ทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่า

ทั้งหมด 38 โปรแกรม

ราคา :

ช่วงวันเดินทาง

6 สิงหาคม 2562 2,992 7 สิงหาคม 2562 2,992 8 สิงหาคม 2562 2,992 11 สิงหาคม 2562 (วันอาทิตย์) 3,993 13 สิงหาคม 2562 2,992 14 สิงหาคม 2562 2,992 15 สิงหาคม 2562 2,992 20 สิงหาคม 2562 2,992 21 สิงหาคม 2562 2,992 22 สิงหาคม 2562 2,992 27 สิงหาคม 2562 2,992 28 สิงหาคม 2562 2,992 29 สิงหาคม 2562 2,992
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 19 พ.ย 2562 อังคาร - อังคาร 2,992 FULL 20 พ.ย 2562 พุธ - พุธ 2,992 FULL 21 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 2,992 FULL 26 พ.ย 2562 อังคาร - อังคาร 2,992 27 พ.ย 2562 พุธ - พุธ 2,992 FULL 28 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 2,992 FULL
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 30 ต.ค 2562 พุธ - พุธ 2,999 FULL 31 ต.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 2,999 FULL 07 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 FULL 14 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 - 21 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 28 พ.ย 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 01 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 3,999 02 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 05 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 4,999 08 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 W/L 09 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 12 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 15 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 16 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 19 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 22 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 23 ธ.ค 2562 จันทร์ - จันทร์ 4,999 26 ธ.ค 2562 พฤหัส - พฤหัส 3,999 29 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อาทิตย์ 4,999 02 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 4,999 09 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 16 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 23 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 30 ม.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 06 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 13 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,999 20 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 27 ก.พ 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 05 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 4,999 12 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999 19 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 4,999 26 มี.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 3,999
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

02 พ.ย 2562 เสาร์ - เสาร์ 4,499 2,999 FULL 16 พ.ย 2562 เสาร์ - เสาร์ 4,499 30 พ.ย 2562 เสาร์ - เสาร์ 4,499 14 ธ.ค 2562 เสาร์ - เสาร์ 4,499
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 09 ตุลาคม 2562 3,333 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 3,333 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 4,299 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 3,333 วันที่ 23 ตุลาคม 2562 4,888 วันที่ 26 ตุลาคม 2562 3,888 วันที่ 02 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 3,333 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 3,888 วันที่ 01 ธันวาคม 2562 3,888 วันที่ 03 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 04 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 05 ธันวาคม 2562 3,888 วันที่ 08 ธันวาคม 2562 4,288 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 3,888 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 3,888 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 3,888 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 3,888 วันที่ 22 ธันวาคม 2562 3,888 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 3,333 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 4,988 วันที่ 29 ธันวาคม 2562 4,988 วันที่ 30 ธันวาคม 2562 4,588
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

02 – 03 พ.ย 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,999 FULL 06 – 07 พ.ย 2562 พุธ - พฤหัส 6,555 - 16 – 17 พ.ย 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,999 FULL 23 – 24 พ.ย 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 6,999 28 – 29 พ.ย 2562 พฤหัส - ศุกร์ 6,555 08 – 09 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 7,555 14 – 15 ธ.ค 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 7,555 18 – 19 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 6,555 21 – 22 ธ.ค 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 7,555 25 – 26 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 6,555 28 – 29 ธ.ค 2562 เสาร์ - อาทิตย์ 8,888 29 – 30 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 7,999
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

06 – 07 ส.ค 2562 อังคาร - พุธ 6,998 5,998 - 13 – 14 ส.ค 2562 อังคาร - พุธ 6,998 - 16 – 17 ส.ค 2562 ศุกร์ - เสาร์ 6,998 - 27 – 28 ส.ค 2562 อังคาร - พุธ 6,998 5,998 - 17 – 18 ก.ย 2562 อังคาร - พุธ 6,998 - 11 – 12 ต.ค 2562 ศุกร์ - เสาร์ 7,777 - 12 – 13 พ.ย 2562 อังคาร - พุธ 7,777 FULL 17 – 18 ธ.ค 2562 อังคาร - พุธ 7,777 28 – 29 ม.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 18 – 19 ก.พ 2563 อังคาร - พุธ 7,777 10 – 11 มี.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

25-26 ส.ค. 62 7,555 บาท 26-27 ส.ค. 62 6,999 บาท 01-02 ก.ย. 62 7,555 บาท 02-03 ก.ย. 62 6,999 บาท 08-09 ก.ย. 62 7,555 บาท 09-10 ก.ย. 62 6,999 บาท 15-16 ก.ย. 62 7,555 บาท 16-17 ก.ย. 62 6,999 บาท 22-23 ก.ย. 62 7,555 บาท 23-24 ก.ย. 62 6,999 บาท 14-15 ต.ค. 62 8,999 บาท 20-21 ต.ค. 62 7,555 บาท 21-22 ต.ค. 62 6,999 บาท 27-28 ต.ค. 62 7,555 บาท 28-29 ต.ค. 62 6,999 บาท 03-04 พ.ย. 62 7,555 บาท 04-05 พ.ย. 62 6,999 บาท 10-11 พ.ย. 62 7,555 บาท 11-12 พ.ย. 62 6,999 บาท 17-18 พ.ย. 62 7,555 บาท 18-19 พ.ย. 62 6,999 บาท 24-25 พ.ย. 62 7,555 บาท 25-26 พ.ย. 62 6,999 บาท
Lion Air
ช่วงวันเดินทาง

19 – 20 พ.ย 2562 อังคาร - พุธ 7,777 5,998 FULL 26 – 27 พ.ย 2562 อังคาร - พุธ 7,777 5,998 03 – 04 ธ.ค 2562 อังคาร - พุธ 7,777 10 – 11 ธ.ค 2562 อังคาร - พุธ 7,777 17 – 18 ธ.ค 2562 อังคาร - พุธ 7,777 31 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อังคาร - พุธ 9,999 07 – 08 ม.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 14 – 15 ม.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 21 – 22 ม.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 28 – 29 ม.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 04 – 05 ก.พ 2563 อังคาร - พุธ 7,777 18 – 19 ก.พ 2563 อังคาร - พุธ 7,777 25 – 26 ก.พ 2563 อังคาร - พุธ 7,777 03 – 04 มี.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 10 – 11 มี.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 17 – 18 มี.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777 24 – 25 มี.ค 2563 อังคาร - พุธ 7,777
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

13 – 14 ต.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 9,900 FULL 20 – 21 ต.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 - 23 – 24 ต.ค 2562 พุธ - พฤหัส 9,900 8,900 - 27 – 28 ต.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 - 03 – 04 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 - 10 – 11 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 - 17 – 18 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 24 – 25 พ.ย 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 01 – 02 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 04 – 05 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 9,900 8,900 11 – 12 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 9,900 8,900 18 – 19 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 7,900 6,900 22 – 23 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 8,900 7,900 25 – 26 ธ.ค 2562 พุธ - พฤหัส 7,900 6,900 29 – 30 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - จันทร์ 9,900 8,900 05 – 06 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 12 – 13 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 19 – 20 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 26 – 27 ม.ค 2563 อาทิตย์ - จันทร์ 7,900 W/L
Lion Air

ทัวร์พม่า BT MMR014 SL : มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9สิ่งศักดิ์สิทธ์ BY SL 2 วัน 1 คืน
Code : MA8M08937

  MYANMAR | 2 เข้าชม
BT MMR014 SL : มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9สิ่งศักดิ์สิทธ์ BY SL 2 วัน 1 คืน สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา ชมเจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน เจดีย์เมียตซอนินเนือง และเที่ยวตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์ แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
ช่วงวันเดินทาง

16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 8,888 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,888 FULL 30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 8,888 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 8,888 FULL 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 8,888
Thai Smile
ช่วงวันเดินทาง

31 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 06 – 08 พ.ย 2562 พุธ - ศุกร์ 8,999 FULL 07 – 09 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 14 – 16 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 8,999 FULL 20 – 22 พ.ย 2562 พุธ - ศุกร์ 8,999 FULL 21 – 23 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 02 – 04 ธ.ค 2562 จันทร์ - พุธ 8,999 FULL 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,900 FULL 12 – 14 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL 15 – 17 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 8,999 FULL W/L 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,999 FULL W/L 26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 8,999 FULL 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900 FULL 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 10,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,900
Lion Air

ทัวร์พม่า BT MMR04 SL : Super Shock พม่า โปรจัดให้ BY
Code : MA8M08942

  MYANMAR | 2 เข้าชม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
ช่วงวันเดินทาง

02-04 พฤศจิกายน 2562 9,999 09-11 พฤศจิกายน 2562 9,999 16-18 พฤศจิกายน 2562 9,999 23-25 พฤศจิกายน 2562 9,999 30 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562 9,999 07 – 09 ธันวาคม 2562 9,999 14 – 16 ธันวาคม 2562 9,999
Thai Smile
ช่วงวันเดินทาง

14 – 16 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 21 – 23 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 9,999 FULL 30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 10,999 FULL 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 10,999 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 21 – 23 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 10,999 26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,999 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 13,999 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 13,999 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 13,999 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,999 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,999 11 – 13 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,999
Myanmar Airways
ช่วงวันเดินทาง

09 – 11 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 10 – 12 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 9,999 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 9,999 FULL W/L 16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 10,900 FULL 17 – 19 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 W/L 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 24 – 26 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 W/L 30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 01 – 03 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 9,999 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 10,900 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 15 – 17 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 9,999 W/L 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 21 – 23 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 22 – 24 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 13,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 14,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 15,900 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 04 – 06 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,900 05 – 07 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 11 – 13 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 12 – 14 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 19 – 21 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 25 – 27 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 W/L 26 – 28 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 01 – 03 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 02 – 04 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 08 – 10 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 13,900 09 – 11 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 FULL 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 15 – 17 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 16 – 18 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 22 – 24 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 23 – 25 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 01 – 03 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 07 – 09 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 08 – 10 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 14 – 16 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 15 – 17 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 20 – 22 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 21 – 23 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 22 – 24 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900
Nok Air
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 9,999 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 9,999 FULL 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 9,999 FULL
Thai Smile
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 10,888 - W/L 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 12,900 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 12,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,900 FULL
Air Asia

ทัวร์พม่า BT MMR052FD : ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม BY FD
Code : MA8M08942

  MYANMAR | 1 เข้าชม
BT MMR052FD : ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม BY FD 3 วัน 2 คืน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
ช่วงวันเดินทาง

04 – 07 เมษายน 2562 09 – 12 พฤษภาคม 2562 16 – 19 พฤษภาคม 2562 13 – 16 มิถุนายน 2562 27 – 30 มิถุนายน 2562 26 – 29 กรกฎาคม 2562 09 – 12 สิงหาคม 2562
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 31 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 - 14 – 16 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 - 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 10,999 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,999 12 – 14 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999
Thai Smile
ช่วงวันเดินทาง

14 – 16 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,888 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,888 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 13,888 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,888 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,888 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,888 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,888 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,888 22 – 24 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,888 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,888 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 16,888
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

03 – 05 ต.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,900 - 06 – 08 ต.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 20 – 22 ต.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 23 – 25 ต.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 12,900 - 27 – 29 ต.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 31 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 03 – 05 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 - 07 – 09 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 - 17 – 19 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 24 – 26 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 12,900 03 – 05 ธ.ค 2562 อังคาร - พฤหัส 12,900 04 – 06 ธ.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 12,900 09 – 11 ธ.ค 2562 จันทร์ - พุธ 12,900 15 – 17 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 19 – 21 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,900 22 – 24 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 12 – 14 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 16 – 18 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 19 – 21 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 26 – 28 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 09 – 11 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 13 – 15 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 23 – 25 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 27 – 29 ก.พ 2563 พฤหัส - เสาร์ 12,900 05 – 07 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,900 08 – 10 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 19 – 21 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,900 22 – 24 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900 29 – 31 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 11,900
Myanmar Airways
ช่วงวันเดินทาง

14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,900 FULL 28 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 16,900 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 19,900 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 19,900 30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 18,900 16 – 19 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 30 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,900 FULL 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 06 – 09 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 13 – 16 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 20 – 23 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 27 – 30 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 12,900 03 – 06 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 10 – 13 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 16,900 11 – 14 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 17,900 17 – 20 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 24 – 27 เม.ย 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,900
Air Asia

ทัวร์พม่า BT MMR051 FD : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY FD 4 วัน 3 คืน
Code : MA8M08933

  MYANMAR | 2 เข้าชม
BT MMR051 FD : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY FD 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 W/L 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 15,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 15,900
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

12 – 14 ต.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 14,900 FULL 18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 - 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 14,900 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,900 08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 15,900 W/L 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 16,900 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 16,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 16,900
Bangkok Airway

ทัวร์พม่า BT MMR021_PG : โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน BY PG
Code : MA8M08938

  MYANMAR | 1 เข้าชม
BT MMR021_PG : โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน BY PG 3 วัน 2 คืน ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 16,900
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 16,900
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

2 – 14 ต.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 14,900 FULL 02 – 04 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 FULL 09 – 11 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 11,900 FULL 16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 11,900 FULL 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 11,900 FULL 30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 13,900 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,900 FULL 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 12,900 FULL 08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 14,900 12,900 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 11,900 14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 W/L 21 – 23 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,900 13,900 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 14,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 15,900 31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 14,900 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 12,900 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 FULL 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 W/L 03 – 05 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 04 – 06 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 12,900 10 – 12 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 24 – 26 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL 07 – 09 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 08 – 10 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 20 – 22 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 27 – 29 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900
Myanmar Airways
ช่วงวันเดินทาง

05 – 07 เมษายน 2562 13,999 27 – 29 เมษายน 2562 13,999 10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 18 – 20 พฤษภาคม 2562 11,999 14 – 16 มิถุนายน 2562 11,999 28 – 30 มิถุนายน 2562 11,999 15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 26 – 28 กรกฎาคม 2562 11,999 10 – 12 สิงหาคม 2562 12,999
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

30 ต.ค – 01 พ.ย 2562 พุธ - ศุกร์ 11,999 - 31 ต.ค – 02 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 - W/L 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,999 W/L 21 – 23 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 FULL 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 FULL 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,999 FULL 28 – 30 พ.ย 2562 พฤหัส - เสาร์ 11,999 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 26 – 28 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 13,999 09 – 11 ม.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,999
Air Asia
ช่วงวันเดินทาง

06 – 08 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 FULL 13 – 15 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 20 – 22 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 FULL 27 – 29 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 04 – 06 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 11 – 13 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 - 12 – 14 ต.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,900 - 18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 23 – 25 ต.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 11,999 - 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 FULL 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 12,500 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,999 FULL 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 15,900 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 15,900 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 15,900
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

11 – 14 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,900 FULL 25 – 28 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL 01 – 04 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL 07 – 10 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 15,900 FULL 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,900 FULL W/L 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 17,900 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 18,900 FULL 30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 17,900 31 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 18,900
Bangkok Airway

ทัวร์พม่า BT MMR051 PG : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY PG 4 วัน 3 คืน
Code : MA8M08943

  MYANMAR | 2 เข้าชม
BT MMR051 PG : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY PG 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า) **เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเลานจ์ที่ ฟรี
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

10,999 FULL 06 – 09 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 FULL 13 – 16 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 12,999 FULL 20 – 23 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 12,999 FULL 27 – 30 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 12,999 FULL 03 – 06 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 - 04 – 07 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 FULL 10 – 13 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 - 11 – 14 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 16,999 - W/L 17 – 20 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 - 18 – 21 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 - 24 – 27 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 - 25 – 28 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 - 31 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 - 01 – 04 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 FULL 07 – 10 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 FULL 08 – 11 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 FULL 14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 - 15 – 18 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 FULL 22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 28 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 06 – 09 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 FULL 07 – 10 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 15,999 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 FULL 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 FULL 14 – 17 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,999 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 21 – 24 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,999 26 – 29 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 17,999 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 18,999 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 18,999 30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 18,999
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 09 – 11 ส.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 06 – 08 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 - 04 – 06 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 - 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999 - 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,999
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

01 – 04 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 - 07 – 10 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 - 14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 - 21 – 24 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 28 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 29 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 05 – 08 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 15,888 12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 14,888 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,888 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 17,888
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 06 – 08 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 13 – 15 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 20 – 22 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 27 – 29 ก.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 04 – 06 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 11 – 13 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 12 – 14 ต.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,999 - 18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 23 – 25 ต.ค 2562 พุธ - ศุกร์ 13,999 FULL 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL 07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,999 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 27 – 29 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 16,999 28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 16,999 30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,999
Bangkok Airway
ช่วงวันเดินทาง

18 – 20 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 25 – 27 ต.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 21,900 FULL 01 – 03 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 15 – 17 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900 FULL 17 – 19 ม.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 23,900 31 ม.ค – 02 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 22,900
Air Asia

ทัวร์พม่า BT MMR055_FD : มหัศจรรย์ บาก้น นั่งบอลล
Code : MA8M08945

  MYANMAR | 2 เข้าชม
BT MMR055_FD : มหัศจรรย์ บาก้น นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม BY FD 3 วัน 2 คืน สักการะ เจดีย์บูพญา และชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพและชมพระอาทิตย์ขึ้นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา และวัดมนุหา เที่ยว วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล และชมวิหารธรรมยันจี นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู และชม สะพานไม้อูเบ็ง (U Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง และวัดกุโสดอ พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ