ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

ทั้งหมด 5 โปรแกรม

ราคา :

Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

09 - 11 มกราคม 25633,993
28 - 30 มกราคม 25633,993
04 - 06 กุมภาพันธ์ 25633,993
06 - 08 กุมภาพันธ์ 2563   วันมาฆบูชา5,995
13 - 15 กุมภาพันธ์ 25634,994
27 - 29 กุมภาพันธ์ 25634,994
10 - 12 มีนาคม 25634,994
17 - 19 มีนาคม 25634,994
24 - 26 มีนาคม 25634,994

AIR MACAU
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 6,996 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,996 06 – 08 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 7,997 13 – 15 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,996 27 – 29 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,996
Egypt Air

ทัวร์ฮ่องกง HKG 005 Hongkong ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ BY MS
Code : HKF0811190

  HONGKONG | 231 เข้าชม
HKG 005 Hongkong ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ BY MS 3 วัน 2 คืน ไหว้ขอพร เทพแชกง เสริมดวง เสริมบารมี ณ วัดกังหัน ตื่นเต้นเร้าใจเดิน สะพานแก้ว 3 มิติ + โชว์กายกรรม สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง ปล ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 1,650 บาท / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ไฟลท์ขาไป MS960 BKK HKG 14 25 18 00 / ไฟลท์ขากลับ MS961 HKG BKK 20 50 22 40
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

12-15 ตุลาคม 12OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 15OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 13-16 ตุลาคม 13OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 16OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 17-20 ตุลาคม 17OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 20OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 18-21 ตุลาคม 18OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 21OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 19-22 ตุลาคม 19OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 22OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 20-23 ตุลาคม 20OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 23OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 24-27 ตุลาคม 24OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 27OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 25-28 ตุลาคม 25OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 28OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 26-29 ตุลาคม 26OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 29OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 31 ต.ค.-3 พ.ย. 31OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 03NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 เดือน พฤศจิกายน 2562 02-05 พฤศจิกายน 02NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 05NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 07-10 พฤศจิกายน 07NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 10NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 09-12 พฤศจิกายน 09NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 12NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 14-17 พฤศจิกายน 14NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 17NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 16-19 พฤศจิกายน 16NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 19NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 21-24 พฤศจิกายน 21NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 24NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 23-26 พฤศจิกายน 23NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 26NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 28NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 01DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 30NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 03DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 เดือน ธันวาคม 2562 12-15 ธันวาคม 12DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 15DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 14-17 ธันวาคม 14DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 17DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 19-22 ธันวาคม 19DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 22DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 20-23 ธันวาคม 20DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 23DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 21-24 ธันวาคม 21DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 24DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 22-25 ธันวาคม 22DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 25DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 29 ธ.ค. – 1 ม.ค. 29DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 01JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 30 ธ.ค. – 2ม.ค. 30DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 02JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 31 ธ.ค. – 3ม.ค. 31DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 03JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 เดือน มกราคา 2563 01-04 มกราคม 01JAN FD760 DMKMFM 0640-1020 04JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 03-06 มกราคม 03JAN FD760 DMKMFM 0640-1020 06JAN FD767 MFMDMK 2210-2355
Air Asia
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

01 - 03 มิถุนายน 2562 13,999 14 - 16 มิถุนายน 2562 13,999 15 - 17 มิถุนายน 2562 13,999 21 - 23 มิถุนายน 2562 13,999 22 - 24 มิถุนายน 2562 13,999 28 - 30 มิถุนายน 2562 13,999 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 13,999 05 - 07 กรกฏาคม 2562 15,999 06 - 08 กรกฏาคม 2562 15,999 12 - 14 กรกฏาคม 2562 15,999 13 - 15 กรกฏาคม 2562 15,999 27 -29 กรกฏาคม 2562 16,999 10 - 12 สิงหาคม 2562 16,999 16 - 18 สิงหาคม 2562 15,999 17 - 19 สิงหาคม 2562 15,999 23 - 25 สิงหาคม 2562 15,999 24 - 26 สิงหาคม 2562 15,999 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 15,999 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 15,999 06 - 08 กันยายน 2562 14,999 07 - 09 กันยายน 2562 14,999 13 - 15 กันยายน 2562 14,999 14 - 16 กันยายน 2562 14,999 20 - 22 กันยายน 2562 14,999 21 - 23 กันยายน 2562 14,999 11 - 13 ตุลาคม 2562 16,999 12 - 14 ตุลาคม 2562 18,999 18 - 20 ตุลาคม 2562 16,999 19 - 21 ตุลาคม 2562 16,999 25 - 27 ตุลาคม 2562 16,999 26 - 28 ตุลาคม 2562 16,999 01 - 03 พฤศจิกายน 2562 15,999 02 - 04 พฤศจิกายน 2562 15,999 08 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 09 - 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 15 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 16 - 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 22 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 23 - 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 15,999 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 15,999 05 - 07 ธันวาคม 2562 15,999 06 - 08 ธันวาคม 2562 15,999 07 - 09 ธันวาคม 2562 15,999 08 - 10 ธันวาคม 2562 15,999 13 - 15 ธันวาคม 2562 15,999 14 - 16 ธันวาคม 2562 15,999 20 - 22 ธันวาคม 2562 15,999 21 - 23 ธันวาคม 2562 15,999 22 - 24 ธันวาคม 2562 15,999 27 - 29 ธันวาคม 2562 19,999 28 - 30 ธันวาคม 2562 21,999 29 - 31 ธันวาคม 2562 21,999 30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 23,999 31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 23,999 03 - 05 มกราคม 2563 14,999 04 - 06 มกราคม 2563 14,999 10 - 12 มกราคม 2563 15,999 11 - 13 มกราคม 2563 15,999 17 - 19 มกราคม 2563 15,999
Air Asia
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

16 - 18 สิงหาคม 2562 15,999 23 - 25 สิงหาคม 2562 15,999 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 15,999 06 - 08 กันยายน 2562 13,999 13 - 15 กันยายน 2562 13,999 20 - 22 กันยายน 2562 13,999 11 - 13 ตุลาคม 2562 16,999 18 - 20 ตุลาคม 2562 16,999 25 - 27 ตุลาคม 2562 16,999 01 - 03 พฤศจิกายน 2562 15,999 08 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 15 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 22 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 15,999 07 - 09 ธันวาคม 2562 15,999 13 - 15 ธันวาคม 2562 15,999 20 - 22 ธันวาคม 2562 15,999 27 - 29 ธันวาคม 2562 19,999 30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 23,999 03 - 05 มกราคม 2563 14,999 10 - 12 มกราคม 2563 15,999 17 - 19 มกราคม 2563 15,999
Air Asia

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ