ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

ทั้งหมด 27 โปรแกรม

ราคา :

Cathay Pacific

ทัวร์ฮ่องกง AZHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4D3N
Code : HKCX02039

  HONGKONG | 56 เข้าชม
• AZHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4D3N บินเช้า กลับดึก เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง เยือนยุโรปกลางเอเชีย ชมโชว์หยวนหมิงหยวน มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง รหัสทัวร์ AZHKG21 ทัวร์ AZHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4D3N สายการบิน Cathay Pacific" ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 4D3N ราคาเริ่มต้น 12,999 ไฮไลท์ทัวร์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน โบสถ์เซนต์ปอล เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล The Venetian ช้อปปิ้งหลอหวู่ เซ็นเตอร์ สวนหยวนหมิงหยวน ถนนคู่รัก หวีหนี่
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม
Hongkong
Hongkong

ทัวร์ฮ่องกง AZHKG31 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4D2N
Code : HKHX02040

  HONGKONG | 55 เข้าชม
• AZHKG31 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4D2N บินเช้า กลับดึก เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ ชมพระราชวังหยวนหมิง หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรที่วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน หวอวู่ซิตี้ ตลาดกงเป่ย พิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ 3D MANGROVE GROOVE รหัสทัวร์ AZHKG31 ทัวร์ AZHKG31 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4D2N สายการบิน HONGKONG AIRLINES" ประเทศ ฮ่องกง ระยะเวลา 4D2N ราคาเริ่มต้น 13,999 ไฮไลท์ทัวร์ *ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ้ย *เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D หลอหวู่ วัดกวนอู *จู่ไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ตลาดใต้ดินกงเป่ย
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Hongkong

ทัวร์ฮ่องกง AZHKG04 ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน BY HX
Code : HKHX02057

  HONGKONG | 10 เข้าชม
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วดั โป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้างทอง สมั ฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหนั พระพกั ตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26 4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบั รวมฐานแล้วมีความสูงทงั้ สิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้าน เหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็ นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความ สูงเท่ากับตึก 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้ งของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ