ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน

ทั้งหมด 17 โปรแกรม

ราคา :

Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

08 – 10 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 FULL 10 – 12 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 FULL 16 – 18 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 4,899 FULL 17 – 19 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 - 22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 FULL 23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 4,899 - 24 – 26 พ.ย 2562 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 FULL 12 – 14 ม.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 FULL 14 – 16 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 FULL 15 – 17 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 FULL 16 – 18 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 FULL 21 – 23 ก.พ 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 FULL 22 – 24 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 23 – 25 ก.พ 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 28 ก.พ – 01 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 FULL 29 ก.พ – 02 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 01 – 03 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 06 – 08 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 07 – 09 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 08 – 10 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 FULL 13 – 15 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 14 – 16 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 15 – 17 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 FULL 20 – 22 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 21 – 23 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 22 – 24 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 27 – 29 มี.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 28 – 30 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 29 – 31 มี.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 19 – 21 เม.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899 FULL 24 – 26 เม.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,899 25 – 27 เม.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 4,899 26 – 28 เม.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 4,899
AIR MACAU
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

12 – 15 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 8,998 13 – 16 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 9,889 8,998 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 9,889 9,889 20 – 23 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 8,998 FULL W/L 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 8,998 FULL 29 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พุธ 10,901 FULL 30 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 10,901 FULL 09 – 12 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 8,998 10 – 13 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,889 16 – 19 ม.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 8,998 17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 9,889 24 – 27 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 8,998 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 10,901 13 – 16 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,889 14 – 17 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 8,998 20 – 23 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,889 21 – 24 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 8,998 27 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 9,889 28 ก.พ – 02 มี.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 8,998

ทัวร์จีน PEK 001 Beijing ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้า
Code : CHFD13101149

  CHINA | 278 เข้าชม
PEK 001 Beijing ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม By HU 4 วัน 2 คืน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน l สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย เล่นหิมะ OPTION SNOW WORLD เดินทางโดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) ปล ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท/ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน l สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย เล่นหิมะ OPTION SNOW WORLD เดินทางโดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) ปล ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท/ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

13-16 กันยายน 2562 9,888 03-06 ตุลาคม 2562 11,888 04-07 ตุลาคม 2562 11,888 09-12 ตุลาคม 2562 11,888 10-13 ตุลาคม 2562 12,888 16-19 ตุลาคม 2562 11,888 18-21 ตุลาคม 2562 12,888 19-22 ตุลาคม 2562 12,888 23-26 ตุลาคม 2562 12,888 24-27 ตุลาคม 2562 12,888 25-28 ตุลาคม 2562 11,888 30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 11,888 31 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 11,888 01-04 พฤศจิกายน 2562 10,888 06-09 พฤศจิกายน 2562 10,888 13-16 พฤศจิกายน 2562 10,888 15-18 พฤศจิกายน 2562 9,888 20-23 พฤศจิกายน 2562 10,888 22-25 พฤศจิกายน 2562 10,888 27-30 พฤศจิกายน 2562 10,888 30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 10,888 04-07 ธันวาคม 2562 13,888 11-14 ธันวาคม 2562 11,888 13-16 ธันวาคม 2562 11,888 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 18-21 ธันวาคม 2562 11,888 21-24 ธันวาคม 2562 11,888 26-29 ธันวาคม 2562 15,888 27-30 ธันวาคม 2562 16,888 31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562 16,888 04-07 มกราคม 2563 11,888 08-11 มกราคม 2563 11,888 11-14 มกราคม 2563 11,888 15-18 มกราคม 2563 11,888 05-08 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 06-09 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 19-22 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 11,888 29 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 11,888 04-07 มีนาคม 2563 11,888 05-08 มีนาคม 2563 11,888 07-10 มีนาคม 2563 11,888 11-14 มีนาคม 2563 11,888 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 12-15 มีนาคม 2563 11,888 14-17 มีนาคม 2563 11,888 18-21 มีนาคม 2563 11,888 19-22 มีนาคม 2563 11,888 21-24 มีนาคม 2563 11,888 25-28 มีนาคม 2563 11,888 26-29 มีนาคม 2563 11,888 28-31 มีนาคม 2563 11,888 02-05 เมษายน 2563 11,888 04-07 เมษายน 2563 13,888 10-13 เมษายน 2563 18,888 15-18 เมษายน 2563 15,888 16-19 เมษายน 2563 11,888 18-21 เมษายน 2563 11,888 23-26 เมษายน 2563 11,888 25-28เมษายน 2563 11,888 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 11,888 30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 14,888 07-10 พฤษภาคม 2563 11,888 09-12 พฤษภาคม 2563 11,888 13-16 พฤษภาคม 2563 11,888 16-19 พฤษภาคม 2563 11,888 20-23 พฤษภาคม 2563 11,888 21-24 พฤษภาคม 2563 11,888 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 23-26 พฤษภาคม 2563 11,888 27-30 พฤษภาคม 2563 11,888 28-31 พฤษภาคม 2563 11,888
Air Asia

ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้นเปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ
Code : FD19101131

  CHINA | 380 เข้าชม
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ กำหนดการเดินทาง กันยายน 2562 พฤษภาคม 2563 เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอพรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

19-22 พ.ย. 9,888 20-23 พ.ย. 9,888 21-24 พ.ย. 10,888 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 10,888 4-7 ธ.ค. 11,888 13-16 ธ.ค. 10,888 23-26 ธ.ค. 10,888 26-29 ธ.ค. 10,888 31 ธ.ค.-3 ม.ค. 14,888 10-13 ม.ค. 11,888 20-23 ม.ค. 11,888 24-27 ม.ค. 11,888 30 ม.ค.-2 ก.พ. 11,888 20-23 ก.พ. 11,888 27 ก.พ.-1 มี.ค. 11,888 6-9 มี.ค. 11,888 13-16 มี.ค. 11,888
CHINASOUTHERN AIRLINES
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

03 – 07 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 11,911 05 – 09 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 FULL 12 – 16 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 19 – 23 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 W/L 09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 11,911 16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 11,911 23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 11,911 01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 11,911 08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 9,999 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 11,911 FULL
CHINASOUTHERN AIRLINES

ทัวร์จีน PVG 007 : Shanghai 1 Get 1 BY CZ 5 วัน
Code : CHFD13101151

  CHINA | 267 เข้าชม
PVG 007 : Shanghai 1 Get 1 BY CZ 5 วัน ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม ล่องเรือเมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกร ณ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้ ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก คอกาแฟห้ามพลาด ช้อปปิ้งไฮเทคHeMa Fresh ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล l ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ พร้อมเสริฟ!! กุ้งมังกร+ไวน์แดง+เสี่ยวหลงเปา l เดินทางโดยสายการบินไชน่าเซาส์เทิรน์แอร์ไลน์ (CZ) ปล ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป,ค่าวีซ่า 1,650 บาท
เดินทาง : มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

08 – 11 ก.พ 2563 เสาร์ - อังคาร 11,888 22 – 25 ก.พ 2563 เสาร์ - อังคาร 11,888 07 – 10 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 11,888 21 – 24 มี.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 11,888 04 – 07 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 14,888 11 – 14 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 16,888 25 – 28 เม.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 13,888 09 – 12 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 12,888 23 – 26 พ.ค 2563 เสาร์ - อังคาร 12,888 06 – 09 มิ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,888 20 – 23 มิ.ย 2563 เสาร์ - อังคาร 12,888
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,888 07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,888 12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 11,888 19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 12,888 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 12,888 04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,888 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,888 18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,888 25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,888 01 – 05 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,888 03 – 07 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,888 08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,888 10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,888 11 – 15 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 17,888 FULL 12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 17,888 17 – 21 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,888 22 – 26 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,888 24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,888 29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 14,888 01 – 05 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 14,888 06 – 10 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 08 – 12 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 12,888 13 – 17 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 15 – 19 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 12,888 20 – 24 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 22 – 26 พ.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 12,888 27 – 31 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 29 พ.ค – 02 มิ.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 11,888
Airasia X

ทัวร์จีน XJPVG03 : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC ซุปตาร์ เข่ออ้าย BY XJ 5 วัน 3 คืน
Code : CHFD13101152

  CHINA | 247 เข้าชม
XJPVG03 : เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC ซุปตาร์ เข่ออ้าย BY XJ 5 วัน 3 คืน บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล ขึ้นตึก SWFC ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง 26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 12,888 11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 08 – 12 เม.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,888 12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 17,888 29 เม.ย – 03 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 15,888 13 – 17 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 27 – 31 พ.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888 17 – 21 มิ.ย 2563 พุธ - อาทิตย์ 13,888

ทัวร์จีน 8L84: ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหล BY 8L 5 วัน 3 คืน
Code : CHFD13101156

  CHINA | 245 เข้าชม
8L84: ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหล BY 8L 5 วัน 3 คืน ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซีลู่ เมนูพิเศษ: อาหารเผ่าเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง พัก รร ระดับ 4 5 ดาว จิ่วจ้ายโกว 2 คืน, เฉิงตู 1คืน บินตรงเฉิงตูโดยสายการบิน Lucky Air ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว
เดินทาง : มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

22 - 25 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 03 – 06 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 14,888.- 11 – 14 ธันวาคม 2562 13,888.- 19 - 22 ธันวาคม 2562 13,888.- 06 – 09 มกราคม 2563 16,888.- 17 - 20 มกราคม 2563 16,888.- 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 16,888.- 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 16,888.- 03 – 06 มีนาคม 2563 12,888.- 12 – 15 มีนาคม 2563 13,888.- 16 – 19 มีนาคม 2563 13,888.- 23 – 26 มีนาคม 2563 13,888.-
China Eastern

ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง (CZ) ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2
Code : FD19101128

  CHINA | 231 เข้าชม
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พัก 2 ท่านต่อห้อง ราคาเด็ก อายุ 2 18 ปี พักเดี่ยว 22 25 พฤศจิกายน 2562 13,888 16,888 3,500 26 29 พฤศจิกายน 2562 13,888 16,888 3,500 03 06 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร 9) 14,888 17,888 3,500 11 14 ธันวาคม 2562 13,888 16,888 3,500 19 22 ธันวาคม 2562 13,888 16,888 3,500 06 09 มกราคม 2563 16,888 19,888 3,500 17 20 มกราคม 2563 16,888 19,888 3,500 13 16 กุมภาพันธ์ 2563 16,888 19,888 3,500 18 21 กุมภาพันธ์ 2563 16,888 19,888 3,500 03 06 มีนาคม 2563 12,888 15,888 3,500 12 15 มีนาคม 2563 13,888 16,888 3,500 16 19 มีนาคม 2563 13,888 16,888 3,500 23 26 มีนาคม 2563 13,888 16,888 3,500 หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารทะเล+ไวน์แดง
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 12,889 28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,889 13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,889 27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,889 09 – 13 เม.ย 2563 พฤหัส - จันทร์ 14,889 10 – 14 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,889 12 – 16 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,889 24 – 28 เม.ย 2563 ศุกร์ - อังคาร 13,889
Airasia X
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,888 FULL 26 – 29 พ.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,888 FULL 03 – 06 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 14,888 FULL 11 – 14 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 13,888 FULL 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,888 FULL 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,888 06 – 09 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,888 17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,888 13 – 16 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,888 18 – 21 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 13,888 03 – 06 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,888 12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,888 16 – 19 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 13,888 23 – 26 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 13,888
CHINASOUTHERN AIRLINES

ทัวร์จีน CZDYG02 : บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2 BY CZ 4 วัน 3 คืน
Code : CHFD19101147

  CHINA | 214 เข้าชม
CZDYG02 : บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2 BY CZ 4 วัน 3 คืน ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารทะเล+ไวน์แดง
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

07 – 12 ม.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 13,999 FULL 08 – 13 ม.ค 2563 พุธ - จันทร์ 13,999 - 09 – 14 ม.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 13,999 - 10 – 15 ม.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 12,999 - 06 – 11 ก.พ 2563 พฤหัส - อังคาร 16,999 07 – 12 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 15,999 13 – 18 ก.พ 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 14 – 19 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 18 – 23 ก.พ 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 19 – 24 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 20 – 25 ก.พ 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 21 – 26 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 25 ก.พ – 01 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 26 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 27 ก.พ – 03 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 15,999 28 ก.พ – 04 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 15,999 03 – 08 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 13,999 04 – 09 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 13,999 05 – 10 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 13,999 06 – 11 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 13,999 10 – 15 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 11 – 16 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 12 – 17 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 13 – 18 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 17 – 22 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 18 – 23 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 19 – 24 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 20 – 25 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 24 – 29 มี.ค 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 25 – 30 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 14,999 26 – 31 มี.ค 2563 พฤหัส - อังคาร 14,999 27 มี.ค – 01 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 14,999 31 มี.ค – 05 เม.ย 2563 อังคาร - อาทิตย์ 14,999 01 – 06 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 15,999 02 – 07 เม.ย 2563 พฤหัส - อังคาร 15,999 03 – 08 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 15,999
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

25-30 ธันวาคม 2562 26,888.- 26,888.- 5,500.- 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (วันปีใหม่) 27,888.- 27,888.- 5,500.- 01 - 06 มกราคม 2563 26,888.- 26,888.- 5,500.- 03 - 08 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 08 - 13 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 10 - 15 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 15 - 20 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 22,888.- 22,888.- 5,500.- 07 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 22,888.- 22,888.- 5,500.- 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 19,888.- 19,888.- 5,500.- 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.-
Nok Scoot

ทัวร์จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ
Code : FD19101129

  CHINA | 310 เข้าชม
เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2562 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง พระราชวังอันดับ 2 ของเผ่าแมนจู เกาะพระอาทิตย์ สถานที่ในการจัดเทศกาลแกะสลักหิมะ วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พัก 2 ท่านต่อห้อง ราคาเด็ก พักเดี่ยว อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งระดับโลก Harbin Ice and Snow World อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิงและถนนคนเดินจงหยาง พักจี๋หลิน 1 คืน, ฮาร์บิ้น 1 คืน, ฉางชุน 1คืน, เสินหยาง 1 คืน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

25 - 30 ธันวาคม 2562 29,888.- 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 31,888.- 01 - 06 มกราคม 2563 29,888.- 03 - 08 มกราคม 2563 27,888.- 08 - 13 มกราคม 2563 27,888.- 10 - 15 มกราคม 2563 27,888.- 15 - 20 มกราคม 2563 27,888.- 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 28,888.- 07 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 28,888.- 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 27,888.- 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 27,888.- 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 27,888.- 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 26,888.-
Nok Scoot
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

05 – 10 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 19,999 07 – 12 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 19,999 12 – 17 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 19,999 14 – 19 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 19,999 19 – 24 ก.พ 2563 พุธ - จันทร์ 19,999 21 – 26 ก.พ 2563 ศุกร์ - พุธ 19,999 26 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 19,999 28 ก.พ – 04 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 19,999 04 – 09 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 19,999 06 – 11 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 19,999 11 – 16 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 21,999 13 – 18 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 21,999 18 – 23 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 21,999 20 – 25 มี.ค 2563 ศุกร์ - พุธ 21,999 25 – 30 มี.ค 2563 พุธ - จันทร์ 21,999 27 มี.ค – 01 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 21,999 01 – 06 เม.ย 2563 พุธ - จันทร์ 21,999 03 – 08 เม.ย 2563 ศุกร์ - พุธ 21,999
Click เพื่อดูวันเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง

14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 25,999 02 – 05 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 25,999 FULL 24 – 27 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 25,999 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 26,999 FULL 08 – 11 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 24,999 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 25,999 11 – 14 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 24,999 FULL 17 – 20 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 25,999 FULL
CHINASOUTHERN AIRLINES

ทัวร์จีน SHCZDYG1 : ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน By CZ 4 วัน 3 คืน
Code : CHFD13101148

  CHINA | 2 เข้าชม
SHCZDYG1 : ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน By CZ 4 วัน 3 คืน ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ หมูแดงสไตล์กวางเจา, เ
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ