ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า

ทั้งหมด 11 โปรแกรม

ราคา :

ช่วงวันเดินทาง

6 สิงหาคม 2562 2,992 7 สิงหาคม 2562 2,992 8 สิงหาคม 2562 2,992 11 สิงหาคม 2562 (วันอาทิตย์) 3,993 13 สิงหาคม 2562 2,992 14 สิงหาคม 2562 2,992 15 สิงหาคม 2562 2,992 20 สิงหาคม 2562 2,992 21 สิงหาคม 2562 2,992 22 สิงหาคม 2562 2,992 27 สิงหาคม 2562 2,992 28 สิงหาคม 2562 2,992 29 สิงหาคม 2562 2,992
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

17 - 18 สิงหาคม 2562 (ส-อา) 5,995 31 สิงหาคม-01 กันยายน 2562 (ส-อา) 6,556 07 - 08 กันยายน 2562 (ส-อา) 5,995 14 - 15 กันยายน 2562 (ส-อา) 6,556 21 - 22 กันยายน 2562 (ส-อา) 6,556 28 - 29 กันยายน 2562 (ส-อา) 6,556
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

25-26 ส.ค. 62 7,555 บาท 26-27 ส.ค. 62 6,999 บาท 01-02 ก.ย. 62 7,555 บาท 02-03 ก.ย. 62 6,999 บาท 08-09 ก.ย. 62 7,555 บาท 09-10 ก.ย. 62 6,999 บาท 15-16 ก.ย. 62 7,555 บาท 16-17 ก.ย. 62 6,999 บาท 22-23 ก.ย. 62 7,555 บาท 23-24 ก.ย. 62 6,999 บาท 14-15 ต.ค. 62 8,999 บาท 20-21 ต.ค. 62 7,555 บาท 21-22 ต.ค. 62 6,999 บาท 27-28 ต.ค. 62 7,555 บาท 28-29 ต.ค. 62 6,999 บาท 03-04 พ.ย. 62 7,555 บาท 04-05 พ.ย. 62 6,999 บาท 10-11 พ.ย. 62 7,555 บาท 11-12 พ.ย. 62 6,999 บาท 17-18 พ.ย. 62 7,555 บาท 18-19 พ.ย. 62 6,999 บาท 24-25 พ.ย. 62 7,555 บาท 25-26 พ.ย. 62 6,999 บาท
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

22-23 พ.ค. 7,999 25-26 พ.ค. 8,999 12-13 มิ.ย. 7,999 22-23มิ.ย. 8,999 26-27 มิ.ย. 7,999 10-11 ก.ค. 7,999 20-21ก.ค. 8,999 24-25 ก.ค. 7,999 7-8 ส.ค. 7,999 17-18 ส.ค. 8,999 21-23 ส.ค. 7,999 4-5 ก.ย. 7,999 18-19 ก.ย. 7,999 28-29 ก.ย. 8,999
Myanmar Airways
ช่วงวันเดินทาง

02-04 พฤศจิกายน 2562 9,999 09-11 พฤศจิกายน 2562 9,999 16-18 พฤศจิกายน 2562 9,999 23-25 พฤศจิกายน 2562 9,999 30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 9,999 07 – 09 ธันวาคม 2562 9,999 14 – 16 ธันวาคม 2562 9,999
Thai Smile
ช่วงวันเดินทาง

01 – 03 พฤษภาคม 2562 11,999 02 – 04 พฤษภาคม 2562 11,999 03 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999 04 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 05 – 07 พฤษภาคม 2562 11,999 06 – 08 พฤษภาคม 2562 10,999 07 – 09 พฤษภาคม 2562 10,999 08 – 10 พฤษภาคม 2562 11,999 09 – 11 พฤษภาคม 2562 11,999 10 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 11 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 12 - 14 พฤษภาคม 2562 11,999 13 – 15 พฤษภาคม 2562 10,999 14 – 16 พฤษภาคม 2562 10,999 15 – 17 พฤษภาคม 2562 11,999 16 – 18 พฤษภาคม 2562 11,999 17 – 19 พฤษภาคม 2562 13,999 18 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 19 – 21 พฤษภาคม 2562 11,999 23 – 25 พฤษภาคม 2562 11,999 24 – 26 พฤษภาคม 2562 11,999 25 – 27 พฤษภาคม 2562 11,999 26 – 28 พฤษภาคม 2562 11,999 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 11,999 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 11,999 07 – 09 มิถุนายน 2562 12,999 08 – 10 มิถุนายน 2562 12,999 13 – 15 มิถุนายน 2562 11,999 14 – 16 มิถุนายน 2562 12,999 15 – 17 มิถุนายน 2562 12,999 20 – 22 มิถุนายน 2562 11,999 21 – 23 มิถุนายน 2562 12,999 22 – 24 มิถุนายน 2562 12,999 27 – 29 มิถุนายน 2562 11,999 28 – 30 มิถุนายน 2562 12,999 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 04 – 06 กรกฎาคม 2562 11,999 05 – 07 กรกฎาคม 2562 12,999 06 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 12 – 14 กรกฎาคม 2562 12,999 13 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 14 – 16 กรกฎาคม 2562 12,999 15 – 17 กรกฎาคม 2562 12,999 16 – 18 กรกฎาคม 2562 12,999 19 – 21 กรกฎาคม 2562 12,999 20 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 26 – 28 กรกฎาคม 2562 12,999 27 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 28 – 30 กรกฎาคม 2562 11,999 02 – 04 สิงหาคม 2562 11,999 03 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 09 – 11 สิงหาคม 2562 12,999 10 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 11 – 13 สิงหาคม 2562 13,999 16 – 18 สิงหาคม 2562 12,999 17 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 23 – 25 สิงหาคม 2562 12,999 24 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 29 – 31 สิงหาคม 2562 11,999 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 05 – 07 กันยายน 2562 11,999 06 – 08 กันยายน 2562 12,999 07 – 09 กันยายน 2562 12,999 12 – 14 กันยายน 2562 11,999 13 – 15 กันยายน 2562 12,999 14 – 16 กันยายน 2562 12,999 19 – 21 กันยายน 2562 11,999 20 – 22 กันยายน 2562 12,999 21 – 23 กันยายน 2562 12,999
Myanmar Airways
ช่วงวันเดินทาง

3-5 พฤษภาคม 2562 8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 18-20 พฤษภาคม 2562 8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 14-16 มิถุนายน 2562 8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 12-14 กรกฎาคม 2562 8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 27-29 กรกฎาคม 2562 8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 10-12 สิงหาคม 2562 8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13-15 กันยายน 2562 8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท
Myanmar Airways
ช่วงวันเดินทาง

04 – 07 เมษายน 2562 09 – 12 พฤษภาคม 2562 16 – 19 พฤษภาคม 2562 13 – 16 มิถุนายน 2562 27 – 30 มิถุนายน 2562 26 – 29 กรกฎาคม 2562 09 – 12 สิงหาคม 2562
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

21 มิ.ย. 62 23 มิ.ย. 62 34+1 11,900 28 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 34+1 12,900 05 ก.ค. 62 07 ก.ค. 62 34+1 11,900 12 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62 34+1 12,900 19 ก.ค. 62 21 ก.ค. 62 34+1 12,900 27 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 34+1 14,900 02 ส.ค. 62 04 ส.ค. 62 34+1 12,900 10 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 34+1 14,900 16 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 34+1 12,900 23 ส.ค. 62 25 ส.ค. 62 34+1 12,900 30 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62 34+1 12,900 06 ก.ย. 62 08 ก.ย. 62 34+1 11,900 13 ก.ย. 62 15 ก.ย. 62 34+1 12,900 20 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 34+1 11,900 27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 34+1 12,900
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

05 – 07 เมษายน 2562 13,999 27 – 29 เมษายน 2562 13,999 10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 18 – 20 พฤษภาคม 2562 11,999 14 – 16 มิถุนายน 2562 11,999 28 – 30 มิถุนายน 2562 11,999 15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 26 – 28 กรกฎาคม 2562 11,999 10 – 12 สิงหาคม 2562 12,999
Air Asia

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ