 31 ธค.-03 มค. 62 18,999
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

09 - 12 สิงหาคม 2562 13,999 11 – 14 สิงหาคม 2562 13,999 16 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 23 - 26 สิงหาคม 2562 12,999 เดือน กันยายน 06 – 09 กันยายน 2562 12,999 13 - 16 กันยายน 2562 12,999 20 – 23 กันยายน 2562 12,999 27 – 30 กันยายน 2562 12,999 29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 11,999 เดือน ตุลาคม 04 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 06 – 09 ตุลาคม 2562 12,999 11 – 14 ตุลาคม 2562 13,999 13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 18 – 21 ตุลาคม 2562 12,999 20 – 23 ตุลาคม 2562 13,999
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

มีนาคม – ตุลาคม 2562
VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม SXC15 เวียดนามกลาง “{รักสองเรา พักบานาฮิลล์ } เว้ ดานัง ฮอยอัน
Code : VNP310076

  VIETNAM | 87 เข้าชม
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมพร้อม การแสดงพื้นบ้านบนเรือ นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ รวมค่าบัตรเข้าชมแฟนตาซีปาร์ค และเครื่องเล่น ,พระราชวังเว้ เมืองโบราณฮอยอัน **ชมจุด CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานที่ยอดนิยมมากที่สุดในตอนนี้ ทดลองล่องนั่งเรือกระด้ง 1 ในลิสที่ไมควรพลาดเมื่อไปเยือนฮอยอัน ช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมือง ณ ตลาดฮาน , สักการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินห์อึ๋ง บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด + สมมาคุณฟรี !!! รับหมวกท่านละ 1 ใบ (ลูกค้าควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกไปเพื่อสะดวกในการพกติดตัวขั้นที่พักบนบาน่าฮิลล์) ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

26-29 ก.ค.62 14,900 27-30 ก.ค.62 14,900 01-04 ส.ค.62 12,999 02-05 ส.ค.62 12,999 03-06 ส.ค.62 12,999 08-11 ส.ค.62 12,999 09-12 ส.ค.62 13,999 10-13 ส.ค.62 13,999 11-14 ส.ค.62 12,999 15-18 ส.ค.62 12,999 16-19 ส.ค.62 12,999 17-20 ส.ค.62 12,999 22-25 ส.ค.62 12,999 23-26 ส.ค.62 12,999 24-27 ส.ค.62 12,999 05-08 ก.ย.62 12,999 06-09 ก.ย.62 12,999 07-10 ก.ย.62 12,999 12-15 ก.ย.62 12,999 13-16 ก.ย.62 12,999 14-17 ก.ย.62 12,999 19-22 ก.ย.62 12,999 20-23 ก.ย.62 12,999 21-24 ก.ย.62 12,999 26-29 ก.ย.62 12,999 27-30 ก.ย.62 12,999 28 ก.ย.-01 ต.ค.62 12,999 03-06 ต.ค.62 12,999 04-07 ต.ค.62 12,999 05-08 ต.ค.62 12,999 10-13 ต.ค.62 12,999 11-14 ต.ค.62 14,900 12-15 ต.ค.62 14,900 13-16 ต.ค.62 13,900 14-17 ต.ค.62 11,999 15-18 ต.ค.62 11,999 16-19 ต.ค.62 11,999 17-20 ต.ค.62 13,900 18-21 ต.ค.62 13,900 19-22 ต.ค.62 13,900 20-23 ต.ค.62 13,900 21-24 ต.ค.62 11,999 22-25 ต.ค.62 11,999 23-26 ต.ค.62 13,900
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

7 – 30 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 FULL W/L 28 – 31 ต.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 W/L 29 ต.ค – 01 พ.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 W/L 30 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 W/L 01 – 04 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 02 – 05 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999 03 – 06 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 04 – 07 พ.ย 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 W/L 05 – 08 พ.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 06 – 09 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 07 – 10 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 08 – 11 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 09 – 12 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999 10 – 13 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 W/L 11 – 14 พ.ย 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 12 – 15 พ.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 W/L 13 – 16 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 15 – 18 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 16 – 19 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 17 – 20 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 18 – 21 พ.ย 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 19 – 22 พ.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 20 – 23 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 23 – 26 พ.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999 24 – 27 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พุธ 11,999 W/L 25 – 28 พ.ย 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 26 – 29 พ.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 27 – 30 พ.ย 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 28 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 30 พ.ย – 03 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999 01 – 04 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,999 02 – 05 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 12,999 03 – 06 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 12,999 04 – 07 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 12,999 W/L 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 06 – 09 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 07 – 10 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 15,900 08 – 11 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 14,900 09 – 12 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 12,999 12,900 10 – 13 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 12,999 12,900 11 – 14 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 12,999 W/L 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 14 – 17 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,900 15 – 18 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,999 12,900 16 – 19 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 12,999 12,900 17 – 20 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 12,999 12,900 18 – 21 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 12,999 12,900 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 W/L 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 21 – 24 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 22 – 25 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,999 13,900 23 – 26 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 13,999 13,900 24 – 27 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,999 13,900 25 – 28 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 13,999 13,900 26 – 29 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 14,900 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 16,999 16,900 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 16,999 16,900 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 16,999 16,900 30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 16,999 16,900 31 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 16,999 16,900 01 – 04 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 14,999 14,900 02 – 05 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 03 – 06 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 04 – 07 ม.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 05 – 08 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 12,999 12,900 06 – 09 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,999 12,900 07 – 10 ม.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,999 12,900 08 – 11 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 12,900 09 – 12 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 10 – 13 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 11 – 14 ม.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 12 – 15 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 13 – 16 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 14 – 17 ม.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 15 – 18 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 W/L 16 – 19 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 18 – 21 ม.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 19 – 22 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 20 – 23 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 21 – 24 ม.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 22 – 25 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 23 – 26 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 24 – 27 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 14,900 25 – 28 ม.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 14,999 14,900 26 – 29 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,999 14,900 27 – 30 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 14,999 14,900 28 – 31 ม.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,999 12,900 29 ม.ค – 01 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 12,900 30 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 31 ม.ค – 03 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 01 – 04 ก.พ 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 02 – 05 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 03 – 06 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 04 – 07 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 05 – 08 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 06 – 09 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 14,900 08 – 11 ก.พ 2563 เสาร์ - อังคาร 14,999 14,900 09 – 12 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 14,999 14,900 10 – 13 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,999 12,900 11 – 14 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,999 12,900 12 – 15 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 12,999 11,999 13 – 16 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 15 – 18 ก.พ 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 16 – 19 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 17 – 20 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 18 – 21 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 19 – 22 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 20 – 23 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 22 – 25 ก.พ 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 23 – 26 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 24 – 27 ก.พ 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 25 – 28 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 26 – 29 ก.พ 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 27 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 29 ก.พ – 03 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 01 – 04 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 02 – 05 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 03 – 06 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 04 – 07 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 05 – 08 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 07 – 10 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 08 – 11 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 09 – 12 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 10 – 13 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 11 – 14 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 14 – 17 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 15 – 18 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 16 – 19 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 17 – 20 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 18 – 21 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,999 19 – 22 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 13,900 20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 13,900 21 – 24 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 13,999 13,900 22 – 25 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 11,999 23 – 26 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 11,999 24 – 27 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 11,999 25 – 28 มี.ค 2563 พุธ - เสาร์ 11,999
VietJet Air

ทัวร์เวียดนาม PVN24 VZ : ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ BY VZ 4 วัน 3 คืน
Code : VNFD11912130

  VIETNAM | 18 เข้าชม
PVN24 VZ : ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ BY VZ 4 วัน 3 คืน บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เที่ยวเวียดนามกลาง เมืองมรดกโลก พักหรู 4 ดาว 2 คืน (เมืองเว้ และบานาฮิลล์) พักเมืองดานัง 1 คืน พิเศษ อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย เมนู แหนมเนืองต้นตำหรับ และอาหารทะเลซีฟู๊ด แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
เดินทาง : ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
ช่วงวันเดินทาง

24-27 ต.ค. 62 13,900 25-28 ต.ค. 62 13,900 26-29 ต.ค. 62 13,900 27-30 ต.ค. 62 11,999 28-31 ต.ค. 62 11,999 29 ต.ค.-01 พ.ย. 62 11,999 30 ต.ค.-02 พ.ย. 62 11,999 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62 13,900 01-04 พ.ย. 62 13,900 02-05 พ.ย. 62 13,900 03-06 พ.ย. 62 11,999 04-07 พ.ย. 62 11,999 05-08 พ.ย. 62 11,999 06-09 พ.ย. 62 11,999 07-10 พ.ย. 62 13,900 08-11 พ.ย. 62 13,900 09-12 พ.ย. 62 13,900 09-12 พ.ย. 62 13,900 10-13 พ.ย. 62 11,999 11-14 พ.ย. 62 11,999 12-15 พ.ย. 62 11,999 13-16 พ.ย. 62 11,999 14-17 พ.ย. 62 13,900 15-18 พ.ย. 62 13,900 16-19 พ.ย. 62 13,900 17-20 พ.ย. 62 11,999 18-21 พ.ย. 62 11,999 19-22 พ.ย. 62 11,999 20-23 พ.ย. 62 11,999 21-24 พ.ย. 62 13,900 22-25 พ.ย. 62 13,900 23-26 พ.ย. 62 13,900 24-27 พ.ย. 62 11,999 25-28 พ.ย. 62 11,999 26-29 พ.ย. 62 11,999 27-30 พ.ย. 62 11,999 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 13,900 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 13,900 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 13,900 01-04 ธ.ค. 62 12,900 02-05 ธ.ค. 62 12,900 03-06 ธ.ค. 62 12,900 04-07 ธ.ค. 62 12,900 05-08 ธ.ค. 62 15,900 06-09 ธ.ค. 62 15,900 07-10 ธ.ค. 62 15,900 08-11 ธ.ค. 62 14,900 09-12 ธ.ค. 62 12,900 10-13 ธ.ค. 62 12,900 11-14 ธ.ค. 62 12,900 12-15 ธ.ค. 62 13,900 13-16 ธ.ค. 62 13,900 14-17 ธ.ค. 62 13,900 15-18 ธ.ค. 62 12,900 16-19 ธ.ค. 62 12,900 17-20 ธ.ค. 62 12,900 18-21 ธ.ค. 62 12,900 19-22 ธ.ค. 62 13,900 20-23 ธ.ค. 62 13,900 21-24 ธ.ค. 62 13,900 22-25 ธ.ค. 62 13,900 23-26 ธ.ค. 62 13,900 24-27 ธ.ค. 62 13,900 25-28 ธ.ค. 62 13,900 26-29 ธ.ค. 62 14,900 27-30 ธ.ค. 62 16,900 28-31 ธ.ค. 62 16,900 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 16,900 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 16,900 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 16,900 01-04 ม.ค. 63 14,900 02-05 ม.ค. 63 13,900 03-06 ม.ค. 63 13,900 04-07 ม.ค. 63 13,900 05-08 ม.ค. 63 12,900 06-09 ม.ค. 63 12,900 07-10 ม.ค. 63 12,900 08-11 ม.ค. 63 12,900 09-12 ม.ค. 63 13,900 10-13 ม.ค. 63 13,900 11-14 ม.ค. 63 13,900 12-15 ม.ค. 63 11,999 13-16 ม.ค. 63 11,999 14-17 ม.ค. 63 11,999 15-18 ม.ค. 63 11,999 16-19 ม.ค. 63 13,900 17-20 ม.ค. 63 13,900 18-21 ม.ค. 63 13,900 19-22 ม.ค. 63 11,999 20-23 ม.ค. 63 11,999 21-24 ม.ค. 63 11,999 22-25 ม.ค. 63 11,999 23-26 ม.ค. 63 13,900 24-27 ม.ค. 63 14,900 25-28 ม.ค. 63 14,900 26-29 ม.ค. 63 14,900 27-30 ม.ค. 63 14,900 28-31 ม.ค. 63 12,900 29 ม.ค.-01 ก.พ. 63 12,900 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63 13,900 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63 13,900 01-04 ก.พ. 63 13,900 02-05 ก.พ. 63 11,999 03-06 ก.พ. 63 11,999 04-07 ก.พ. 63 11,999 05-08 ก.พ. 63 11,999 06-09 ก.พ. 63 13,900 07-10 ก.พ. 63 14,900 08-11 ก.พ. 63 14,900 09-12 ก.พ. 63 14,900 10-13 ก.พ. 63 12,900 11-14 ก.พ. 63 12,900 12-15 ก.พ. 63 11,999 13-16 ก.พ. 63 13,900 14-17 ก.พ. 63 13,900 15-18 ก.พ. 63 13,900 16-19 ก.พ. 63 11,999 17-20 ก.พ. 63 11,999 18-21 ก.พ. 63 11,999 19-22 ก.พ. 63 11,999 20-23 ก.พ. 63 13,900 21-24 ก.พ. 63 13,900 22-25 ก.พ. 63 13,900 23-26 ก.พ. 63 11,999 24-27 ก.พ. 63 11,999 25-28 ก.พ. 63 11,999 26-29 ก.พ. 63 11,999 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63 13,900 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63 13,900 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63 13,900 01-04 มี.ค. 63 11,999 02-05 มี.ค. 63 11,999 03-06 มี.ค. 63 11,999 04-07 มี.ค. 63 11,999 05-08 มี.ค. 63 13,900 06-09 มี.ค. 63 13,900 07-10 มี.ค. 63 13,900 08-11 มี.ค. 63 11,999 09-12 มี.ค. 63 11,999 10-13 มี.ค. 63 11,999 11-14 มี.ค. 63 11,999 12-15 มี.ค. 63 13,900 13-16 มี.ค. 63 13,900 14-17 มี.ค. 63 13,900 15-18 มี.ค. 63 11,999 16-19 มี.ค. 63 11,999 17-20 มี.ค. 63 11,999 18-21 มี.ค. 63 11,999 19-22 มี.ค. 63 13,900 20-23 มี.ค. 63 13,900 21-24 มี.ค. 63 13,900 22-25 มี.ค. 63 11,999 23-26 มี.ค. 63 11,999 24-27 มี.ค. 63 11,999 25-28 มี.ค. 63 11,999
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

08-12 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 12-16 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 15-19 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 19-23 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 22-26 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 26-30 มิถุนายน 2562 14,888 14,888 4,000 29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 03-07 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 06-10 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 10-14 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 13-17 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000 14-18 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000 15-19 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 17-21 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 20-24 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 24-28 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 25-29 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 27-31 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000 31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000 07-11 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000 09-13 สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000 10-14 สิงหาคม 2562 15,888 15,888 4,000 14-18 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000 17-21สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000 21-25 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000 24-28 สิงหาคม 2562 14,888 14,888 4,000 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000 04-08 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000 07-11 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000 11-15 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000 14-18 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000 18-22 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 21-25 กันยายน 2562 14,888 14,888 4,000 25-29 กันยายน 2562 13,888 13,888 4,000 28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 4,000
Vietnam Airlines
ช่วงวันเดินทาง

26500*3502-05 สิงหาคม 2562 13,888 09-12 สิงหาคม 2562 14,888 11-14 สิงหาคม 2562 15,888 16-19 สิงหาคม 2562 12,888 18-21 สิงหาคม 2562 14,888 23-26 สิงหาคม 2562 14,888 25-28 สิงหาคม 2562 14,888 30 สิงหาคม-02 กันยายน 2562 13,888 01-04 กันยายน 2562 13,888 06-09 กันยายน 2562 14,888 08-11 กันยายน 2562 13,888 13-16 กันยายน 2562 13,888 15-18 กันยายน 2562 13,888 20-23 กันยายน 2562 13,888 22-25 กันยายน 2562 13,888 27-30 กันยายน 2562 14,888 29 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 13,888 04-07 ตุลาคม 2562 14,888 06-09 ตุลาคม 2562 13,888 11-14 ตุลาคม 2562 14,888 13-16 ตุลาคม 2562 14,888 18-21 ตุลาคม 2562 14,888 20-23 ตุลาคม 2562 14,888
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 34 12,900 28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 34 12,900 12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 34 12,900 13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 34 13,900 14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 34 13,900 15 ก.ค.62 18 ก.ค.62 34 12,900 19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34 12,900 26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 34 15,900 27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 34 15,900 02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34 12,900 09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34 15,900 10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 34 15,900 11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 34 13,900 16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 34 13,900 23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 34 12,900 30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 34 13,900 06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 34 12,900 13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34 13,900 20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 34 12,900 27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34 13,900 04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34 13,900 11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34 17,900 12 ต.ค.62 15 ต.ค.62 34 16,900 13 ต.ค.62 16 ต.ค.62 34 13,900 18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34 13,900 20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 34 16,900 23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 34 15,900
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

06,07,08
Bangkok Airway

ทัวร์เวียดนาม BT VN10_PG_APR AUG19 มหัศจรรย์เวียดนาม ญาตราง ดาลัด
Code : VNP060083

  VIETNAM | 64 เข้าชม
สนุกสนานกับ สวนสนุกวินเพิร์ล ขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดลองเซิน เยี่ยมชม ปราสาทโพนคร พิเศษ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองดาลัดจากมุมสูง ไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ปุ่น เที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ ชม บ้านเพี้ยน บ้านสไตล์แปลกๆ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง “Alice inWonderland เที่ยวชม ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ชมโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาตราง โบสถ์หินญาตราง แวะซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดDam และ ร้านSanest เพลิดเพลิน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ตามอัธยาศัย แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม
ช่วงวันเดินทาง

28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 25+1 14,900 05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 25+1 12,900 12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 25+1 14,900 14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 25+1 14,900 26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 25+1 16,900 28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 25+1 13,900 02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 25+1 13,900 09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 25+1 14,900 11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 25+1 12,900 23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 25+1 13,900 06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 25+1 13,900 13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 25+1 12,900 27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 25+1 13,900 04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 25+1 13,900 11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 25+1 14,900 13 ต.ค.62 16 ต.ค.62 25+1 12,900 18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 25+1 13,900 25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 25+1 13,900
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 08 – 11 สิงหาคม 2562 12,999
Vietnam Airlines
ช่วงวันเดินทาง

09 – 12 สิงหาคม 62 14,999 10 – 13 สิงหาคม 62 14,999 11 - 14 สิงหาคม 62 14,999 29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 12,999 วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 05 – 08 กันยายน 62 12,999 12 - 15 กันยายน 62 12,999 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 12,999 วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 03 – 06 ตุลาคม 62 13,999 05 - 08 ตุลาคม 62 13,999 11 - 14 ตุลาคม 62 14,999 12 - 15 ตุลาคม 62 14,999 13 - 16 ตุลาคม 62 14,999 18 - 21 ตุลาคม 62 14,999 19 - 22 ตุลาคม 62 14,999 20 - 23 ตุลาคม 62 14,999 25 - 28 ตุลาคม 62 13,999 31 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 13,999 วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 15 – 18 พฤศจิกายน 62 13,999 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 13,999 วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 08 – 11 ธันวาคม 62 14,999 25 - 28 ธันวาคม 62 14,999 30 ธ.ค.62 – 02 ม.ค.63 18,999 31 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63 18,999
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

30 ส.ค – 02 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 11,555 8,499 FULL 19 – 22 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,555 11,111 26 – 29 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 11,555 28 ก.ย – 01 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 11,555 03 – 06 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,222 04 – 07 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,222 10 – 13 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,222 12 – 15 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,333 13 – 16 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,333 17 – 20 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,222 18 – 21 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,222 19 – 22 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,222 20 – 23 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,222
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

04 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 18 – 22 ตุลาคม 2562 14,999 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 14,999 07 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 14,999 22 – 26 พฤศจิกายน 2562 14,999 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 05 – 09 ธันวาคม 2562 15,999 12 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 19 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 26 – 30 ธันวาคม 2562 16,999 27 – 31 ธันวาคม 2562 16,999 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 03 – 07 มกราคม 2563 12,999 10 – 14 มกราคม 2563 13,999 16 – 20 มกราคม 2563 14,999 06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 14,999 05 – 09 มีนาคม 2563 14,999 12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 13 – 17 มีนาคม 2563 14,999 20 – 24 มีนาคม 2563 14,999 27 – 31 มีนาคม 2563 14,999
Vietnam Airlines
ช่วงวันเดินทาง

11 - 14 ตุลาคม 13,999.- โปรโมชั่น 13,999.- 12 - 15 ตุลาคม โปรโมชั่น 12,999.- 13 - 16 ตุลาคม 16 - 19 ตุลาคม 10,999.- โปรโมชั่น 11,999.- 19 - 22 ตุลาคม โปรโมชั่น 12,999.- 20 - 23 ตุลาคม โปรโมชั่น 12,999.- 23 - 26 ตุลาคม
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

PGDAD01-เวียดนามกลาง-บานาฮิลล์-2-คืน-ซุปตาร์-ราชา
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

01-05 มิถุนายน 2562 14,888 05-09 มิถุนายน 2562 14,888 08-12 มิถุนายน 2562 14,888 12-16 มิถุนายน 2562 14,888 15-19 มิถุนายน 2562 14,888 19-23 มิถุนายน 2562 14,888 22-26 มิถุนายน 2562 14,888 26-30 มิถุนายน 2562 14,888 29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888 03-07 กรกฎาคม 2562 14,888 06-10 กรกฎาคม 2562 14,888 10-14 กรกฎาคม 2562 14,888 13-17 กรกฎาคม 2562 15,888 14-18 กรกฎาคม 2562 15,888 15-19 กรกฎาคม 2562 14,888 17-21 กรกฎาคม 2562 14,888 20-24 กรกฎาคม 2562 14,888 24-28 กรกฎาคม 2562 14,888 25-29 กรกฎาคม 2562 14,888 27-31 กรกฎาคม 2562 14,888 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562 14,888 07-11 สิงหาคม 2562 14,888 09-13 สิงหาคม 2562 15,888 10-14 สิงหาคม 2562 15,888 14-18 สิงหาคม 2562 14,888 17-21สิงหาคม 2562 14,888 21-25 สิงหาคม 2562 14,888 24-28 สิงหาคม 2562 14,888 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 13,888 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 14,888 04-08 กันยายน 2562 14,888 07-11 กันยายน 2562 14,888 11-15 กันยายน 2562 13,888 14-18 กันยายน 2562 14,888 18-22 กันยายน 2562 14,888 21-25 กันยายน 2562 14,888 25-29 กันยายน 2562 13,888 28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 14,888
Vietnam Airlines

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5วัน4คืน ซุปตาร์ เวียด เซเลบิตี้2
Code : VNVZ1901095

  VIETNAM | 88 เข้าชม
บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนมังกรหลับไหล ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5วัน4คืน ซุปตาร์ เวียด เซเลบิตี้2 กำหนดการเดินทาง เมษายน กันยายน 2562 โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE
เดินทาง : มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

05,06,07,08,09,10,11,12
Bangkok Airway

ทัวร์เวียดนาม PGD2 ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน
Code : VNPG32069

  VIETNAM | 89 เข้าชม
 ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น  ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระด้ง  ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 1 ร้านดัง และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi Fi on Bus  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม ธันวาคม 2562
เดินทาง : พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 23-26 พฤษภาคม 62 13,899.- วันที่ 30 พ.ค. – 2มิ.ย. 62 13,899.- วันที่ 6-9 มิถุนายน 62 13,899.- วันที่ 13-16 มิถุนายน 62 13,899.- วันที่ 20-23 มิถุนายน 62 13,899.- วันที่ 27-30 มิถุนายน 62 13,899.- วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 62 13,899.- วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 62 13,899.- วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 62 13,899.- วันที่ 1-4 สิงหาคม 62 13,899.- วันที่ 15-18 สิงหาคม 62 13,899.- วันที่ 22-25 สิงหาคม 62 13,899.- วันที่ 29 ส.ค.- 1 ก.ย. 62 13,899.- วันที่ 5-8 กันยายน 62 13,899.- วันที่ 12-15 กันยายน 62 13,899.- วันที่ 19-22 กันยายน 62 13,899.- วันที่ 26-29 กันยายน 62 13,899.- วันที่ 3-6 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 4-7 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 5-8 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 10-13 ตุลาคม 62 14,899.- วันที่ 11-14 ตุลาคม 62 14,899.- วันที่ 12-15 ตุลาคม 62 14,899.- วันที่ 17-20 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 18-21 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 19-22 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 24-27 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 25-28 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 26-29 ตุลาคม 62 13,899.- วันที่ 31 ต.ค.-3พ.ย. 62 13,899.- วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62 13,899.- วันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 13,899.- วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 13,899.- วันที่ 5-8 ธันวาคม 62 14,899.- วันที่ 6-9 ธันวาคม 62 14,899.- วันที่ 7-10 ธันวาคม 62 14,899.- วันที่ 12-15 ธันวาคม 62 13,899.- วันที่ 13-16 ธันวาคม 62 13,899.- วันที่ 14-17 ธันวาคม 62 13,899.- วันที่ 19-22 ธันวาคม 62 13,899.- วันที่ 20-23 ธันวาคม 62 13,899.- วันที่ 21-24 ธันวาคม 62 13,899.- วันที่ 26-29 ธันวาคม 62 15,899.- วันที่ 27-30 ธันวาคม 62 20,899.- วันที่ 28-31 ธันวาคม 62 20,899.- วันที่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62 20,899.-
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

3 – 6 พ.ค 62 15,900 SALE…9 - 12 พ.ค 62 13,900 17 - 20 พ.ค 62 16,900 6 – 9 มิ.ย 62 15,900 20 - 23 มิ.ย 62 15,900 4 – 7 ก.ค 62 15,900 13 - 16 ก.ค 62 16,900 26 - 29 ก.ค 62 16,900 24 – 27 ส.ค 62 15,900 5 – 8 ก.ย 62 15,900 12 – 15 ก.ย 62 15,900 19 – 22 ก.ย 62 15,900 26 – 29 ก.ย 62 15,900 11 – 14 ต.ค 62 18,900 17 – 20 ต.ค 62 17,900 20 – 23 ต.ค 62 17,900 26 – 29 ต.ค 62 17,900 7 – 10 พ.ย 62 17,900 14 – 17 พ.ย 62 17,900 28 พ.ย – 1 ธ.ค 62 17,900 5 – 8 ธ.ค 62 18,900 7 – 10 ธ.ค 62 19,900 19 – 22 ธ.ค 62 17,900
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

06,07,08,09,10
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

1-4 พ.ย. 62 13,900.- 15-18 พ.ย. 62 13,900.- 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 13,900.- 13-16 ธ.ค. 62 13,900.- 27-30 ธ.ค. 62 15,900.-
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

25 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 34+1 14,900 01 พ.ย. 62 04 พ.ย. 62 34+1 13,900 08 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 34+1 14,900 15 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 34+1 14,900 22 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62 34+1 15,900 29 พ.ย. 62 02 ธ.ค. 62 34+1 13,900 13 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 34+1 15,900
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 01-04 ต.ค. 62 13,999.- วันที่ 06-09 ต.ค. 62 13,999.- วันที่ 10-13 ต.ค. 62 14,999.- วันที่ 13-16 ต.ค. 62 14,999.- วันที่ 14-17 ต.ค. 62 13,999.- วันที่ 28-31 ต.ค. 62 13,999.- วันที่ 29 ต.ค.-01 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 03-06 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 04-07 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 05-08 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 06-09 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 17-20 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 18-21 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 19-22 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 24-27 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 26-29 พ.ย. 62 13,999.- วันที่ 15-18 ธ.ค. 62 13,999.- วันที่ 16-19 ธ.ค. 62 13,999.- วันที่ 17-20 ธ.ค. 62 13,999.- วันที่ 19-22 ธ.ค. 62 13,999.-
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

02-05 ตุลาคม 62 11,999 05-08 ตุลาคม 62 12,999 06-09 ตุลาคม 62 12,999 07-10 ตุลาคม 62 12,999 08-11 ตุลาคม 62 12,999 09-12 ตุลาคม 62 12,999 10-13 ตุลาคม 62 13,999 12-15 ตุลาคม 62 14,900 13-16 ตุลาคม 62 13,999 14-17 ตุลาคม 62 12,999 15-18 ตุลาคม 62 12,999 16-19 ตุลาคม 62 12,999 17-20 ตุลาคม 62 13,999 18-21 ตุลาคม 62 13,999 19-22 ตุลาคม 62 13,999 20-23 ตุลาคม 62 13,999 21-24 ตุลาคม 62 13,999 22-25 ตุลาคม 62 13,999 23-26 ตุลาคม 62 14,900
VietJet Air
ช่วงวันเดินทาง

04 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 17,900 11 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 17,900 18 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 14,900 25 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 16,900 01 พ.ค.62 05 พ.ค.62 24+1 17,900 09 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 16,900 16 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 16,900 23 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 16,900 30 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 15,900 06 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 15,900 20 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24+1 14,900 04 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 16,900 18 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 14,900 25 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 16,900 01 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 16,900 08 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 17,900 15 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24+1 15,900 22 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 15,900
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 5-8 ตุลาคม 62 14,999.- วันที่ 10-13 ตุลาคม 62 15,999.- วันที่ 19-22 ตุลาคม 62 14,999.- วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 62 14,999.- วันที่ 20-23 ธันวาคม 62 15,999.- วันที่ 28-31 ธันวาคม 62 23,999.- วันที่ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค 63 23,999.- วันที่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค 63 23,999.-
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

3 – 6 พ.ค 62 15,900 9 - 12 พ.ค 62 15,900 17 - 20 พ.ค 62 16,900 6 – 9 มิ.ย 62 15,900 20 - 23 มิ.ย 62 15,900 4 – 7 ก.ค 62 15,900 13 - 16 ก.ค 62 16,900 26 - 29 ก.ค 62 16,900 24 – 27 ส.ค 62 15,900 5 – 8 ก.ย 62 15,900 12 – 15 ก.ย 62 15,900 19 – 22 ก.ย 62 15,900 26 – 29 ก.ย 62 15900 11 – 14 ต.ค 62 18,900 17 – 20 ต.ค 62 17,900 20 – 23 ต.ค 62 17,900 26 – 29 ต.ค 62 17,900 7 – 10 พ.ย 62 17,900 14 – 17 พ.ย 62 17,900 28 พ.ย – 1 ธ.ค 62 17,900 5 – 8 ธ.ค 62 18,900 7 – 10 ธ.ค 62 19,900 19 – 22 ธ.ค 62 17,900
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

04-07 ก.ย.62 11,999 05-08 ก.ย.62 12,999 06-09 ก.ย.62 12,999 07-10 ก.ย.62 12,999 08-11 ก.ย.62 11,999 11-14 ก.ย.62 11,999 12-15 ก.ย.62 12,999 13-16 ก.ย.62 12,999 14-17 ก.ย.62 12,999 15-18 ก.ย.62 11,999 18-21 ก.ย.62 11,999 19-22 ก.ย.62 12,999 20-23 ก.ย.62 12,999 21-24 ก.ย.62 12,999 22-25 ก.ย.62 11,999 25-28 ก.ย.62 11,999 26-29 ก.ย.62 12,999 27-30 ก.ย.62 12,999 28 ก.ย.-01 ต.ค.62 12,999 29 ก.ย.-02 ต.ค.62 11,999 02-05 ต.ค.62 11,999 03-06 ต.ค.62 12,999 04-07 ต.ค.62 12,999 05-08 ต.ค.62 12,999 06-09 ต.ค.62 11,999 09-12 ต.ค.62 11,999 10-13 ต.ค.62 13,900 11-14 ต.ค.62 14,900 12-15 ต.ค.62 14,900 14-17 ต.ค.62 11,999 15-18 ต.ค.62 11,999 16-19 ต.ค.62 11,999 17-20 ต.ค.62 13,900 18-21 ต.ค.62 13,900 19-22 ต.ค.62 13,900 20-23 ต.ค.62 13,900 21-24 ต.ค.62 11,999 22-25 ต.ค.62 11,999 23-26 ต.ค.62 13,900
VietJet Air

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ