ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า

ทั้งหมด 32 โปรแกรม

ราคา :

Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

07 - 07 พค 2020 1991 02 มิ.ย 2563 อังคาร - อังคาร 1,991
Nok Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

04 ก.พ 2563 อังคาร - อังคาร 2,992 05 ก.พ 2563 พุธ - พุธ 2,992 FULL 06 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,992 W/L 11 ก.พ 2563 อังคาร - อังคาร 2,992 W/L 12 ก.พ 2563 พุธ - พุธ 2,992 13 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,992 FULL 18 ก.พ 2563 อังคาร - อังคาร 2,992 19 ก.พ 2563 พุธ - พุธ 2,992 20 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,992 FULL 25 ก.พ 2563 อังคาร - อังคาร 2,992 26 ก.พ 2563 พุธ - พุธ 2,992 27 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,992 29 ก.พ 2563 เสาร์ - เสาร์ 3,993
Nok Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 04 มี.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 18 มี.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 25 มี.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 30 เม.ย 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 20 พ.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 27 พ.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 04 มิ.ย 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 10 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 2,999 11 มิ.ย 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 17 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 2,999 18 มิ.ย 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 24 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 2,999 25 มิ.ย 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 01 ก.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 02 ก.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 08 ก.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 09 ก.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 15 ก.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 16 ก.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 22 ก.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 23 ก.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 29 ก.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 30 ก.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 05 ส.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 06 ส.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 12 ส.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 13 ส.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 19 ส.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 20 ส.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 26 ส.ค 2563 พุธ - พุธ 2,999 27 ส.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999
Air Asia
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 30 ต.ค 2562 พุธ - พุธ 2,999 FULL 31 ต.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 2,999 FULL 07 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 FULL 14 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 - 21 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 28 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 01 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 3,999 02 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 05 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 4,999 08 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 W/L 09 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 12 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 15 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 16 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 19 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 22 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 23 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 26 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 29 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 02 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 4,999 09 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 16 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 23 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 30 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 06 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 13 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 20 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 27 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 05 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 4,999 12 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 19 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 4,999 26 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999
Lion Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

11 – 12 ม.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 18 – 19 ม.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 25 – 26 ม.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 01 – 02 ก.พ 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 08 – 09 ก.พ 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 15 – 16 ก.พ 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 22 – 23 ก.พ 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 29 ก.พ – 01 มี.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 07 – 08 มี.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 14 – 15 มี.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 21 – 22 มี.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996 28 – 29 มี.ค 2563 เสาร์ - อาทิตย์ 6,996
Myanmar Airways

ทัวร์พม่า RGN 010 : Myanmar พม่า นอนโรงแรม 5 ดาว BY UB 2 วัน 1 คืน
Code : MA8M08956

  MYANMAR | 302 เข้าชม
RGN 010 : Myanmar พม่า นอนโรงแรม 5 ดาว BY UB 2 วัน 1 คืน พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)  ที่พักระดับ 5 ดาว / เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) ปล ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

06 – 07 ส.ค 2562 อังคาร - พุธ 6,998 5,998 - 13 – 14 ส.ค 2562 อังคาร - พุธ 6,998 - 16 – 17 ส.ค 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,998 - 27 – 28 ส.ค 2562 อังคาร - พุธ 6,998 5,998 - 17 – 18 ก.ย 2562 อังคาร - พุธ 6,998 - 11 – 12 ต.ค 2562 ศุกร์ - เสาร์ 7,777 - 12 – 13 พ.ย 2562 อังคาร - พุธ 7,777 FULL 17 – 18 ธ.ค 2562 อังคาร - พุธ 7,777 28 – 29 ม.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 18 – 19 ก.พ 2563 อังคาร - พุธ 7,777 10 – 11 มี.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777
Nok Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

17 – 18 ธ.ค 25627,777 เหลือ
5,995
31 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563อังคาร - พุธ9,999
07 – 08 ม.ค 2563อังคาร - พุธ7,777
14 – 15 ม.ค 2563อังคาร - พุธ7,777
21 – 22 ม.ค 2563อังคาร - พุธ7,777
28 – 29 ม.ค 2563อังคาร - พุธ7,777
04 – 05 ก.พ 2563อังคาร - พุธ7,777
18 – 19 ก.พ 2563อังคาร - พุธ7,777
25 – 26 ก.พ 2563อังคาร - พุธ7,777W/L
03 – 04 มี.ค 2563อังคาร - พุธ7,777
10 – 11 มี.ค 2563อังคาร - พุธ7,777
17 – 18 มี.ค 2563อังคาร - พุธ7,777
24 – 25 มี.ค 2563อังคาร - พุธ7,777

Nok Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

13 – 14 ต.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 9,900 FULL 20 – 21 ต.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 - 23 – 24 ต.ค 2562 พุธ - พฤหัส 9,900 8,900 - 27 – 28 ต.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 - 03 – 04 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 - 10 – 11 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 - 17 – 18 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 24 – 25 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 01 – 02 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 04 – 05 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 9,900 8,900 11 – 12 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 9,900 8,900 18 – 19 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 7,900 6,900 22 – 23 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 25 – 26 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 7,900 6,900 29 – 30 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 9,900 8,900 05 – 06 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 12 – 13 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 19 – 20 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 26 – 27 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 W/L
Lion Air

ทัวร์พม่า BT MMR014 SL : มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9สิ่งศักดิ์สิทธ์ BY SL 2 วัน 1 คืน
Code : MA8M08937

  MYANMAR | 242 เข้าชม
BT MMR014 SL : มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9สิ่งศักดิ์สิทธ์ BY SL 2 วัน 1 คืน สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

16 – 18 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 23 – 25 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 30 ม.ค – 01 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 13 – 15 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 20 – 22 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 27 – 29 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 W/L 05 – 07 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 11 – 13 มี.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 12 – 14 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 18 – 20 มี.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 FULL 19 – 21 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 26 – 28 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 01 – 03 เม.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 02 – 04 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 22 – 24 เม.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 23 – 25 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 29 เม.ย – 01 พ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 10,999 07 – 09 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 14 – 16 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 21 – 23 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 8,999 28 – 30 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 8,999
Air Asia
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

31 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 06 – 08 พ.ย 2562 พุธ - ศุกร์ 8,999 FULL 07 – 09 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 14 – 16 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 8,999 FULL 20 – 22 พ.ย 2562 พุธ - ศุกร์ 8,999 FULL 21 – 23 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 02 – 04 ธ.ค 2562 จันทร์ - พุธ 8,999 FULL 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,900 FULL 12 – 14 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 15 – 17 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 8,999 FULL W/L 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL W/L 26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900 FULL 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 10,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900
Lion Air

ทัวร์พม่า BT MMR04 SL : Super Shock พม่า โปรจัดให้ BY
Code : MA8M08942

  MYANMAR | 268 เข้าชม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 - 26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 - 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 - 02 – 04 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 - 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 16 – 18 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 09 – 11 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 20 – 22 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 19 – 21 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 27 – 29 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 03 – 05 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 05 – 07 เม.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,999 09 – 11 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999 10 – 12 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 12 – 14 เม.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,999 17 – 19 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 23 – 25 เม.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 9,999 30 เม.ย – 02 พ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 01 – 03 พ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 03 – 05 พ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 10,999
Lion Air

ทัวร์พม่า PMM01A : ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) BY SL 3 วัน 2 คืน
Code : MA8M08958

  MYANMAR | 352 เข้าชม
PMM01A : ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) BY SL 3 วัน 2 คืน บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน ร่วมใส่บาตรข้าวสวย ถวายปัจจัย แด่พระสงฆ์หลายร้อยรูป นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ช้อปปิ้งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต อิ่มอร่อย จุใจกับเมนูกุ้งแม่น้ำเผา Buffet ชาบู ชาบู ไม่อั้น อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบู ชาบู ไม่อั้น และอาหารอื่นๆ
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

14 – 16 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 21 – 23 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 9,999 FULL 30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 10,999 FULL 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 10,999 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 21 – 23 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 10,999 26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,999 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 13,999 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 13,999 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 11 – 13 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999
Myanmar Airways
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

09 – 11 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 10 – 12 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 9,999 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 9,999 FULL W/L 16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 10,900 FULL 17 – 19 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 W/L 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 24 – 26 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 W/L 30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 01 – 03 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 9,999 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 10,900 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 15 – 17 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 9,999 W/L 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 21 – 23 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 22 – 24 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 13,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 14,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 15,900 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 04 – 06 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,900 05 – 07 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 11 – 13 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 12 – 14 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 19 – 21 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 25 – 27 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 W/L 26 – 28 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 01 – 03 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 02 – 04 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 08 – 10 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,900 09 – 11 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 FULL 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 15 – 17 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 16 – 18 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 22 – 24 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 23 – 25 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 01 – 03 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 07 – 09 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 08 – 10 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 14 – 16 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 15 – 17 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 20 – 22 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 21 – 23 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 22 – 24 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900
Nok Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 9,999 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 9,999 FULL 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 9,999 FULL
Thai Smile
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 10,888 - W/L 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 12,900 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 12,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,900 FULL
Air Asia

ทัวร์พม่า BT MMR052FD : ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม BY FD
Code : MA8M08942

  MYANMAR | 320 เข้าชม
BT MMR052FD : ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม BY FD 3 วัน 2 คืน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 16 – 18 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 23 – 25 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 19 – 21 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999
Nok Air

ทัวร์พม่า พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม BY DD
Code : MA8M08959

  MYANMAR | 234 เข้าชม
พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม BY DD 3 วัน 2 คืน หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน แถมฟรี จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดีย์ชเวดากอง l เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ )
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

14 – 16 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,888 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,888 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 13,888 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,888 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,888 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,888 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,888 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 22 – 24 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,888 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,888 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 16,888
Bangkok Airway
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

03 – 05 ต.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,900 - 06 – 08 ต.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 20 – 22 ต.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 23 – 25 ต.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 12,900 - 27 – 29 ต.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 31 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 03 – 05 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 07 – 09 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 17 – 19 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 24 – 26 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 03 – 05 ธ.ค 2562 อังคาร - พฤหัส 12,900 04 – 06 ธ.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 12,900 09 – 11 ธ.ค 2562 จันทร์ - พุธ 12,900 15 – 17 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,900 22 – 24 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 12 – 14 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 16 – 18 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 19 – 21 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 26 – 28 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 09 – 11 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 13 – 15 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 23 – 25 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 27 – 29 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 05 – 07 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,900 08 – 10 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 19 – 21 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,900 22 – 24 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 29 – 31 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900
Myanmar Airways
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,900 FULL 28 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 16,900 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 19,900 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 19,900 30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 18,900 16 – 19 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 30 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 27 – 30 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 03 – 06 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 10 – 13 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 16,900 11 – 14 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 17,900 17 – 20 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 24 – 27 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
Air Asia

ทัวร์พม่า BT MMR051 FD : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY FD 4 วัน 3 คืน
Code : MA8M08933

  MYANMAR | 229 เข้าชม
BT MMR051 FD : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY FD 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 W/L 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 15,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 15,900
Bangkok Airway
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

2 – 14 ต.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 14,900 FULL 02 – 04 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 FULL 09 – 11 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 11,900 FULL 16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 11,900 FULL 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 11,900 FULL 30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 13,900 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 12,900 FULL 08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 14,900 12,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 11,900 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 W/L 21 – 23 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,900 13,900 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 14,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 15,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 14,900 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900
Air Asia
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 FULL 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 W/L 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 04 – 06 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,900 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 08 – 10 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 20 – 22 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 27 – 29 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900
Myanmar Airways
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

30 ต.ค – 01 พ.ย 2562 พุธ - ศุกร์ 11,999 - 31 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 - W/L 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,999 W/L 21 – 23 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 FULL 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,999 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 13,999 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999
Air Asia
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

06 – 08 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 FULL 13 – 15 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 20 – 22 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 FULL 27 – 29 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 04 – 06 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 11 – 13 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 - 12 – 14 ต.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 - 18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 23 – 25 ต.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 11,999 - 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 FULL 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,500 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,900 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 15,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 15,900
Bangkok Airway
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

21 – 23 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 24 – 26 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 - 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 12 – 14 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 15 – 17 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 - 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 22 – 24 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 - 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 12,900 - 02 – 04 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 05 – 07 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 - 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 12 – 14 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 16 – 18 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 19 – 21 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 23 – 25 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 26 – 28 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 30 ม.ค – 01 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 02 – 04 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 06 – 08 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 09 – 11 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 13 – 15 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 16 – 18 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 20 – 22 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 23 – 25 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 27 – 29 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 05 – 07 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 08 – 10 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 12 – 14 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 15 – 17 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 19 – 21 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 22 – 24 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 26 – 28 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 29 – 31 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900
Myanmar Airways

ทัวร์พม่า RGN002A : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์ BY 8M
Code : MA8M08960

  MYANMAR | 274 เข้าชม
RGN002A : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์ BY 8M 3 วัน 2 คืน สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง: พระธาตุมุเตา : พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนตาหวาน : เทพทันใจ เจดีย์โบตาทอง : ตลาดสก๊อต : มหาเจดีย์ชเวดากอง : พระธาตุมุเตา : เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระนั่ง 4 ทิศ) : พระราชวังบุเรงนอง : พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว : พระธาตุอินทร์แขวน  อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่งย่างชั้นดี // สลัดกุ้งมังกร รสเด็ด // กุ้งแม่น้ำย่าง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 09 – 11 ส.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 06 – 08 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 - 04 – 06 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 - 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 - 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
Bangkok Airway
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

01 – 04 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 - 07 – 10 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 - 14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 - 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 28 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 17,888
Bangkok Airway
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 06 – 08 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 13 – 15 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 20 – 22 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 27 – 29 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 04 – 06 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 11 – 13 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 12 – 14 ต.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,999 - 18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 23 – 25 ต.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 13,999 FULL 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,999 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 16,999 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,999
Bangkok Airway
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 21,900 FULL 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 23,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900
Air Asia

ทัวร์พม่า BT MMR055_FD : มหัศจรรย์ บาก้น นั่งบอลล
Code : MA8M08945

  MYANMAR | 239 เข้าชม
BT MMR055_FD : มหัศจรรย์ บาก้น นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม BY FD 3 วัน 2 คืน สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ