ทัวร์ญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ทั้งหมด 4 โปรแกรม

ซิมญี่ปุ่น

เลือกภูมิภาค :

ราคา :

Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

03 – 07 ม.ค 256324,999 เหลือ 
19,999-
04 – 08 ม.ค 256323,999  เหลือ
19,999-
05 – 09 ม.ค 256322,999  เหลือ
19,999-
07 – 11 ม.ค 2563อังคาร - เสาร์24,999W/L
08 – 12 ม.ค 2563พุธ - อาทิตย์24,999W/L
11 – 15 ม.ค 2563เสาร์ - พุธ23,999
12 – 16 ม.ค 2563อาทิตย์ - พฤหัส21,999W/L
14 – 18 ม.ค 2563อังคาร - เสาร์22,999W/L
15 – 19 ม.ค 2563พุธ - อาทิตย์23,999W/L
16 – 20 ม.ค 2563พฤหัส - จันทร์21,999W/L
18 – 22 ม.ค 2563เสาร์ - พุธ20,999
19 – 23 ม.ค 2563อาทิตย์ - พฤหัส22,999W/L
20 – 24 ม.ค 2563จันทร์ - ศุกร์21,999W/L
21 – 25 ม.ค 2563อังคาร - เสาร์22,999W/L
22 – 26 ม.ค 2563พุธ - อาทิตย์22,999W/L
23 – 27 ม.ค 2563พฤหัส - จันทร์22,999W/L
24 – 28 ม.ค 2563ศุกร์ - อังคาร22,999W/L
25 – 29 ม.ค 2563เสาร์ - พุธ22,999W/L
26 – 30 ม.ค 2563อาทิตย์ - พฤหัส22,999W/L
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563อังคาร - เสาร์22,999
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563พุธ - อาทิตย์22,999
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563พฤหัส - จันทร์22,999
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563ศุกร์ - อังคาร22,999
01 – 05 ก.พ 2563เสาร์ - พุธ21,999
02 – 06 ก.พ 2563อาทิตย์ - พฤหัส20,999
04 – 08 ก.พ 2563อังคาร - เสาร์21,999
05 – 09 ก.พ 2563พุธ - อาทิตย์24,999W/L
06 – 10 ก.พ 2563พฤหัส - จันทร์28,999
07 – 11 ก.พ 2563ศุกร์ - อังคาร28,999
08 – 12 ก.พ 2563เสาร์ - พุธ27,999W/L
09 – 13 ก.พ 2563อาทิตย์ - พฤหัส24,999
13 – 17 ก.พ 2563พฤหัส - จันทร์23,999W/L
15 – 19 ก.พ 2563เสาร์ - พุธ23,999
17 – 21 ก.พ 2563จันทร์ - ศุกร์21,999W/L
18 – 22 ก.พ 2563อังคาร - เสาร์22,999
19 – 23 ก.พ 2563พุธ - อาทิตย์22,999
20 – 24 ก.พ 2563พฤหัส - จันทร์22,999W/L
21 – 25 ก.พ 2563ศุกร์ - อังคาร22,999W/L
22 – 26 ก.พ 2563เสาร์ - พุธ21,999
23 – 27 ก.พ 2563อาทิตย์ - พฤหัส20,999
24 – 28 ก.พ 2563จันทร์ - ศุกร์21,999
25 – 29 ก.พ 2563อังคาร - เสาร์21,999
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563พุธ - อาทิตย์22,999
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563พฤหัส - จันทร์22,999
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563ศุกร์ - อังคาร23,999
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563เสาร์ - พุธ21,999
01 – 05 มี.ค 2563อาทิตย์ - พฤหัส21,999
02 – 06 มี.ค 2563จันทร์ - ศุกร์21,999W/L
03 – 07 มี.ค 2563อังคาร - เสาร์23,999
04 – 08 มี.ค 2563พุธ - อาทิตย์23,999W/L
05 – 09 มี.ค 2563พฤหัส - จันทร์23,999
06 – 10 มี.ค 2563ศุกร์ - อังคาร23,999
07 – 11 มี.ค 2563เสาร์ - พุธ22,999
09 – 13 มี.ค 2563จันทร์ - ศุกร์21,999W/L
10 – 14 มี.ค 2563อังคาร - เสาร์22,999
Lion Air
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

28 ต.ค – 01 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 19,888 30 ต.ค – 03 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 19,888 FULL 04 – 08 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 20,888 FULL 06 – 10 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 21,888 11 – 15 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 13 – 17 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 21,888 18 – 22 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 02 – 06 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 24,888 W/L 04 – 08 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 25,888 09 – 13 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 11 – 15 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 24,888 16 – 20 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 24,888 18 – 22 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 24,888 23 – 27 ธ.ค 2562 จันทร์ - ศุกร์ 26,888 25 – 29 ธ.ค 2562 พุธ - อาทิตย์ 26,888 30 ธ.ค 2562 – 03 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 33,888 01 – 05 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 31,888 08 – 12 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 13 – 17 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 15 – 19 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 20 – 24 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 27 – 31 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 21,888 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 21,888 02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 23,888 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,888 09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 24,888 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,888 16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 24,888 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,888 23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 26,888 25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 26,888 FULL
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น JXW224 : Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ BY XW
Code : JPXJ281155

  JAPAN | 131 เข้าชม
JXW224 : Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ BY XW 5 วัน 3 คืน พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทาน BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์และขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ เยือนเกาะมังกร ถิ่นแมวเหมียว ขอพรความรัก ENOSHIMA ISLAND จังหวัดคานางาวะ เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว ( นาริตะ) แบบที่นั่ง 3 4 3 น้ำหนักกระเป๋าไป กลับ 20กก บินกลางวัน กลับไฟล์ทดึก เที่ยวสุดคุ้ม!!! ไม่เหนื่อย!!! เยือนเกาะแมวเหมียว ขอพรเรื่องความรัก ที่เกาะมังกร Enoshima Island จังหวัดคานางาวะ ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort หรือเที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก สวรรค์แหล่งช้อปแบรนด์เนม โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต ชินจุกุ แหล่งช้อปใจกลางกรุงโตเกียว ไหว้พระชมวิวพระใหญ่ไดบุทสึ พระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ โตเกียวเมืองหลวง ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ออนเซ็น (Onsen) ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ วัดโคมแดง วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะ วัดพุทธชื่อดังของญี่ปุ่น ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
เดินทาง : ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 06 – 10 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 19,990 - 13 – 17 พ.ย 2562 พุธ - อาทิตย์ 22,990 12,888 FULL 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,990 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 23,990 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 24,990
Nok Scoot

ทัวร์ญี่ปุ่น SJT20 : Tokyo Fuji Sawara BY XW
Code : JPXJ111198

  JAPAN | 132 เข้าชม
SJT20 : Tokyo Fuji Sawara BY XW 5 วัน 3 คืนานสกีฟูจิเทน หรือ สโนว์ ทาวน์ เยติ ขึ้นกระเช้าลานสกีชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หมู่บ้านน้ำใส เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่นต้นตำรับ ศาลเจ้าอาราคุระเซนเงน เจดีย์ชูเรโตะ เรือโจรสลัดฮาโกเน่ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ หอคอยโตเกียวสกายทรี กันดั้มโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ช้อปปิ้งชินจุกุ DUTY FREE เมืองซาวาระประวัติศาสตร์ในยุคสมัยเอโดะ โตเกียว พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งฮาราจุกุ ช้อปปิ้งชิบุย่า หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ / ดิสนีย์ซี OPTION
เดินทาง : พฤษจิกายน, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 11 – 15 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,999 FULL 18 – 22 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,999 21,999 FULL 19 – 23 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 23,999 19,999 FULL 21 – 25 พ.ย 2562 พฤหัส - จันทร์ 23,999 19,999 FULL 22 – 26 พ.ย 2562 ศุกร์ - อังคาร 23,999 19,999 FULL 23 – 27 พ.ย 2562 เสาร์ - พุธ 23,999 19,999 FULL 24 – 28 พ.ย 2562 อาทิตย์ - พฤหัส 23,999 19,999 FULL 25 – 29 พ.ย 2562 จันทร์ - ศุกร์ 23,999 17,999 26 – 30 พ.ย 2562 อังคาร - เสาร์ 23,999 19,999 FULL
Airasia X

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ