ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน

ทั้งหมด 39 โปรแกรม

ราคา :

ช่วงวันเดินทาง

27-29 ก.ค. 8,888 9-11 ส.ค. 6,888 13-15 ก.ย. 7,888 20-22 ก.ย. 7,888 11-13 ต.ค. 9,888 18-20 ต.ค. 7,888 25-27 ต.ค. 7,888 8-10 พ.ย. 7,888 22-24 พ.ย. 7,888 6-8 ธ.ค. 7,888 13-15 ธ.ค. 7,888 20-22 ธ.ค. 7,888 31 ธ.ค.-2ม.ค. 13,888
AIR MACAU
ช่วงวันเดินทาง

ไม่รวมวีซ่า 1529 ก.ค. – 03 ส.ค 62 6,889 31 ก.ค. – 05 ส.ค. 62 7,889 วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 05 - 10 สิงหาคม 62 7,889 07 - 12 สิงหาคม 62 8,889 12 – 17 สิงหาคม 62 8,889 14 – 19 สิงหาคม 62 7,889 19 - 24 สิงหาคม 62 7,889 21 – 26 สิงหาคม 62 7,889 26 – 31 สิงหาคม 62 7,889 28 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 7,889 วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 02 - 07 กันยายน 62 8,889 04 – 09 กันยายน 62 8,889 09 - 14 กันยายน 62 8,889 11 – 16 กันยายน 62 8,889 16 - 21 กันยายน 62 8,889 23 – 28 กันยายน 62 8,889 25 – 30 กันยายน 62 8,889 วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 7 – 12 ตุลาคม 62 9,889 14 – 19 ตุลาคม 62 9,889 21 – 26 ตุลาคม 62 9,889 00 บาท
CHINASOUTHERN AIRLINES
ช่วงวันเดินทาง

06-10 กันยายน 2562 (ศ-อ) 6,996 13-17 กันยายน 2562 (ศ-อ) 7,997 20-24 กันยายน 2562 (ศ-อ) 7,997 04-08 ตุลาคม 2562 (ศ-อ) 7,997 11-15 ตุลาคม 2562 (ศ-อ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 8,998 18-22 ตุลาคม 2562 (ศ-อ) 7,997
China Airline

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว 5 วัน CZ 2019
Code : FD00801116

  CHINA | 78 เข้าชม
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซูโจว 5 วัน เต็มอิ่มจุใจย้อนวัยเด็ก “ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม ล่องเรือเมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกร ณ วัดหลงหัว วัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้ ★ ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก คอกาแฟห้ามพลาด ★ ช้อปปิ้งไฮเทค “HeMa Fresh ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล l ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เดินทางโดยสายการบินไชน่าเซาส์เทิรน์แอร์ไลน์ (CZ) ปล ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป , ค่าวีซ่า 1,650 บาท วันแรก 23 00 น คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

06-10 กันยายน 2562 (ศ-อ) 6,996 08-12 กันยายน 2562 7,997 04-08 ตุลาคม 2562 (ศ-อ) 7,997 06-10 ตุลาคม 2562 7,997 11-15 ตุลาคม 2562 (ศ-อ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 8,998 18-22 ตุลาคม 2562 (ศ-อ) 7,997 25-29 ตุลาคม 2562 (ศ-อ) 7,997
CHINASOUTHERN AIRLINES
ช่วงวันเดินทาง

8-11 มี.ค.62 7,888 29 มี.ค.-1เม.ย.62 8,888 5-8 เม.ย.62 11,888 12-15 เม.ย.62 14,888 26-29 เม.ย.62 9,888 3-6 พ.ค.62 9,888 10-13 พ.ค.62 9,888 17-20 พ.ค.62 11,888 24-27 พ.ค.62 9,888 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62 9,888 14-17 มิ.ย.62 7,888 28 มิ.ย.-1 ก.ค.62 8,888 26-29 ก.ค.62 9,888 9-12 ส.ค.62 11,888 6-9 ก.ย.62 8,888 13-16 ก.ย.62 9,888 20-23 ก.ย.62 9,888 11-14 ต.ค.62 12,888 18-21 ต.ค.62 9,888 25-28 ต.ค.62 9,888 1-4 พ.ย.62 9,888 8-11 พ.ย.62 9,888 15-18 พ.ย.62 9,888 22-25 พ.ย.62 9,888 29 พ.ย.-2ธ.ค.62 9,888 6-9 ธ.ค.62 9,888 13-16 ธ.ค.62 9,888 20-23 ธ.ค.62 9,888
Air Asia

ทัวร์จีน FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว
Code : CHFD19058

  CHINA | 133 เข้าชม
Code: FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บา
เดินทาง : เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม
ช่วงวันเดินทาง

09 - 12 ตุลาคม 2562 8,888.- 11 - 14 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 10,888.- 12 - 15 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 10,888.- 13-16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 9,888.- 18 - 21 ตุลาคม 2562 9,888.- 19 - 22 ตุลาคม 2562 9,888.- 23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 9,888.- 25 - 28 ตุลาคม 2562 9,888.- 26 - 29 ตุลาคม 2562 9,888.- 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 8,888.- 01 – 04 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 02 – 05 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 06 – 09 พฤศจิกายน 2562 8,888.- 08 – 11 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 09 – 12 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 13 – 16 พฤศจิกายน 2562 8,888.- 15 – 18 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 16 – 19 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 7,888.- 22 – 25 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 23 – 26 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 9,888.- 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 9,888.- 04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 10,888.- 05 - 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 10,888.- 06 – 09 ธันวาคม 2562 9,888.- 07 - 10 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ) 10,888.- 11 – 14 ธันวาคม 2562 8,888.- 13 – 16 ธันวาคม 2562 9,888.- 14 – 17 ธันวาคม 2562 9,888.- 18 – 21 ธันวาคม 2562 8,888.- 20 – 23 ธันวาคม 2562 9,888.- 21 - 24 ธันวาคม 2562 9,888.- 25 – 28 ธันวาคม 2562 11,888.- 27 – 30 ธันวาคม 2562 11,888.- 28 - 31 ธันวาคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่) 13,888.- 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 13,888.- 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 13,888.- 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 13,888.-
Air Asia

ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซุปตาร์ วันเดอร์แลนด์
Code : FD19101130

  CHINA | 1 เข้าชม
คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์ วันเดอร์แลนด์ กำหนดการเดินทาง ตุลาคม ธันวาคม 2562โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)  แผ่นดินสีแดง ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร  ชิมสตรอว์เบอร์รี่ เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน  สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง  วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี  เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
เดินทาง : ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

30 มิ.ย. – 2(3) ก.ค. 2562 (อา-อ) 9,999 28 – 30(31) กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมพระชนม์พรรษา) 10,901 11 – 13(14) สิงหาคม 2562 (วันแม่แห่งชาติ) 10,901 18 – 20(21) สิงหาคม 2562 (อา-อ) 9,999 25 – 27(28) สิงหาคม 2562 (อา-อ) 9,999 1-3(4) กันยายน 2562 (อา-อ) 9,999 8-10(11) กันยายน 2562 (อา-อ) 9,999 15-17(18) กันยายน 2562 (อา-อ) 9,999 22-24(25) กันยายน 2562 (อา-อ) 9,999 29 ก.ย.-01(02) ต.ค. 2562 (อา-อ) 9,999 06-08(09) ตุลาคม 2562 (อา-อ) 9,999 13-15(16) ต.ค. 2562 (วันคล้ายวันสวรรคตร.9) 10,901 20-22(23) ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 10,901 27-29(30) ตุลาคม 2562 (อา-อ) 9,999
China Eastern
ช่วงวันเดินทาง

06-10 กันยายน 2562 (ศ-อ) 6,996 08-12 กันยายน 2562 7,997 13-17 กันยายน 2562 (ศ-อ) 7,997 20-24 กันยายน 2562 (ศ-อ) 7,997 04-08 ตุลาคม 2562 (ศ-อ) 7,997 06-10 ตุลาคม 2562 7,997 11-15 ตุลาคม 2562 (ศ-อ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 8,998 18-22 ตุลาคม 2562 (ศ-อ) 7,997
CHINASOUTHERN AIRLINES
ช่วงวันเดินทาง

6-9 มิ.ย.62 9,888 13-16 มิ.ย.62 8,888 20-23 มิ.ย.62 8,888 27-30 มิ.ย.62 9,888 5-8 ก.ย.62 9,888 12-15 ก.ย.62 9,888 19-22 ก.ย.62 10,888 26-29 ก.ย.62 10,888 3-6 ต.ค.62 10,888 11-14 ต.ค.62 11,888 17-20 ต.ค.62 10,888
ช่วงวันเดินทาง

04 – 08 กรกฎาคม 62 13,999 15 – 19 กรกฎาคม 62 14,999 29 ก.ค. – 02 ส.ค. 62 13,999 วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 01 – 05 สิงหาคม 62 13,999 22 – 26 สิงหาคม 62 13,999 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 13,999 วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 10 – 14 กันยายน 62 13,999 17 – 21 กันยายน 62 13,999 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 62 13,999 วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 08 – 12 ตุลาคม 62 14,999 09 – 13 ตุลาคม 62 14,999 14 – 18 ตุลาคม 62 14,999 18 – 22 ตุลาคม 62 14,999 29 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 14,999 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 14,999
China Eastern
ช่วงวันเดินทาง

06-08 กันยายน 2562 (ศุกร์ – อาทิตย์) 9,900 07-09 กันยายน 2562 (เสาร์ – จันทร์) 9,900 13-15 กันยายน 2562 (ศุกร์ – อาทิตย์) 9,900 20-22 กันยายน 2562 (ศุกร์ – อาทิตย์) 9,900 21-23 กันยายน 2562 (เสาร์ – จันทร์) 9,900 04-06 ตุลาคม 2562 (ศุกร์ – อาทิตย์) 10,900 05-07 ตุลาคม 2562 (เสาร์ – จันทร์) 10,900 11-13 ตุลาคม 2562 (ศุกร์ – อาทิตย์) ติดวันหยุดยาว วันสวรรคต ร.9 11,900 18-20 ตุลาคม 2562 (ศุกร์ – อาทิตย์) วันยอดนิยมเที่ยว 11,900 25-27 ตุลาคม 2562 (ศุกร์ – อาทิตย์) 10,900 26-28 ตุลาคม 2562 (เสาร์ – จันทร์) 10,900
Cathay Pacific
ช่วงวันเดินทาง

16 - 20 ตุลาคม 2562 10,888.- 17 - 21 ตุลาคม 2562 10,888.- 23 - 27 ตุลาคม 2562 (วันปิยะมหาราช) 11,888.- 24 - 28 ตุลาคม 2562 10,888.- 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 06 - 10 พฤศจิกายน 2562 9,888.- 07 - 11 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 13 - 17 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 14 - 18 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 20 - 24 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 21 - 25 พฤศจิกายน 2562 10,888.- 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 10,888.- 28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 10,888.- 04 ธันวาคม – 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 11,888.- 05 ธันวาคม – 09 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 11,888.- 11 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2562 10,888.- 12 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2562 10,888.- 18 ธันวาคม – 22 ธันวาคม 2562 10,888.- 19 ธันวาคม – 23 ธันวาคม 2562 10,888.- 25 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2562 10,888.- 26 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2562 10,888.- 31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 14,888.-
Airasia X

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แดนเจ้าพ่อ
Code : FD19101126

  CHINA | 30 เข้าชม
เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แดนเจ้าพ่อ กำหนดการเดินทาง ตุลาคม ธันวาคม 2562 โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)  พระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก  ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซีหู ตำนานแห่งนางพญางูขาว  สวนผลไม้ เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง  ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก  เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน, หมูตงปอ และ ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

13-16 กันยายน 2562 9,888 03-06 ตุลาคม 2562 11,888 04-07 ตุลาคม 2562 11,888 09-12 ตุลาคม 2562 11,888 10-13 ตุลาคม 2562 12,888 16-19 ตุลาคม 2562 11,888 18-21 ตุลาคม 2562 12,888 19-22 ตุลาคม 2562 12,888 23-26 ตุลาคม 2562 12,888 24-27 ตุลาคม 2562 12,888 25-28 ตุลาคม 2562 11,888 30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2562 11,888 31 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2562 11,888 01-04 พฤศจิกายน 2562 10,888 06-09 พฤศจิกายน 2562 10,888 13-16 พฤศจิกายน 2562 10,888 15-18 พฤศจิกายน 2562 9,888 20-23 พฤศจิกายน 2562 10,888 22-25 พฤศจิกายน 2562 10,888 27-30 พฤศจิกายน 2562 10,888 30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 10,888 04-07 ธันวาคม 2562 13,888 11-14 ธันวาคม 2562 11,888 13-16 ธันวาคม 2562 11,888 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 18-21 ธันวาคม 2562 11,888 21-24 ธันวาคม 2562 11,888 26-29 ธันวาคม 2562 15,888 27-30 ธันวาคม 2562 16,888 31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562 16,888 04-07 มกราคม 2563 11,888 08-11 มกราคม 2563 11,888 11-14 มกราคม 2563 11,888 15-18 มกราคม 2563 11,888 05-08 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 06-09 กุมภาพันธ์ 2563 12,888 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 19-22 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 26-29 กุมภาพันธ์ 2563 11,888 28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 11,888 29 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 11,888 04-07 มีนาคม 2563 11,888 05-08 มีนาคม 2563 11,888 07-10 มีนาคม 2563 11,888 11-14 มีนาคม 2563 11,888 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 12-15 มีนาคม 2563 11,888 14-17 มีนาคม 2563 11,888 18-21 มีนาคม 2563 11,888 19-22 มีนาคม 2563 11,888 21-24 มีนาคม 2563 11,888 25-28 มีนาคม 2563 11,888 26-29 มีนาคม 2563 11,888 28-31 มีนาคม 2563 11,888 02-05 เมษายน 2563 11,888 04-07 เมษายน 2563 13,888 10-13 เมษายน 2563 18,888 15-18 เมษายน 2563 15,888 16-19 เมษายน 2563 11,888 18-21 เมษายน 2563 11,888 23-26 เมษายน 2563 11,888 25-28เมษายน 2563 11,888 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 11,888 30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 14,888 07-10 พฤษภาคม 2563 11,888 09-12 พฤษภาคม 2563 11,888 13-16 พฤษภาคม 2563 11,888 16-19 พฤษภาคม 2563 11,888 20-23 พฤษภาคม 2563 11,888 21-24 พฤษภาคม 2563 11,888 วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 23-26 พฤษภาคม 2563 11,888 27-30 พฤษภาคม 2563 11,888 28-31 พฤษภาคม 2563 11,888
Air Asia

ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้นเปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ
Code : FD19101131

  CHINA | 48 เข้าชม
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น4วัน3 คืน เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ กำหนดการเดินทาง กันยายน 2562 พฤษภาคม 2563 เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอพรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม
ช่วงวันเดินทาง

19-22 พ.ย. 9,888 20-23 พ.ย. 9,888 21-24 พ.ย. 10,888 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 10,888 4-7 ธ.ค. 11,888 13-16 ธ.ค. 10,888 23-26 ธ.ค. 10,888 26-29 ธ.ค. 10,888 31 ธ.ค.-3 ม.ค. 14,888 10-13 ม.ค. 11,888 20-23 ม.ค. 11,888 24-27 ม.ค. 11,888 30 ม.ค.-2 ก.พ. 11,888 20-23 ก.พ. 11,888 27 ก.พ.-1 มี.ค. 11,888 6-9 มี.ค. 11,888 13-16 มี.ค. 11,888
CHINASOUTHERN AIRLINES
ช่วงวันเดินทาง

25 ก.พ.-1 มี.ค.62 9,888 27 ก.พ.-3 มี.ค.62 9,888 2-6 มี.ค.62 9,888 12,888 3,500 20 9-13 มี.ค.62 11,888 16-20 มี.ค.62 11,888 23-27 มี.ค.62 11,888 30 มี.ค.-3 เม.ย.62 12,888 6-10 เม.ย.62 14,888 13-17 เม.ย.62 16,888 20-24 เม.ย.62 12,888 27 เม.ย.-1 พ.ค.62 12,888 4-8 พ.ค.62 11,888 11-15 พ.ค.62 11,888 18-22 พ.ค.62 12,888 25-29 พ.ค.62 11,888 1-5 มิ.ย.62 11,888 8-12 มิ.ย.62 11,888 15-19 มิ.ย.62 11,888 22-26 มิ.ย.62 9,888 29 มิ.ย.-3 ก.ค.62 9,888 6-10 ก.ค.62 11,888 13-17 ก.ค.62 14,888 20-24 ก.ค.62 11,888 27-31 ก.ค.62 11,888 3-7 ส.ค.62 11,888 10-14 ส.ค.62 12,888 17-21 ส.ค.62 11,888 24-28 ส.ค.62 11,888 31 ส.ค.-4 ก.ย.62 11,888 7-11 ก.ย.62 11,888 14-18 ก.ย.62 11,888 21-25 ก.ย.62 11,888 28 ก.ย.-2 ต.ค.62 11,888 12-16 ต.ค.62 14,888 19-23 ต.ค.62 14,888
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

05-08 กันยายน 2562 *Sold Out* ราคา 9,899.- วันที่ 14-17 กันยายน 2562 ราคา 11,899.- วันที่ 19-22 กันยายน 2562 ราคา 10,899.- วันที่ 21-24 กันยายน 2562 ราคา 10,899.- วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 **วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9** *NEW* ราคา 14,899.- วันที่ 17-20 ตุลาคม 2562 *NEW* ราคา 11,899.- วันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 *NEW* ราคา 14,899.- วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562 **วันปิยมหาราช** *NEW* ราคา 13,899.- วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 *NEW* ราคา 11,899.- วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562 **วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9** *NEW* ราคา 14,899.- วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 *NEW* ราคา 9,899.- วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 *NEW* ราคา 17,899.- วันที่ 28-31 ธันวาคม 2562 *NEW* ราคา 20,899.- วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563 **วันปีใหม่** *NEW* ราคา 20,899
SHANGHAI AIRLINES
ช่วงวันเดินทาง

01 – 05 สิงหาคม 2562 8,999 10 – 14 สิงหาคม 2562 11,999 17 – 21 สิงหาคม 2562 9,999 22 – 26 สิงหาคม 2562 9,999 31 ส.ค – 04 ก.ย.2562 9,999 07 – 11 กันยายน 2562 9,999 14 – 18 กันยายน 2562 9,999 19 – 23 กันยายน 2562 9,999 26 – 30 กันยายน 2562 9,999 10 – 14 ตุลาคม 2562 12,999 12 – 16 ตุลาคม 2562 11,999 17 – 21 ตุลาคม 2562 10,999 19 – 23 ตุลาคม 2562 12,999 24 – 28 ตุลาคม 2562 13,999 26 – 30 ตุลาคม 2562 10,999
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

01 – 05 สิงหาคม 62 9,999 08-12 สิงหาคม 62 9,999 15 – 19 สิงหาคม 62 9,999 22 – 26 สิงหาคม 62 9,999 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 9,999 05 – 09 กันยายน 62 9,999 12 – 16 กันยายน 62 9,999 19 – 23 กันยายน 62 9,999 17 – 21 ตุลาคม 62 10,999 19 – 23 ตุลาคม 62 12,999 24 – 28 ตุลาคม 62 12,999 26 – 30 ตุลาคม 62 10,999
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

06 – 10 เมษายน 2562 (วันจักรี) 14,888.- 14 - 18 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 16,888.- 20 - 24 เมษายน 2562 12,888.- 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 12,888.- 18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 25 - 29 พฤษภาคม 2562 11,888.- 01 - 05 มิถุนายน 2562 10,888.- 08 - 12 มิถุนายน 2562 11,888.- 15 -19 มิถุนายน 2562 11,888.- 22 - 26 มิถุนายน 2562 11,888.- 29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 11,888.- 06 - 10 กรกฎาคม 2562 11,888.- 20 - 24 กรกฎาคม 2562 11,888.- 27 - 31 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 12,888.- 03 - 07 สิงหาคม 2562 11,888.- 11 - 15 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 12,888.- 17 - 21 สิงหาคม 2562 11,888.- 24 - 28 สิงหาคม 2562 11,888.- 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 11,888.- 07 - 11 กันยายน 2562 11,888.- 14 - 18 กันยายน 2562 11,888.- 21 - 25 กันยายน 2562 11,888.- 12 - 16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 14,888.- 19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 14,888.- 20 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 14,888.- 26 - 30 ตุลาคม 2562 12,888.- 27 - 31 ตุลาคม 2562 12,888.-
Nok Scoot

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว
Code : FD19101122

  CHINA | 33 เข้าชม
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว กำหนดการเดินทาง เมษายน ตุลาคม 2562 โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)  บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล  ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก  เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน  ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้  ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก  เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : กรกฎาคม, สิงหาคม, มิถุนายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

10 – 14 เมษายน 2562 13,888.- 11 – 15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 12 - 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 13 - 17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 14 - 18 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 15 - 19 เมษายน 2562 13,888.- 16 - 20 เมษายน 2562 13,888.- 17 – 21 เมษายน 2562 13,888.- 20 - 24 เมษายน 2562 11,888.- 21 - 25 เมษายน 2562 11,888.- 22 - 26 เมษายน 2562 11,888.- 23 - 27 เมษายน 2562 11,888.- 24 - 28 เมษายน 2562 11,888.- 25 - 29 เมษายน 2562 11,888.- 26 - 30 เมษายน 2562 11,888.- 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 11,888.- 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 11,888.- 30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562 11,888.- 02 - 06 พฤษภาคม 2562 10,888.- 04 - 08 พฤษภาคม 2562 10,888.- 08 - 12 พฤษภาคม 2562 10,888.- 11 - 15 พฤษภาคม 2562 10,888.- 15 - 19 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 22 - 26 พฤษภาคม 2562 10,888.- 25 - 29 พฤษภาคม 2562 10,888.- 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 10,888.- 01 - 05 มิถุนายน 2562 10,888.- 05 - 09 มิถุนายน 2562 10,888.- 08 - 12 มิถุนายน 2562 10,888.- 12 - 16 มิถุนายน 2562 10,888.- 15 -19 มิถุนายน 2562 10,888.- 19 - 23 มิถุนายน 2562 10,888.- 22 - 26 มิถุนายน 2562 10,888.- 26 - 30 มิถุนายน 2562 10,888.- 29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 10,888.- 03 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.- 06 - 10 กรกฎาคม 2562 10,888.- 10 - 14 กรกฎาคม 2562 10,888.- 17 - 21 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 12,888.- 20 - 24 กรกฎาคม 2562 10,888.- 23 - 27 กรกฎาคม 2562 10,888.- 27 - 31 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 12,888.- 31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 10,888.- 03 - 07 สิงหาคม 2562 10,888.- 07 - 11 สิงหาคม 2562 10,888.- 11 - 15 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 12,888.- 14 - 18 สิงหาคม 2562 10,888.- 17 - 21 สิงหาคม 2562 10,888.- 21 - 25 สิงหาคม 2562 10,888.- 24 - 28 สิงหาคม 2562 10,888.- 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 10,888.- 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 10,888.- 04 - 08 กันยายน 2562 10,888.- 07 - 11 กันยายน 2562 10,888.- 11 - 15 กันยายน 2562 10,888.- 14 - 18 กันยายน 2562 10,888.- 18 - 22 กันยายน 2562 10,888.- 21 - 25 กันยายน 2562 10,888.- 25 - 29 กันยายน 2562 10,888.- 12 – 16 ตุลาคม 2562 12,888.- 13 – 17 ตุลาคม 2562 12,888.- 14 - 18 ตุลาคม 2562 12,888.- 15 - 19 ตุลาคม 2562 12,888.- 16 - 20 ตุลาคม 2562 12,888.- 17 - 21 ตุลาคม 2562 12,888.- 18 - 22 ตุลาคม 2562 12,888.- 19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,888.- 20 – 24 ตุลาคม 2562 12,888.- 21 - 25 ตุลาคม 2562 12,888.- 22 - 26 ตุลาคม 2562 12,888.- 23 - 27 ตุลาคม 2562 12,888.- 24 - 28 ตุลาคม 2562 11,888.- 25 - 29 ตุลาคม 2562 11,888.- 26 - 30 ตุลาคม 2562 11,888.- 27 - 31 ตุลาคม 2562 11,888.-
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

06 – 10 เมษายน 2562 (วันจักรี) 14,888.- 14 - 18 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 16,888.- 20 - 24 เมษายน 2562 12,888.- 28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 12,888.- 18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 25 - 29 พฤษภาคม 2562 11,888.- 01 - 05 มิถุนายน 2562 10,888.- 08 - 12 มิถุนายน 2562 11,888.- 15 -19 มิถุนายน 2562 11,888.- 22 - 26 มิถุนายน 2562 11,888.- 29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 11,888.- 06 - 10 กรกฎาคม 2562 11,888.- 20 - 24 กรกฎาคม 2562 11,888.- 27 - 31 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 12,888.- 03 - 07 สิงหาคม 2562 11,888.- 11 - 15 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 12,888.- 17 - 21 สิงหาคม 2562 11,888.- 24 - 28 สิงหาคม 2562 11,888.- 31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 11,888.- 07 - 11 กันยายน 2562 11,888.- 14 - 18 กันยายน 2562 11,888.- 21 - 25 กันยายน 2562 11,888.- 12 - 16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 14,888.- 19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 14,888.- 20 – 24 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 14,888.- 26 - 30 ตุลาคม 2562 12,888.- 27 - 31 ตุลาคม 2562 12,888.-
Nok Scoot

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว
Code : FD19101126

  CHINA | 32 เข้าชม
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว กำหนดการเดินทาง เมษายน ตุลาคม 2562 โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)  บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล  ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก  เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน  ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้  ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก  เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม
ช่วงวันเดินทาง

09 - 12 ตุลาคม 2562 12,888.- 11 - 14 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 13,888.- 12 - 15 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 13,888.- 18 - 21 ตุลาคม 2562 12,888.- 19 - 22 ตุลาคม 2562 13,888.- 23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,888.- 25 - 28 ตุลาคม 2562 12,888.- 26 - 29 ตุลาคม 2562 12,888.- 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 01 – 04 พฤศจิกายน 2562 11,888.- 02 – 05 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 06 – 09 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 08 – 11 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 09 – 12 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 13 – 16 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 15 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 16 – 19 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 22 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 23 – 26 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 27 – 30 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 12,888.- 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 12,888.- 04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 13,888.- 05 - 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 13,888.- 06 – 09 ธันวาคม 2562 12,888.- 07 - 10 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ) 13,888.- 11 – 14 ธันวาคม 2562 12,888.- 13 – 16 ธันวาคม 2562 12,888.- 14 – 17 ธันวาคม 2562 11,888.- 18 – 21 ธันวาคม 2562 12,888.- 20 – 23 ธันวาคม 2562 12,888.- 21 - 24 ธันวาคม 2562 12,888.- 25 – 28 ธันวาคม 2562 13,888.- 27 – 30 ธันวาคม 2562 13,888.- 28 - 31 ธันวาคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่) 17,888.- 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 17,888.- 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 17,888.- 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 17,888.-
Air Asia

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ซุปตาร์ หนาวนี้กอดใคร
Code : FD19101128

  CHINA | 37 เข้าชม
คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 4 วัน 2 คืน ซุปตาร์ หนาวนี้กอดใคร กำหนดการเดินทาง ตุลาคม ธันวาคม 2562 โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)  สัมผัสความแปลกใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูงไป กลับ คุนหมิง ลี่เจียง  นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์  เมืองโบราณลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997  เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน และ อาหารกวางตุ้ง  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

12 – 16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 14,888.- 15 – 19 ตุลาคม 2562 12,888.- 18 – 22 ตุลาคม 2562 13,888.- 22 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 14,888.- 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 01 – 05 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 05 – 09 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 12 – 16 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 19 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,888.- 26 – 30 พฤศจิกายน 2562 12,888.- 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562 13,888.- 06 – 10 ธันวาคม 2562 14,888.- 10 – 14 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ) 13,888.- 13 – 17 ธันวาคม 2562 13,888.- 17 – 21 ธันวาคม 2562 13,888.- 20 – 24 ธันวาคม 2562 13,888.- 24 – 28 ธันวาคม 2562 13,888.- 27 – 31 ธันวาคม 2562 14,888.- 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 17,888.- 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 17,888.- 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่) 17,888.-
Airasia X

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ แบ๊วต่อ ไม่รอแล้วนะ
Code : FD19101127

  CHINA | 66 เข้าชม
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แบ๊วต่อ ไม่รอแล้วนะ กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม ธันวาคม 2562 โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)  บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล  ร้านกาแฟ Starbucks ReserveRoastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก  เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน  ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้  ขึ้นหอไข่มุก หอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 5 ของโลก  เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : ตุลาคม, พฤษจิกายน, ธันวาคม
ช่วงวันเดินทาง

05 – 08 กรกฎาคม 2562 11,999 12 – 15 กรกฎาคม 2562 12,999 19 – 22 กรกฎาคม 2562 12,999 26 – 29 กรกฎาคม 2562 13,999 02 – 05 สิงหาคม 2562 11,999 09 – 12 สิงหาคม 2562 13,999 16 – 19 สิงหาคม 2562 12,999 23 – 26 สิงหาคม 2562 12,999 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 06 – 09 กันยายน 2562 11,999 13 – 16 กันยายน 2562 12,999 20 – 23 กันยายน 2562 12,999 27 – 30 กันยายน 2562 12,999 11 – 14 ตุลาคม 2562 18,999 18 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 25 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 01 – 04 พฤศจิกายน 2562 13,999 08 – 11 พฤศจิกายน 2562 13,999 15 – 18 พฤศจิกายน 2562 13,999 22 – 25 พฤศจิกายน 2562 13,999 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,999
Thai Smile
ช่วงวันเดินทาง

22 - 25 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 26 - 29 พฤศจิกายน 2562 13,888.- 03 – 06 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9) 14,888.- 11 – 14 ธันวาคม 2562 13,888.- 19 - 22 ธันวาคม 2562 13,888.- 06 – 09 มกราคม 2563 16,888.- 17 - 20 มกราคม 2563 16,888.- 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 16,888.- 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 16,888.- 03 – 06 มีนาคม 2563 12,888.- 12 – 15 มีนาคม 2563 13,888.- 16 – 19 มีนาคม 2563 13,888.- 23 – 26 มีนาคม 2563 13,888.-
China Eastern

ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง (CZ) ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2
Code : FD19101128

  CHINA | 29 เข้าชม
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พัก 2 ท่านต่อห้อง ราคาเด็ก อายุ 2 18 ปี พักเดี่ยว 22 25 พฤศจิกายน 2562 13,888 16,888 3,500 26 29 พฤศจิกายน 2562 13,888 16,888 3,500 03 06 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร 9) 14,888 17,888 3,500 11 14 ธันวาคม 2562 13,888 16,888 3,500 19 22 ธันวาคม 2562 13,888 16,888 3,500 06 09 มกราคม 2563 16,888 19,888 3,500 17 20 มกราคม 2563 16,888 19,888 3,500 13 16 กุมภาพันธ์ 2563 16,888 19,888 3,500 18 21 กุมภาพันธ์ 2563 16,888 19,888 3,500 03 06 มีนาคม 2563 12,888 15,888 3,500 12 15 มีนาคม 2563 13,888 16,888 3,500 16 19 มีนาคม 2563 13,888 16,888 3,500 23 26 มีนาคม 2563 13,888 16,888 3,500 หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารทะเล+ไวน์แดง
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
ช่วงวันเดินทาง

22 – 25 พ.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,888 FULL 26 – 29 พ.ย 2562 อังคาร - ศุกร์ 13,888 FULL 03 – 06 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 14,888 FULL 11 – 14 ธ.ค 2562 พุธ - เสาร์ 13,888 FULL 19 – 22 ธ.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,888 FULL 28 – 31 ธ.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,888 06 – 09 ม.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 12,888 17 – 20 ม.ค 2563 ศุกร์ - จันทร์ 13,888 13 – 16 ก.พ 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,888 18 – 21 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 13,888 03 – 06 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 12,888 12 – 15 มี.ค 2563 พฤหัส - อาทิตย์ 13,888 16 – 19 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 13,888 23 – 26 มี.ค 2563 จันทร์ - พฤหัส 13,888
CHINASOUTHERN AIRLINES

ทัวร์จีน CZDYG02 : บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2 BY CZ 4 วัน 3 คืน
Code : CHFD19101147

  CHINA | 4 เข้าชม
CZDYG02 : บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2 BY CZ 4 วัน 3 คืน ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานข้ามเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด และอาหารทะเล+ไวน์แดง
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม
ช่วงวันเดินทาง

12 - 15 กันยายน 2562 13,888.- 19 - 22 กันยายน 2562 13,888.- 26 - 29 กันยายน 2562 13,888.- 17 – 20 ตุลาคม 2562 14,888.- 19 – 22 ตุลาคม 2562 14,888.- 22 – 25 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 16,888.- 24 - 27 ตุลาคม 2562 ขาไป DMK-TSN XW880 11.20 – 17.00 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 14,888.- 26 - 29 ตุลาคม 2562 ขาไป DMK-TSN XW880 11.20 – 17.00 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 14,888.- 29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 ขาไป DMK-TSN XW880 13.15 – 18.45 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 14,888.- 01 - 04 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด) ขาไป DMK-TSN XW880 13.15 – 18.45 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 13,888.- 08 - 11 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด) ขาไป DMK-TSN XW880 13.15 – 18.45 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 13,888.- 15 - 18 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด) ขาไป DMK-TSN XW880 13.15 – 18.45 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 13,888.- 22 - 25 พฤศจิกายน 2562 (เพิ่มพีเรียด) ขาไป DMK-TSN XW880 13.15 – 18.45 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 13,888.- 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562 (เพิ่มพีเรียด) ขาไป DMK-TSN XW880 13.15 – 18.45 ขากลับ TSN-DMK XW879 20.10 – 00.10 13,888.-
Nok Scoot

ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง ซุปตาร์ แดนมังกร
Code : FD19101124

  CHINA | 49 เข้าชม
เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แดนมังกร กำหนดการเดินทาง กันยายน พฤศจิกายน 2562 โดยสายการบิน NOKSCOOT ลำใหญ่ B777 200ER 415 ที่นั่ง กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก พิเศษสุด!! แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ “หูถง ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง พิเศษ เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน ปักกิ่ง 1 เที่ยว เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง
เดินทาง : กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน
ช่วงวันเดินทาง

28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 15,888.- 04 - 09 มิถุนายน 2562 15,888.- 11 - 16 มิถุนายน 2562 15,888.- 18 - 23 มิถุนายน 2562 13,888.- 25 - 30 มิถุนายน 2562 15,888.- 02 - 07 กรกฎาคม 2562 15,888.- 09 - 14 กรกฎาคม 2562 16,888.- 16 - 21 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬบูชา) 17,888.- 23 - 28 กรกฎาคม 2562 **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10** 17,888.- 06 - 11 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 17,888.- 13 - 18 สิงหาคม 2562 16,888.- 20 - 25 สิงหาคม 2562 15,888.- 27 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 16,888.- 03 - 08 กันยายน 2562 14,888.- 10 - 15 กันยายน 2562 15,888.- 17 - 22 กันยายน 2562 15,888.- 24 - 29 กันยายน 2562 15,888.- 15 – 20 ตุลาคม 2562 17,888.- 22 – 27 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 18,888.-
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

12-16 ตุลาคม 2562 16,889 21-25 ตุลาคม 2562 17,889 วันเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2562 15-19 พฤศจิกายน 2562 16,889 วันเดินทางเดือนธันวาคม 2562 03-07 ธันวาคม 2562 17,889 06-10 ธันาคม 2562 17,889 26-30 ธันวาคม 2562 18,889
China Eastern
ช่วงวันเดินทาง

วันที่ 09-12 สิงหาคม 2562 **วันแม่แห่งชาติ** Sold Out* ราคา 15,899.- วันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 *Sold Out* ราคา 13,899.- วันที่ 05-08 กันยายน 2562 ราคา 13,899.- วันที่ 19-22 กันยายน 2562 ราคา 13,899.- วันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 **วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9** ราคา 15,899.- วันที่ 17-20 ตุลาคม 2562 ราคา 13,899.- วันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 ราคา 14,899.- วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562 **วันปิยมหาราช** ราคา 14,899.-วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 ราคา 13,899.- วันที่ 07-10 พฤศจิกายน 2562 ราคา 14,899.-วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2562 ราคา 14,899.- วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2562 ราคา 14,899.- วันที่ 05-08 ธันวาคม 2562 **วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9** ราคา 15,899.- วันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 ราคา 14,899.- วันที่ 26–29 ธันวาคม 2562 *ปรับราคาจาก 14,899.-* ราคา 16,899.- ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500บาท
SHANGHAI AIRLINES
ช่วงวันเดินทาง

11 – 15 ตุลาคม 2562 18,999 12 – 16 ตุลาคม 2562 18,999 18 – 22 ตุลาคม 2562 17,999 19 – 23 ตุลาคม 2562 18,999 23 – 27 ตุลาคม 2562 18,999 25 – 29 ตุลาคม 2562 17,999 26 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 16,999 01 – 05 พฤศจิกายน 2562 17,999 02 – 06 พฤศจิกายน 2562 17,999 06 – 10 พฤศจิกายน 2562 17,999 08 – 12 พฤศจิกายน 2562 17,999 09 – 13 พฤศจิกายน 2562 17,999 13 – 17 พฤศจิกายน 2562 17,999 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 17,999 16 – 20 พฤศจิกายน 2562 17,999 20 – 24 พฤศจิกายน 2562 17,999 22 – 26 พฤศจิกายน 2562 17,999 23 – 27 พฤศจิกายน 2562 17,999 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 17,999 04 – 08 ธันวาคม 2562 18,999 06 – 10 ธันวาคม 2562 18,999 07 – 11 ธันวาคม 2562 18,999 28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 19,999 29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 19,999
การบินไทย
ช่วงวันเดินทาง

25-30 ธันวาคม 2562 26,888.- 26,888.- 5,500.- 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (วันปีใหม่) 27,888.- 27,888.- 5,500.- 01 - 06 มกราคม 2563 26,888.- 26,888.- 5,500.- 03 - 08 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 08 - 13 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 10 - 15 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 15 - 20 มกราคม 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 22,888.- 22,888.- 5,500.- 07 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 22,888.- 22,888.- 5,500.- 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.- 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 19,888.- 19,888.- 5,500.- 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 21,888.- 21,888.- 5,500.-
Nok Scoot

ทัวร์จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ
Code : FD19101129

  CHINA | 33 เข้าชม
เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2562 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง พระราชวังอันดับ 2 ของเผ่าแมนจู เกาะพระอาทิตย์ สถานที่ในการจัดเทศกาลแกะสลักหิมะ วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พัก 2 ท่านต่อห้อง ราคาเด็ก พักเดี่ยว อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งระดับโลก Harbin Ice and Snow World อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิงและถนนคนเดินจงหยาง พักจี๋หลิน 1 คืน, ฮาร์บิ้น 1 คืน, ฉางชุน 1คืน, เสินหยาง 1 คืน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทาง : ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์
ช่วงวันเดินทาง

25 - 30 ธันวาคม 2562 29,888.- 27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 31,888.- 01 - 06 มกราคม 2563 29,888.- 03 - 08 มกราคม 2563 27,888.- 08 - 13 มกราคม 2563 27,888.- 10 - 15 มกราคม 2563 27,888.- 15 - 20 มกราคม 2563 27,888.- 05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 28,888.- 07 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 28,888.- 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 27,888.- 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 27,888.- 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 27,888.- 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 26,888.-
Nok Scoot
ช่วงวันเดินทาง

10 – 15 พฤษภาคม 2562 19,999 06 – 11 พฤษภาคม 2562 21,999 27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 22,999 04 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 11 – 16 กรกฎาคม 2562 23,999 12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 18 – 23 กรกฎาคม 2562 23,999 25 – 30 กรกฎาคม 2562 24,999 26 – 31 กรกฎาคม 2562 24,999 02 – 07 สิงหาคม 2562 22,999 08 – 13 สิงหาคม 2562 24,999 09 – 14 สิงหาคม 2562 24,999 15 – 20 สิงหาคม 2562 22,999 16 – 21 สิงหาคม 2562 22,999 22 – 27 สิงหาคม 2562 22,999 23 – 28 สิงหาคม 2562 22,999 29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 22,999 30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 22,999 05 – 10 กันยายน 2562 22,999 12 – 17 กันยายน 2562 22,999 19 – 24 กันยายน 2562 22,999 26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 22,999 11 – 16 ตุลาคม 2562 24,999 12 – 17 ตุลาคม 2562 24,999 18 – 23 ตุลาคม 2562 24,999 19 – 24 ตุลาคม 2562 24,999 23 – 28 ตุลาคม 2562 24,999 24 – 29 ตุลาคม 2562 23,999 25 – 30 ตุลาคม 2562 23,999 26 – 31 ตุลาคม 2562 23,999 07 – 12 พฤศจิกายน 2562 23,999 08 – 13 พฤศจิกายน 2562 23,999 14 – 19 พฤศจิกายน 2562 23,999 15 – 20 พฤศจิกายน 2562 23,999 21 – 26 พฤศจิกายน 2562 23,999 22 – 27 พฤศจิกายน 2562 23,999 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 23,999 29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 23,999 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 24,999
การบินไทย

ทัวร์จีน ZPEK046 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลสโก กำแพงหมื่นลี้]
Code : CHFD28101143

  CHINA | 40 เข้าชม
จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลสโก กำแพงหมื่นลี้] รหัส ZPEK046 วัน 4 คืน ที่สุด ของความยิ่งใหญ่ โปรแกรมสุดคุ้ม ราคาโดน เที่ยวครบ เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งฟินๆ ย่านดัง พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง เมนูเด็ด!! เป็ดปักกิ่ง และสุกี้เลิศรสสไตล์ปักกิ่ง จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนอันเหมิน โชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน เดอะเพลส ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง หาดไว่ทาน ถนนนานกิง STARBUCKS RESERVE ROASTERY ถนนเทียนจื่อฝาง ย่านซินเทียนตี้ วัดพระหยกขาว เซี่ยงไฮ้
เดินทาง : สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤษจิกายน
ช่วงวันเดินทาง

14 – 17 พ.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 25,999 02 – 05 ธ.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 25,999 FULL 24 – 27 ธ.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 25,999 27 – 30 ธ.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 26,999 FULL 08 – 11 ม.ค 2563 พุธ - เสาร์ 24,999 07 – 10 ก.พ 2563 ศุกร์ - จันทร์ 25,999 11 – 14 ก.พ 2563 อังคาร - ศุกร์ 24,999 FULL 17 – 20 มี.ค 2563 อังคาร - ศุกร์ 25,999 FULL
CHINASOUTHERN AIRLINES

ทัวร์จีน SHCZDYG1 : ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน By CZ 4 วัน 3 คืน
Code : CHFD13101148

  CHINA | 2 เข้าชม
SHCZDYG1 : ทัวร์คุณธรรม ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน By CZ 4 วัน 3 คืน ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ หมูแดงสไตล์กวางเจา, เ
เดินทาง : พฤษจิกายน, ธันวาคม, มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม

องค์กรชั้นนำที่ใช้บริการกับเรา

Rotary ประเทศไทย
เอส โคล่า
น้ำดื่ม คลิสตัล
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยการพยาบาล สภากาชาติไทย
Schneider Electric ประเทศไทย
Take Care Beautiful
MALVEL
WMG
RICELAND FOOD LTD
RESEARCH UNIVERSITY NETWORK
โรงเรียนโรจนนิมิตวิทย์มาลาเบี่ยง
World Sport Stacking Association
บริษัท สยามพุงซานเมทัล จำกัด


Why Joy Travel ?

Reward Trip Design

เราออกแบบ Trip ให้เหมาะสมกับลูกค้าของท่าน Trip นี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าของท่าน สร้างการจดจำฯ

Technical Visit Design Trip

Trip นี้ออกแบบมาสำหรับการดูงาน การศึกษางาน เหมาะสำหรับ นักศึกษา พนักงานระดับบริหาร หรือองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคคลากรขององค์กรของท่าน

Privilege Trip GO ON DEMAND!!! KOREA

นี่คือหนึ่งในนวัตกรรมการท่องเที่ยวของ Joy Travel ออกแบบมาเพื่อตอบปัญหาสำหรับกลุ่มที่อยากท่องเที่ยวในแบบส่วนตัว แบบของตัวเอง รับรองลูกค้าระดับ VIP

Business Ticket Booking Solutions

Joy Travel ได้เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทTranssco ซึ่งเป็นสมาชิกชอง IATA หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า BSP อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโจทย์สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อการเดินทางทุกรูปแบบ